ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

490 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Wymieniaj bez granic” + łatwe 400 zł w gotówce do karty kredytowej

Do końca promocji pozostało:

Pierwsza tego typu promocja konta osobistego od BNP Paribas… :D

Pojawiła się nowa promocja konta osobistego od BNP Paribas tym razem z nagrodą w formie premii pieniężnej. W ramach promocji nazwanej „Wymieniaj bez granic” do zgarnięcia jest 490 zł nagrody w gotówce do Konta Otwartego na Ciebie w zamian za spełnienie określonych warunków promocji. Poza tym cały czas jest dostępna rewelacyjna promocja karty kredytowej gdzie można zgarnąć aż 400 zł w zwrotu w gotówce za zakupy w różnych sklepach, którą można połączyć z kontem niniejszą promocją konta osobistego.

Zasady przystąpienia do promocji „Wymieniaj bez granic”

Promocja „Wymieniaj bez granic” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w łącznej wysokości 490 zł.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 490 zł w gotówce!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta, pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 30 września 2024 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 5000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (można wybrać jeszcze inne karty ale tylko w przypadku tej można uniknąć kosztów za jej posiadanie!) podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 30 września 2024 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 14 października 2024 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie do 14 października 2024 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aktywacji karty można dokonać na kilka sposobów:
a) w systemie bankowości elektronicznej lub Aplikacji GOmobile w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
b) poprzez Centrum Telefoniczne, Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, (opłata według cennika operatora) w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
c) w dowolnym bankomacie z użyciem PIN-u w przypadku karty debetowej fizycznej lub
d) płacąc Kartą za zakupy z użyciem PIN-u (poza Transakcjami Zbliżeniowymi) w przypadku karty debetowej fizycznej lub
e) w oddziale Banku w przypadku karty debetowej fizycznej.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku. Umowa w tym przypadku również jest podpisywana poprzez kod przesyłany w wiadomości SMS.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 490 zł w gotówce!

Jak zgarnąć nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 490 zł?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna wynosząca łącznie do 490 zł. Nagrody będą wydawane w trzech transzach: 90 zł na start oraz 2x po 200 zł.

Pierwsza nagroda pieniężna w wysokości 90 zł zostanie przyznana za sam fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą, następnie aktywowanie karty i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej).

Druga nagroda pieniężna w wysokości 200 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków do otrzymania pierwszej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł (mogą to być przelewy z innego banku),
 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 250 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • aktywować Platformę FX Pl@net wg wskazówek przekazanych jak niżej,
 • wykonać transakcje walutowe poprzez Platforma FX Pl@net na łączną kwotę min. 300 jednostek dowolnej waluty.

Uwaga! Aktywacji Platformy FX Pl@net to dokonanie przez posiadacza Konta Osobistego oraz Konta Walutowego poprzez zalogowanie się do bankowości internetowej GOonline przez przeglądarkę internetową na komputerze gdzie należy w kolejnym kroku wybrać zakładki: Usługi lub Moje Finanse, a następnie w Wymiana walutPrzejdź do FX Pl@net i akceptacja Umowy Transakcji Walutowych i Elektronicznej Platformy Walutowej oraz Regulaminu transakcji walutowych i Elektronicznej Platformy Walutowej.

Trzecia nagroda pieniężna w wysokości 200 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków do otrzymania drugiej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł (mogą to być przelewy z innego banku),
 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 250 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • aktywować Platformę FX Pl@net wg wskazówek przekazanych jak niżej,
 • wykonać transakcje walutowe poprzez Platforma FX Pl@net na łączną kwotę min. 300 jednostek dowolnej waluty.

Przykładowy scenariusz spełniania warunków promocji do uzyskania nagród, w zależności od miesiąca w którym nastąpi zawarcie umowy oraz aktywacja karty:

Warto jednak pamiętać o tym, że druga/trzecia nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej/drugiej nagrody. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 490 zł w gotówce!

Wykluczone z promocji płatności kartą/BLIK – zwróćcie na to szczególną uwagę!

Bank przez transakcje kartą tym razem rozumie tradycyjne płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych jak również za zakupy w internecie ale nie za pomocą BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay czy też Blue Media. Dokładnie precyzuje to zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

Należy również pamiętać o tym, że niektóre transakcje są wyłączone z promocji – chodzi o transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełniania warunków promocji.

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 26 dnia miesiąca, w którym przyszła wiadomość podając w formularzu numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane przelewem na konto do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymamy informację o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Dodatkowe 400 zł premii pieniężnej do karty kredytowej :)

Pojawiła się nowa, jeszcze lepsza aniżeli ostatnio promocja karty kredytowej Mastercard od BNP Paribas z nagrodą w postaci moneybacku czyli częściowego zwrotu kwoty wydanej podczas zakupów. W zamian za wyrobienie takiej karty i płatności za określone usługi bank zwróci do 400 zł na kartę w ramach tzw. moneybacku wynoszącego 10% kwoty zakupów.

O szczegółach tej promocji pisaliśmy tutaj: 400 zł zwrotu za płatności kartą kredytową BNP Paribas + karta za 0 zł na rok + 500 zł w gotówce do konta osobistego

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 490 zł w gotówce!

Konto Otwarte na Ciebie… opłaty, prowizje i podstawowe informacje…

Konto Otwarte na Ciebie to obecnie podstawowe konto osobiste oferowane przez BNP Paribas. Główne cechy tego konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta do końca 2024 roku w ramach promocji „Konto za 0 zł” (tutaj regulamin) w zamian za wyrażenie zgód marketingowych i logowanie się co najmniej raz w miesiącu do bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu – w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 7 zł miesięcznie,
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Którą kartę płatniczą wybrać w tej promocji?

W opisywanej promocji BNP Paribas można dowolnie wybierać pośród kilku kart płatniczych oferowanych przez bank. Wg. regulaminu w promocji biorą takie karty jak:

 • Karta Otwarta na Dzisiaj – opłata miesięczna za kartę wynosi jak wyżej już opisaliśmy,
 • Karta Otwarta na eŚwiat – opłata miesięczna wynosi 8 zł i nie można jej uniknąć,
 • Karta Otwarta na Świat – opłata miesięczna wynosi 12 zł i również nie można jej uniknąć.

Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie do końca 2023 roku. Wystarczy bowiem wykonać trzy płatności kartą w każdym miesiącu jej posiadania oraz spełnić pozostałe w/w warunki aby była całkowicie bezpłatna.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 39 września 2024 (max. 5000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 14 października 2024 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę, nadaj jej PIN oraz aktywuj Platformy FX Pl@net
przez 2 kolejne miesiące po miesiącu spełnienia warunków dla pierwszej nagrody w każdym z tych miesięcy:

 • zapewnij wpływy na konto na kwotę łączną min. 1000 zł,
 • wykonaj transakcje kartą na łączną kwotę min. 250 zł,
 • wykonaj transakcje walutowe na min. 300 jednostek
do 22 dnia każdego kolejnego miesiąca zostanie przekazana informacja o przyznaniu nagrody
do 26 dnia miesiąca, w którym przyjdzie informacja o przyznaniu pierwszej nagrody zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty nagród
do końca miesiąca, w którym została przesłana informacja o przyznaniu nagrody zostanie wypłacona nagroda

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 490 zł w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl3 komentarzy dla wpisu: “490 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Wymieniaj bez granic” + łatwe 400 zł w gotówce do karty kredytowej

 • Ozi pisze:

  Rozumiem, że w warunku 2 i 3 chodzi po prostu o dokonanie transakcji kupna lub sprzedaży dowolnej waluty, np 300 koron czeskich?

  Jak w 2 warunku kupię w/w walutę, to w 3 warunku mogę ją sprzedać i też bank zaliczy to na poczet spełnionego warunku?

  • ZnB pisze:

   W regulaminie określone jest to jako „Transakcja walutowa – transakcja, której przedmiotem jest kupno walut” zatem dla bezpieczeństwa zalecamy podwójny zakup a nie zakup i sprzedaż aby później nie mieli podstaw do nie wypłacenia premii :)

  • peter.pan12 pisze:

   I udało Ci się kupić korony? 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.