ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Do 600 zł nagrody pieniężnej i zupełnie darmowe CitiKonto w Citibank (400 zł na start + 200 zł moneyback) oraz aż 1200 zł premii za kartę kredytową

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Całkowicie darmowe CitiKonto z łączną premią nawet 600… na prostych zasadach!

Wystartowała jedna z najlepszych promocji zupełnie darmowego konta osobistego oferowanego przez Citibank. W zamian za otworzenie CitiKonta zyskamy minimum 400 zł premii pieniężnej oraz opcjonalny extra bonus w postaci moneyback w wysokości 1% (zwrot za zakupy do 200 zł łącznie). Wspomniany moneyback będzie można uzyskać o ile wyrobimy sobie dodatkowo kartę kredytową np. w promocji z bonami Allegro o wartości 900 zł czy też z premią pieniężną aż 1200 zł zatem jest to idealny moment na skumulowanie dwóch promocji.

Tytułem wstępu… czyli czy to się opłaca i ile faktycznie można zarobić w Citi

Kumulacja promocji to jest to co lubimy najbardziej (stali czytelnicy bloga zapewne też to lubią). W przypadku banku Citi Handlowy też można łączyć ze sobą promocje i zyskać za jednym podejściem nagrody o jeszcze wyższej wartość. Co więcej, to sam bank do tego motywuje i zachęca o czym piszemy ciut niżej. Teraz jest ku temu kolejna okazja i to najlepsza jaka dotąd była z uwagi na wzrost premii za konto i rekordową nagrodę za kartę. Zakładając tylko konto osobiste w Citibanku uzyskamy 400 zł premii w gotówce. Dokładając do tego np. rekordowe 900 zł w bonach Allegro z promocji karty kredytowej czy też w rekordowej promocji z premią aż 1200 zł alternatywnego lub darmowy telefon Motorola robi się jeszcze ciekawiej. 

No ale nie ma w tym nic dziwnego, przecież można skorzystać zarówno z jednej jak i z drugiej promocji, raz z tej a później z tamtej. Tak, oczywiście! Z tą jednak różnicą, iż w tym przypadku skorzystanie z obu promocji na raz (składając wniosek o konto oraz wniosek o kartę kredytową) opłaca się jeszcze bardziej ponieważ za takie posunięcie bank wynagradza dodatkową premią do 200 zł w formie tzw. moneybacku czyli częściowego zwrotu kasy wydanej na zakupy (opisane jako nagroda nr 5 w poniższej promocji konta). W taki właśnie sposób bank motywuje do skorzystania z obu promocji ;)

Policzmy zatem: 400 zł za konto, do 900 zł za kartę i do 200 zł za skorzystanie z obu promocji. Wychodzi nam 1500 zł łącznej nagrody do zdobycia w jednym banku :D

[Aktualizacja] A od 20 czerwca 2023 roku doszła kolejna promocja z nagrodą w postaci punktów programu Bezcenne Chwile o wartości aż 100 zł!

Otwórz darmowe CitiKonto z łączną premią do 600 zł!

Konto osobiste za 0 zł z premią gotówkową – warunki przystąpienia do promocji…

Z promocji „CitiKonto – Twoje konto na wakacje” mogą skorzystać wszystkie osoby, które po dniu 31 grudnia 2020 roku nie posiadały konta osobistego czy też oszczędnościowego w Citibanku a dokładniej:

Z Oferty wyłączone/eni są:
a. osoby, które po dniu 31 grudnia 2020 r. posiadały w Banku Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędnościowy (dotyczy również wszystkich Współposiadaczy Konta)

Jak widzicie (na podstawie powyższego cytatu regulaminu) posiadanie np. karty kredytowej w Citibanku nie wyklucza z tej promocji zatem można śmiało przystępować do promocji nawet jeżeli już wcześniej skorzystaliście z jednej z wielu promocji karty kredytowej. Jeżeli natomiast takiej karty nie posiadacie to tak jak na wstępie napisaliśmy warto ją również sobie wyrobić aby zwiększyć premię – obecnie najkorzystniej wychodzi promocja z nagrodą o wartości aż 1200 zł oraz ta z bonami 900 zł do Allegro ale jest też alternatywa oferta gdzie można zgarnąć darmowy zegarek marki Garmin o wartości 700 zł.

Aby przystąpić do omawianej tutaj promocji musimy najpierw zawnioskować o CitiKonto na stronie promocji. Mamy na to czas do 31 sierpnia 2023 roku lub do wyczerpania się 5000 promocyjnych wniosków. Jeżeli będziemy zawierać umowę poprzez tzw. biometrię czyli zdalną weryfikację za pomocą selfie oraz skanów dowodu osobistego należy również wyrazić zgodę na zdalną weryfikację tożsamości. Pamiętajcie również o tym by najpóźniej do 10-tego dnia od otwarcia CitiKonta podpisać regulamin promocji (w przypadku konta otwieranego online na tzw. selfie ta czynność jest automatycznie potwierdzana przesłanym kodem SMS).

400 zł w gotówce na start oraz do 200 zł w ramach moneyback – jak to zgarnąć?

Pierwszą z nagród oferowanych w ramach tej promocji to premia pieniężna w wysokości 25 zł. Aby je otrzymać należy w trakcie wnioskowania o konto wyrazić zgodę na:

 • przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej (tzn. poprzez: system bankowości elektronicznej, sms, e-mail, powiadomienia w aplikacjach w tym powiadomienia w aplikacji CitiMobile),
 • telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego.

Nagroda ta zostanie przekazana na konto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało otworzone konto.

Druga z nagród tym razem w wysokości 125 zł zostanie wypłacona pod warunkiem, że najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym otwarto CitKonto dokonamy min. 3 transakcji BLIK na łączną kwotę min. 300 zł rozumianych jako: Płatność BLIK i/lub Przelew na telefon BLIK.

Nagroda ta zostanie przekazana na konto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało otworzone konto.

Otwórz darmowe CitiKonto z łączną premią do 600 zł!

Trzecia nagroda również w wysokości 125 zł zostanie wypłacona na konto pod warunkiem, że najpóźniej do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym otwarto CitKonto otrzymamy na konto przynajmniej jedną wpłatę w wysokości minimum 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonamy za pośrednictwem Citi Kantor zlecenia walutowe na łączną kwotę 2000 zł. Przez wynagrodzenie bank rozumie:

(…) sumę wpływów na Konto realizowanych na rzecz jego posiadacza, co oznacza wpływy z tytułu:
(i) wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/marynarskich/ wojskowych; umów o dzieło/zlecenia dokonanego bezpośrednio na Konto przez pracodawcę / zleceniodawcę lub
(ii) emerytury lub renty i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Konto przez organ wypłacający świadczenie lub
(iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Konto przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub
(iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Konto przez organ wypłacający świadczenie lub
(iv) w przypadku osób samozatrudnionych przelew z konta firmowego.

Bank zastrzega sobie również, że wpłata o której mowa wyżej nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych oraz z rachunków innych banków, których jesteśmy posiadaczem:

Wpłata wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych oraz z rachunku prowadzonych dla Uczestnika w innych instytucjach finansowych. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty Nagrody 3 jeśli nie zostaną spełnione powyższe warunki.

Wychodzi zatem na to, że załapią się tylko przelewy z wynagrodzenia od firm. W poprzednich promocjach przechodziły przelewy „od innych osób z wynagrodzenia”. Wygląda to na uszczelnienie systemu ale wiemy, że w praktyce różnie to bywa ;) Zobaczymy efekty za jakiś czas. Dawajcie znać w komentarzach.

Nagroda ta zostanie przekazana na konto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało otworzone konto.

Czwartą z nagród czyli 125 zł w gotówce otrzymamy jeżeli spełnimy wszystkie wyżej opisane warunki do otrzymania zarówno nagrody nr 2 jak i nagrody 3.

Nagroda ta zostanie przekazana na konto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało otworzone konto.

Ostatnią piątą nagrodę w formie tzw. moneybacku 1% czyli zwrotu części kosztów za zakupy dokonane kartą otrzymają osoby, które zawnioskują o wydanie karty kredytowej a następnie zawrą umowę o taką kartę i ją aktywują. Z tego bonusu mogą skorzystać osoby, które po dniu 1 stycznia 2020 roku nie posiadały karty kredytowej w Citi. Dopuszczane formy wnioskowania o kartę to internet, telefon lub oddział banku i nie ma żadnych innych warunków zatem należy przyjąć, iż można to połączyć z jedną z wielu promocji karty, które są opisane na blogu np. rekordową nagrodą 900 zł za kartę Simplicity. Tym samym jest to chyba najlepszy moment na wyrobienie karty kredytowej ponieważ możemy zgarnąć przy tym dwa bonusu na raz (z dwóch różnych promocji). Oczywiście w przypadku chęci połączenia tych promocji sugerujemy najpierw złożyć wniosek o kartę kredytową z jednej z w/w promocji.

Powyższy moneyback będzie naliczany przez cztery kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu, w którym wydano kartę kredytową. Zwrot w wysokości 1% łącznej sumy transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym będzie przysługiwał zarówno za transakcje kartą wydaną do konta jak i za transakcje kartą kredytową, przy czym nie więcej niż 50 zł miesięcznie i 200 zł w całej promocji

Nagrody pieniężne będą przekazywane przez bank w postaci przelewu na rachunek otworzonego CitiKonta nie później jak do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocji. 

Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie promocji.

Otwórz darmowe CitiKonto z łączną premią do 600 zł!

Dodatkowo 8000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości aż 100 zł!

Promocja „Bezcenne lato z nagrodami” będzie dostępna do 31 lipca 2023 roku lub do wyczerpania puli nagród, która wynosi 7700 sztuk (każda po 4000 pkt) przy czym każdy klient może otrzymać maksymalnie dwie takie nagrody czyli łącznie 8000 pkt – zatem kto pierwszy ten lepszy ;) Informacja o wyczerpaniu puli nagród zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej programu a dodatkowo na 7 dni przed szacowanym terminem wyczerpania puli nagród pojawi się informacja o terminie trwania promocji.

Z promocji może skorzystać każdy klient Citibanku posiadający kartę debetową lub kredytową z logo Mastercard zarejestrowaną Programie Bezcenne Chwile. Jeżeli nie posiadasz jeszcze karty Citibanku możesz ją wyrobić np. w promocji konta z premią 600 zł w gotówce lub w jednej z promocji karty kredytowej, które ostatnio porównaliśmy w tym wpisie (np. z bonami 900 zł do Allegro).

Aby otrzymać 2x po 4000 pkt należy w okresie promocji dokonać zakupów zarejestrowaną w programie kartą na kwotę co najmniej 100 zł w jednym (by zgarnąć 4000 pkt) lub w dwóch różnych (by zgarnąć łącznie 8000 pkt) sklepach stacjonarnych lub internetowych z poniższej listy:

I to w zasadzie wszystko czego promocja wymaga. Nagroda (w postaci naliczenia 4000 lub 8000 punktów) zostanie przekazana w ciągu 31 dni po spełnieniu warunków promocji. Punkty będą ważne przez okres 3 miesięcy od dnia ich przyznania.

O szczegółach tej promocji poczytacie w tym wpisie: 8000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 100 zł dla klientów Citibank (dla nowych jak i obecnych)

Nie masz jeszcze karty kredytowej Citibank? Możesz zyskać nawet 900 zł!

To duży grzech! :) Citibank znany jest bowiem z przyznawania jednych z najdroższych nagród na start dla klientów, którzy zdecydują się wyrobić kartę kredytową. Poza tym w Citibanku dostępna jest w ofercie karta Simplicity, która jest liderem kart kredytowych z darmowymi powiadomieniami o aktywności na rachunku karty poprzez SMS. Na chwilę obecną można wybierać w nagrodach na start pośród poniższych promocji – mamy do wyboru:

Nawet 1200 zł łącznej nagrody w tym 900 zł premii pieniężnej!
Nawet 1200 zł łącznej nagrody w tym 900 zł premii pieniężnej!
900 zł na zakupy w serwisie Allegro
900 zł w bonach na zakupy w serwisie Allegro!

Wszystkie te promocje zebraliśmy w jednym miejscu i porównaliśmy je w czytelnej tabeli. Zamieściliśmy pod nią listę najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących promocji kart kredytowych Citibanku. Zachęcamy do lektury i porównania promocji Citibanku!

Konto SuperOszczędnościowe z oprocentowaniem 6%

Jeśli posiadamy już CitiKonto, można dodatkowo otworzyć sobie Konto SuperOszczędnościowe w usłudze Citibank Online. W tym celu przejdź do sekcji OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJE znajdującej się na stronie głównej, następnie wybierz + Otwórz konto walutowe lub oszczędnościowe. Konto jest aktywne od razu.

Na koncie można obecnie ulokować do 20 tys. zł na oprocentowaniu 6%. Pierwsza wypłata gotówki lub polecenie przelewu krajowego w miesiącu z Konta SuperOszczędnościowego są bezpłatne – za kolejne pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji.

Ile kosztuje Konto Osobiste CitiKonto?

CitiKonto to zupełnie nowy rodzaj rachunku osobistego w Citibank. Dzięki zaktualizowanej ofercie Citibanku otrzymujemy zupełnie darmowy rachunek bankowy – czyli 0 zł za wszystkie podstawowe opłaty:

 • 0 zł za prowadzenie konta 
 • 0 zł za kartę do konta z usługą wielowalutową 
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Citi 
 • 0 zł za 4 pierwsze wypłaty z bankomatów innych niż Citi w miesiącu 
 • 0 zł za przelewy krajowe w Citibank Online lub Citi Mobile 
 • 0 zł za pierwsze 3 przelewy Express Elixir w miesiącu

W zamian za powyższe „ulgowe traktowanie” opłat godzimy się na wyższe opłaty niektórych usług, z których nie musimy korzystać:

 • 9 zł za obsługę telefoniczną CitiPhone (warto od razu upewnić się, że usługa jest wyłączona, domyślnie powinna być wyłączona),
 • 30 zł za wpłatę/wypłatę gotówki w oddziale,
 • 30 zł za realizację przelewu na CitiPhone lub w oddziale.

Szczegóły opłat za CitiKonto znajdziecie w TOiP.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 31 sierpnia 2023 (lub do wyczerpania się 5000 wniosków) złożyć wniosek o CitiKonto oraz zawrzeć umowę
do końca pierwszego miesiąca po miesiącu otwarciu konta dokonać minimum trzech transakcji BLIK na łączną kwotę minimum 300 zł
do końca drugiego miesiąca po miesiącu otwarciu konta zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonać operacje walutowe na kwotę min. 2000 zł w Citi Kantor
do końca miesiąca po miesiącu spełnienia warunków zostanie wypłacona nagroda na rachunek osobisty

Otwórz darmowe CitiKonto z łączną premią do 600 zł!, , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.