ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Santander Bank Polska: 50 zł za założenie konta oraz do 500 zł za polecenia w programie „Polecam mój Bank – XII edycja” + 300 zł na start + do 300 zł zwrotu za opłacanie rachunków!

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Po 50 zł zyskają obie strony polecenia w programie poleceń Santander…

Ruszyła XII edycja programu poleceń „Polecam mój Bank” w Santander Bank Polska. Korzystając z tej oferty nowy klient banku uzyska 50 zł w gotówce za założenie Konta Jakie Chcę z polecenia. Oprócz premii za otwarcie konta można uzyskać do 300 zł zwrotu rocznie za opłacanie rachunków domowych. Osoba Polecająca konto również otrzyma 50 zł za każde polecenie konta ale… nie więcej jak 500 zł łącznie w tejże edycji promocji! A hitem jest już to, że można tą premię połączyć z premią 300 zł na start od Santander!


Uwaga: Obecnie można skorzystać z kumulacji kilku promocji Santander Bank Polska i zyskać łącznie aż 350 zł premii za założenie konta. Szczegóły tej promocji znajdziecie tutaj: 350 zł premii w gotówce za założenie Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska + do 500 zł w programie poleceń + do 300 zł za opłacanie rachunków + lokata na 2,5%


50 zł premii za założenie konta w Santander Bank Polska z kodem polecającym

To już XII edycja programu poleceń banku Santander Bank Polska – „Polecam mój Bank”, który tym razem będzie dostępny do 28 lutego 2022 roku. Momentem przystąpienia do promocji jest data podpisania umowy o dany produkt zatem nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia.

Według regulaminu programu poleceń bonus pieniężny o wartości 50 zł za założenie konta może zyskać każda polecona osoba nie posiadająca konta w Santander Bank Polska (dawne BZ WBK) od 1 października 2020 (tylko rok karencji!):

Możesz przystąpić do tej Promocji jako nowy klient („Polecony”) jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, masz obywatelstwo polskie i spełnisz łącznie warunki:
– nie masz u nas konta przynajmniej od 1. października 2020 r

Nagroda w wysokości 50 zł przekazywana przelewem na założone konto bankowe należy się wówczas gdy spełnione zostaną poniższe warunki:

 • za pośrednictwem wniosku internetowego dostępnego na stronie banku zostanie złożony wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową oraz usługą Santander Online podając w nim Kod Polecającego (kod polecenia uzyskasz po wypełnieniu formularza znajdującego się tutaj),
 • zostanie zawarta umowa w wybranej przez siebie formie (kurier, wideoweryfikacja itp.),
 • do końca kolejnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy nastąpi logowanie do bankowości internetowej Santander internet lub do aplikacji mobilnej Santander mobile
 • do końca kolejnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy wykonane zostaną płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł.

Należy również wspomnieć o takich warunkach i niuansach podczas wypełniania wniosku o konto jak:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
 • wyrażenie zgody na ujawnienie informacji (tajemnicy bankowej) o poleceniu na potrzeby realizacji programu poleceń,
 • wyrażenie zgody na EKK (Elektroniczny Kanał Kontaktu do przekazywania korespondencji),
 • podanie numer telefonu komórkowego do kontaktu,

ponieważ brak spełnienia jednego z powyższych warunków może wpłynąć negatywnie na przyznanie nagrody.

Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem polecenia i zgarnij dodatkowe 50 zł premii!

Pamiętajmy, aby zweryfikować czy wypełniany wniosek jest prawidłowy i posiada formularz do wprowadzenia kodu polecającego, który uzyskasz od nas. Tylko taki wniosek uprawnia do wzięcia udziału w promocji. Znajdziesz go pod tym adresem. Czas na jego złożenie i podpisanie stosownej umowy o konto z kartą mamy do 28 lutego 2021 roku.

W powyższym polu należy podać specjalny kod polecający (pole na kod znajduje się na 5 kroku wnioskowania o konto – stan na dzień publikacji tego wpisu). Jeżeli jeszcze go nie posiadasz możesz uzyskać taki kod wypełniając formularz znajdujący się poniżej. Będziesz miał pewność, że korzystasz ze sprawdzonego i wiarygodnego kodu polecającego Santander Bank Polska.

Nagrody będą przyznawane w formie przelewu na konto do końca miesiąca kalendarzowego liczonego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki przez osobę Poleconą. Należy pamiętać, że na dzień wypłaty nagrody muszą być wyrażone zgody o który pisaliśmy wyżej a karta do konta musi być aktywna!

Nie masz kodu polecającego z programu poleceń Santander Bank Polska?

Żaden problem! Jesteśmy w stanie Ci pomóc podając sprawdzony i wiarygodny kod promocyjny, który jest niezbędny do otwarcia promocyjnego konta i zgarnięcia 50 zł premii. Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się tutaj lub ten poniżej (pamiętaj o tym, że czasami odpowiadamy z opóźnieniem ale max do 12h):

  Proszę o przekazanie kodu polecającego do promocji "Polecam mój Bank" Santander Bank Polska aby skorzystać z dodatkowej premii 100 zł za założenie konta osobistego.

  Imię lub nick (wymagane)

  Twój adres email (wymagane)

  Po 50 zł za każde skuteczne polecenie konta (łącznie nawet 500 zł premii)

  Kolejną możliwą nagrodą do zdobycia w programie poleceń w wysokości wielokrotności kwoty 50 zł jest nagroda za każde skuteczne polecenie konta. Polecanie kont możliwe jest po wykonaniu poniższych działań:

  • na dzień przystąpienia do programu należy posiadać konto w Santander (zakładamy, że część osób dopiero je założy z polecenia jak powyżej) wraz z aktywną kartą oraz usługami Santander mobile,
  • należy zarejestrować się w programie „Polecam mój Bank” po zalogowaniu się do bankowości Santander (Menu -> Oferta banku -> Polecam Bank) wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych i akceptując Regulamin Programu,
  • po zaakceptowaniu regulaminu zostanie wyświetlony kod polecenia, który następnie podajemy znajomym.

  Wymagane jest również:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
  • wyrażenie zgody na ujawnienie informacji o poleceniu na potrzeby realizacji programu poleceń,
  • wyrażenie zgody na EKK (Elektroniczny Kanał Kontaktu do przekazywania korespondencji),
  • podanie numer telefonu komórkowego do kontaktu.

  Pamiętajmy jednak, iż osoby przez nas polecone muszą spełnić te same warunki, o których mowa na samej górze – muszą być zatem nowymi klientami a przynajmniej nie mogły posiadać konta w Santander Bank Polska (dawne BZ WBK) na dzień 1 października 2020 roku oraz muszą wykorzystać nasz kod polecający i wykonać określone płatności kartą. Nagrody będą wypłacane analogicznie jak dla Poleconych czyli do końca miesiąca po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocji przez Poleconego. Należy pamiętać, że na dzień wypłaty nagrody wyrażone zgody, o których pisaliśmy wyżej muszą być wyrażone a karta do konta musi być aktywna!

  UWAGA! Niestety od V edycji programu poleceń „Polecam mój Bank” nie ma już dostępnej nagrody dodatkowej w wysokości 100 zł za każde 10 skutecznych poleceń konta. Co więcej – nałożono limit poleceń, za które bank zapłaci i wynosi on obecnie 500 zł dla jednego Polecającego na całą edycję. Tym samym tylko pierwsze 10 poleceń konta będzie wynagrodzone premią a za kolejne polecenia bank już nie zapłaci. Szkoda, ponieważ takim ruchem bank spowodował, iż najlepszy program poleceń kont na rynku nie jest już najlepszym ponieważ takie banki jak Millennium czy mBank nadal nie stosują limitu na polecenia!

  Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem polecenia i zgarnij dodatkowe 50 zł premii!

  … i kolejne 300 zł premii pieniężnej za założenie konta w promocji

  Zgodnie z regulaminem promocja będzie dostępna do 28 lutego 2022 roku. Standardowo dużym atutem promocji Santander Banku Polskiego jest bardzo KRÓTKI OKRES KARENCJI dla byłych klientów banku – TYLKO ROK. W promocji może wziąć udział bowiem każda osoba, która nie posiadała konta osobistego Santander Bank Polska od dnia 1 lutego 2021 roku!

  Możesz wziąć udział w promocji jeśli jesteś osobą fizyczną, masz 18 lat i obywatelstwo polskie, mieszkasz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posługujesz się ważnym dowodem osobistym, posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i spełnisz łącznie te warunki:
  a. od 1 lutego 2021 r. do dnia otwarcia konta w tej promocji nie miałeś otwartego i nie byłeś właścicielem ani współwłaścicielem oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku płatniczego wPLN w naszym banku

  Niestety w tej promocji nadal pozostaje w mocy wykluczenie dla części osób, które w przeszłości korzystały z jakiejkolwiek promocji Santander Bank Polska. Z promocji mogą zatem skorzystać osoby, które dodatkowo spełniają poniższy warunek:

  od 1 kwietnia 2019 r. nie otworzyłeś Konta w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez bank lub inny podmiot

  przy czym chodzi tu o konta: Konto Jakie Chcę, Konto Jakie Chcę dla Młodych albo Konto Select prowadzone przez Santander Bank Polska. 

  Aby wziąć udział w tej promocji i zgarnąć 300 zł nagrody w gotówce od Santander Bank Polska należy złożyć wniosek przez internet o Konto Jakie Chcę wraz z kartą i usługą Santander Online na dedykowanej stronie promocji (podczas wypełniania wniosku o konto możecie podać kod polecenia – by zyskać dodatkowe 50 zł – będziemy wdzięczni za użycie naszego kodu, który uzyskasz po wypełnieniu formularza znajdującego się tutaj).

  Warto również dodać, że w składanym przez internet wniosku o konto należy wyrazić zgodę na:

  • kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji,
  • kontakt drogą elektroniczną oraz poprzez telefon w celach marketingowych,
  • elektroniczny kanał kontaktu tj. porozumienie EKK.

  Jeżeli chodzi o możliwości zawarcia umowy to istnieją obecnie dwie metody (nastawiajcie się z góry na podpisanie umowy przez kuriera):

  • kurier – tradycyjna i znana wszystkim metoda gdzie umowa jest podpisywana w obecności kuriera,
  • wideo rozmowa – podpisanie umowy podczas rozmowy na kamerce okazując w ten sposób swój dowód osobisty oraz twarz. Proces ten jest dostępny przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 20:00 chociaż w ostatnim czasie zauważyliśmy, że rzadko kiedy jest w ogóle skorzystanie z tej opcji.

  Umowę o konto wraz z kartą i usługami Santander Online należy zawrzeć najpóźniej do 10 lutego 2022 roku.

  Pierwsze 50 zł nagrody w gotówce otrzymamy za spełnienie poniższych warunków promocji, czyli należy:

  Nagroda ta zostanie wypłacona do 31 marca 2022 roku na otworzone w ramach niniejszej promocji konto osobiste.

  W celu otrzymania kolejnej nagrody w wysokości 250 zł wypłacanej jednorazowo przelewem, oprócz spełnienia powyższych warunków należy również w każdym z trzech miesięcy: marzec, kwiecień oraz maj 2022 roku:

  • zapewnić wpływy (przelewy) na konto na łączną kwotę minimum 1000 zł miesięcznie,
  • wykonać minimum 1 płatność kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 10 zł w sklepie lub w internecie (nie liczą się płatności BLIK),
  • zalogować się minimum 1 raz do aplikacji Santander mobile zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

  Nagroda ta będzie wypłacana najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy odbioru nagrody. Wystarczy posiadać aktywne konto założone w tej promocji. Dlaczego? Ponieważ promocja jest prowadzona bezpośrednio przez bank a nie przez organizatora/pośrednika.

  O szczegółach tej promocji poczytacie tutaj: 350 zł premii w gotówce za założenie Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska + do 500 zł w programie poleceń + do 300 zł za opłacanie rachunków + lokata na 2,5%

  Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem polecenia i zgarnij dodatkowe 50 zł premii!

  Uzyskaj dodatkowe 300 zł zwrotu z Kontem Jakie Chcę płacąc rachunki za media!

  Jedną z dużych zalet Konta Jakie Chcę jest możliwość uzyskiwania moneybacku czyli zwrotu w wysokości 1% za rachunki dotyczące mediów domowych (gaz, prąd, internet, TV czy telefon) uprzednio przedłożone w banku. W ciągu miesiąca można zyskać w ten sposób do 25 zł co w ciągu roku może dać nam okrągłą kwotę nawet 300 zł dodatkowej oszczędności. Oczywiście uzyskanie aż tak dużego zwrotu w większości przypadków będzie graniczyło z cudem ale jest możliwe w przypadku osób opłacających znacznie wyższe faktury aniżeli przeciętny Kowalski ;)

  UWAGA! W listopadzie oraz w grudniu 2021 roku w ramach dodatkowej promocji bank będzie zwracał 2% wartości rachunków a nie tak jak jest standardowo 1%. O szczegółach tej promocji informowaliśmy tutaj: Dwukrotnie wyższy zwrot od Santander za opłacane rachunki z Konta Jakie Chcę – promocja „2% zwrotu za rachunki” w listopadzie i grudniu

  Co zrobić, aby otrzymać zwroty? Należy zgłosić do banku rachunki (faktury) wystawione na nazwisko posiadacza rachunku. Można to zrobić w usłudze bankowości elektronicznej Santander Internet przez dołączenie ich skanów lub zdjęć (w Menu wybierz Twoje sprawy => Konta => Dodaj fakturę do usługi zwrotów za rachunki)u doradcy online na wideo lub w dowolnej placówce banku okazując je pracownikowi. Wystarczy tylko raz zgłosić swoje faktury, które mają być opłacane z Konta Jakie Chcę. 

  O szczegółach zwrotu za rachunki możecie poczytać w tym regulaminie.

  Nie masz od kogo uzyskać kodu polecającego?

  Żaden problem! Jeżeli nie masz znajomego, który udostępni Ci kod polecający to jesteśmy w stanie Ci pomóc podając nasz sprawdzony i wiarygodny kod polecający, który jest niezbędny do otwarcia promocyjnego konta i zgarnięcia 50 zł premii. Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się tutaj lub ten poniżej (pamiętaj o tym, że czasami odpowiadamy z opóźnieniem ale max do 12h):

   Proszę o przekazanie kodu polecającego do promocji "Polecam mój Bank" Santander Bank Polska aby skorzystać z dodatkowej premii 100 zł za założenie konta osobistego.

   Imię lub nick (wymagane)

   Twój adres email (wymagane)

   Programy poleceń w innych bankach – korzystaj ze wszystkich i polecaj znajomych!

   Tzw. program poleceń kont czy kart kredytowych dostępny jest również w wielu innych bankach. Najczęściej taki program poleceń daje zarobić obu stronom polecenia (czyli osobie Polecającej – obecny klient – jak i osobie Polecanej – nowy klient). Takie programy poleceń znajdziemy m.in. w: Santander Bank Polska, Millennium Bank, VeloBank, PKO BP, Nest Bank, mBank, ING Bank Śląski czy też w Banku Pekao. Na chwilę obecną na poleceniach możemy zyskać w:

   Szeroko o programach poleceń we wszystkich bankach możecie poczytać w dedykowanym wpisie na naszym blogu. Znajduje się tam również tabela porównawcza tychże programów oraz zbiór wszystkich kluczowych informacji o programach poleceń (daty danej edycji, nagrody dla Polecającego i Polecanego, limity dla nagród, warunki promocji itp.). Zachęcamy zatem do lektury wpisu: Bankowe programy poleceń czyli gwarantowana nagroda dla obu stron – kompendium wiedzy!
   [ssba_hide]

   Ile kosztuje Konto Jakie Chcę w Santander?

   Jeżeli chodzi o Konto Jakie Chcę to opłata miesięczna za prowadzenie tego konta wynosi 6 zł miesięcznie a za korzystanie z karty 8 zł miesięcznie. Opłaty te nie będą pobierane, jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym zapewnimy wpływy w wysokości min. 500 zł oraz wykonamy min. jedną płatność kartą lub BLIKiem. Zatem jak widać w prosty sposób możemy mieć to konto za 0 zł.

   W przypadku Konta Jakie Chcę dla Młodych (dla osób do 26. roku życia) opłaty za konto nie ma (wynosi 0 zł) a opłata miesięczna za korzystanie z karty to 8 zł – opłata ta nie będzie pobierana, jeśli w danym miesiącu wykonamy min. jedną płatność kartą lub BLIKiem.

   Wypłaty z bankomatów są darmowe ale tylko w bankomatach własnych Santander – w pozostałych przypadkach przyjdzie nam zapłacić 5 zł. Alternatywą i to zupełnie darmową może się okazać wypłata gotówki poprzez BLIKa – tutaj nie musimy się ograniczać do bankomatów własnych. 

   Dużym plusem konta jest możliwość wykonywania przelewów natychmiastowym za 0 zł bez ograniczeń ilościowych. Pozostałe opłaty znajdziemy standardowo w tabeli opłat i prowizji.

   Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem polecenia i zgarnij dodatkowe 50 zł premii!

   Lokalna kopia dokumentów:   , , , , , , , , , ,
   Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

   Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
   Newsletter ZarabiajnaBankach.pl   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *   OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
   Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.