ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

435 zł premii w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Złapp premię” + 600 zł w programie Bezcenne Chwile

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Powraca duża premia pieniężna w promocji konta osobistego BNP Paribas

Po chwilowej przerwie wróciła promocja konta osobistego od BNP Paribas oferująca premię w gotówce a nie vouchery lub też innego typu nagrody. W nowej promocji „Złapp premię” zyskamy aż 435 zł w gotówce w zamian za założenie Konta Otwartego na Ciebie oraz spełnienie banalnie prostych warunków promocji. Dla chętnych jest jeszcze opcjonalna promocja karty kredytowej gdzie bank oferuje 300 zł zwrotu za zakupy kartą ;)

Zasady przystąpienia do promocji „Złapp premią”

Promocja „Złap premię” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w łącznej wysokości 435 zł.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 435 zł w gotówce!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta, pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 17 października 2023 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 9000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (można wybrać jeszcze inne karty ale tylko w przypadku tej można uniknąć kosztów za jej posiadanie!) podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 17 października 2023 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 31 października 2023 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie nie później jak do 31 października 2023 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aby aktywować rachunek, należy nadać PIN do karty (PIN do karty nadajemy poprzez infolinię banku na numer telefonu podany w Card Carierze – kopercie z kartą). Login do bankowości internetowej znajdować się będzie na umowie oraz w mailu. Wskazówki/szczegóły aktywacji znajdować się będą w kopercie z kartą, którą przywiezie kurier.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 435 zł w gotówce!

Jak zgarnąć nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 435 zł?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna wynosząca łącznie do 435 zł. Nagrody będą wydawane w trzech transzach: 55 zł, 190 zł oraz 190 zł.

Nagroda bonusowa w wysokości 55 zł zostanie przyznana za fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą za pomocą aplikacji GOmobile, gdzie weryfikacja tożsamości nastąpiła poprzez Wideoweryfikację, a następnie aktywowanie karty i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej).

Pierwsza nagroda w wysokości 190 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu aktywacji karty zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • zalogować się min. 4 razy do aplikacji mobilnej GOmobile, przy czym w ciągu jednego dnia tylko jedno logowanie będzie uwzględniane,
 • wykonać przelewy z konta za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile) na łączną kwotę min. 350 zł (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK),
 • wykonać min. 3 płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na dowolną kwotę przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu).

Przykład: Jeżeli Aktywacja Karty nastąpi w lipcu to ww. warunki należy spełnić w sierpniu. Jeżeli Aktywacja Karty nastąpi w październiku to ww. warunki należy spełnić w listopadzie.

Druga premia pieniężna w wysokości 190 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków dla pierwszej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • zalogować się min. 4 razy do aplikacji mobilnej GOmobile, przy czym w ciągu jednego dnia tylko jedno logowanie będzie uwzględniane,
 • wykonać przelewy z konta za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile) na łączną kwotę min. 350 zł (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK),
 • wykonać min. 3 płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na dowolną kwotę przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu).

Przykład: Jeżeli Aktywacja Karty nastąpi w lipcu, a Uczestnik spełni warunki do Pierwszej nagrody, to ww. warunki należy spełnić we wrześniu. Jeżeli Aktywacją Karty nastąpi w październiku, a Uczestnik spełni warunki do Pierwszej nagrody, to ww. warunki należy spełnić w grudniu.

Przykładowy schemat działania obrazuje poniższa tabela:

Warto jednak pamiętać o tym, że druga nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 435 zł w gotówce!

Wykluczone z promocji płatności kartą – zwróćcie na to szczególną uwagę!

Bank przez transakcje kartą tym razem rozumie tradycyjne płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych jak również za zakupy w internecie ale nie za pomocą BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay czy też Blue Media. Dokładnie precyzuje to zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

Należy również pamiętać o tym, że niektóre transakcje są wyłączone z promocji – chodzi o transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełniania warunków.

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 26 dnia miesiąca, w którym przyjdzie powiadomienie podając w formularzu numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane do ostatniego dnia miesiąca (tzn. przelew zostanie wysłany), w którym otrzymamy informację o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 435 zł w gotówce!

Nawet 600 zł w bonach za płatności kartą – to będzie dopiero HIT! :)

Promocja „Mobilni zyskują z Bankiem BNP Paribas” będzie dostępna w terminie od 9 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jednak nie dłużej jak do wyczerpania się puli nagród, która wynosi 15000 sztuk po 16000 pkt każda. 

Z promocji może skorzystać każdy klient BNP Paribas, który w okresie promocji dokona rejestracji w Programie Bezcenne Chwile karty debetowej lub kredytowej z logo Mastercard wydanej przez BNP Paribas. Wykluczone są jednak osoby, które przed dniem 9 października 2023 roku posiadały już zarejestrowaną w tymże programie jakąkolwiek kartę tego banku (karty z innych banków nie mają tutaj znaczenia i nie wykluczają z promocji). Co więcej w ramach promocji można otrzymać nagrodę aż trzykrotnie zatem jeżeli posiadacie dwie lub trzy karty BNP Paribas to macie szansę zyskać odpowiednio 32000 pkt lub nawet 48000 pkt spełniając poniższe warunki promocji osobno dla każdej z dodanej do programu karty. 

Aby otrzymać 16000 punktów (lub ich wielokrotność ale dla max. trzech kart) należy spełnić łącznie poniższe warunki:

 • przystąpić do Programu Bezcenne Chwile (Priceless Specials) rejestrując w nim kartę Mastercard wydaną przez BNP Paribas (kartę rejestrujemy poprzez bankowość internetową GOonline, aplikację mobilną GOmobile, w Centrum Telefonicznym albo w Oddziale Partnera) w zakładce Moje Finanse => Karty gdzie należy kliknąć „Zarejestruj się” na banerze Bezcenne Chwile,
 • dokonać zakupu premiowanego w postaci min. 5 płatności na łączną kwotę co najmniej 500 zł przy użyciu karty dodanej do portfela cyfrowego (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay lub Xiaomi Pay) nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania karty w programie.

Nagroda w postaci naliczenia 16000 pkt lub jej wielokrotności (max. 48000 pkt) zostanie przekazana w ciągu 30 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków promocji. Punkty będą ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

Punkty można wymienić na różne nagrody z katalogu np. voucher o wartości 50 zł na zakupy w sklepie RTV Euro AGD, Carrefour, Empik. Decathlon, stacji paliw Circle K lub do innych sklepów został wyceniony na 4000 pkt. Natomiast 10 monet do Allegro to 800 pkt. Przyznana nagroda jest zatem warta minimum 200 zł a maximum 600 zł.

Szczegóły promocji z punktami powitalnymi znajdziecie tutaj oraz w odrębnym wpisie na blogu: Od 16000 pkt do nawet 48000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 200-600 zł dla nowych jak i obecnych klientów BNP Paribas

Powiększ nagrodę o 300 zł premii pieniężnej za wyrobienie karty kredytowej :)

Ruszyła nowa promocja karty kredytowej Mastercard od BNP Paribas z nagrodą w postaci moneybacku czyli częściowego zwrotu kwoty wydanej podczas zakupów. W zamian za wyrobienie takiej karty i płatności za określone usługi bank zwróci do 300 zł na kartę w ramach tzw. moneybacku wynoszącego 5% kwoty zakupów. Oczywiście do kompletu warto dorzucić za jednym podejściem promocję konta osobistego z premią wynoszącą aż 470 zł na start ;)

Szczegółowy opis tej promocji znajdziecie tutaj: 300 zł zwrotu za płatności kartą kredytową BNP Paribas + karta za 0 zł na rok

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 435 zł w gotówce!

Konto Otwarte na Ciebie… opłaty, prowizje i podstawowe informacje…

Konto Otwarte na Ciebie to obecnie podstawowe konto osobiste oferowane przez BNP Paribas. Główne cechy tego konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta (bezwarunkowo),
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem:
  – wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu + jedno logowanie do bankowości + wyrażenie zgód marketingowych + brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych (są to warunki promocji „Obniżka za kartę” obowiązującej do końca 2023 roku – tutaj regulamin) lub
  – w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia;
  w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 7 zł miesięcznie,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Którą kartę płatniczą wybrać w tej promocji?

W opisywanej promocji BNP Paribas można dowolnie wybierać pośród kilku kart płatniczych oferowanych przez bank. Wg. regulaminu w promocji biorą takie karty jak:

 • Karta Otwarta na Dzisiaj – opłata miesięczna za kartę wynosi jak wyżej już opisaliśmy,
 • Karta Otwarta na eŚwiat – opłata miesięczna wynosi 8 zł i nie można jej uniknąć,
 • Karta Otwarta na Świat – opłata miesięczna wynosi 12 zł i również nie można jej uniknąć.

Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie do końca 2023 roku. Wystarczy bowiem wykonać trzy płatności kartą w każdym miesiącu jej posiadania oraz spełnić pozostałe w/w warunki aby była całkowicie bezpłatna.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 17 października 2023 (max. 9000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 31 października 2023 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę oraz nadaj jej PIN
w pierwszym oraz w drugim miesiącu po miesiącu aktywacji karty
 • zaloguj się co najmniej 4 razy do aplikacji mobilnej,
 • wykonaj min. 3 płatności bezgotówkowe kartą,
 • wykonaj przelewy z konta na łączną kwotę min. 350 zł.
do 22 dnia miesiąca po miesiącu spełnienia warunków zostanie przekazana informacja o przyznaniu nagrody
do 26 dnia miesiąca po otrzymaniu informacji o przyznaniu pierwszej nagrody zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty pozostałych nagród
do końca każdego kolejnego miesiąca zostaną przekazane nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 435 zł w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl4 komentarzy dla wpisu: “435 zł premii w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Złapp premię” + 600 zł w programie Bezcenne Chwile

 • marek pisze:

  Przelew 350 to może być przelew na inne konto kogoś z rodziny?

 • 312 pisze:

  „…dokonać zakupu premiowanego w postaci min. 5 płatności na łączną kwotę co najmniej 500 zł przy użyciu karty dodanej do portfela cyfrowego (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay lub Xiaomi Pay) nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania karty w programie…”

  Czyli mogę zapłacić kartą 5 razy np. w sklepie spozywczym na łączną kwotę min 500zł w ciągu miesiaca?

  • ZnB pisze:

   Tak, ale przy użycia portfela cyfrowego (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay lub Xiaomi Pay), do którego masz podpiętą kartę zarejestrowaną w BCh.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.