ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

200 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Przekorzystnego w Banku Pekao + 150 zł w punktach Bezcenne Chwile + konto oszczędnościowe na 6,5%!

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Powraca znana już promocja konta w Banku Pekao – do zgarnięcia 200 zł w gotówce

Jest już dostępna kolejna (już X edycja) promocja konta osobistego oraz oszczędnościowego w Banku Pekao. Standardowo (tak jak poprzednio) może zyskać 200 zł premii pieniężnej za założenie Konta Przekorzystnego wraz z kartą oraz spełnienie prostych warunków promocji. Dodatkowo oprócz nagrody głównej można zgarnąć 12000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 150 zł oraz konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 6,5% przez najbliższe 5 miesięcy.

Tytułem wstępu…

Jeżeli regularnie śledzicie naszego bloga to doskonale wiecie, że dość często można spotkać promocje, które dają się ze sobą łączyć. Taka kumulacja promocji to zoptymalizowanie zysków, ponieważ niejednokrotnie spełniając warunki danej promocji okazuje się, że od razu spełniliśmy warunki innej. Warto również wykorzystywać za jednym razem wszystkie okazje dostępne w tym samym banku. W niniejszym wpisie podpowiadamy jak można połączyć ze sobą kilka promocji Banku Pekao i na chwilę obecną lepszej kumulacji promocji w tym banku to chyba jeszcze nie było. Do zgarnięcia jest:

 • 200 zł premii pieniężnej w ramach niniejszej promocji „Otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę – edycja X”,
 • 150 zł w punktach Bezcenne Chwile (szczegóły promocji),
 • 800 zł w bonach za wyrobienie Karty Kredytowej z Żubrem (szczegóły promocji),
 • 100 zł premii w gotówce za konto dziecka (szczegóły promocji),
 • do 1500 zł premii w programie Polecam Przekorzystnie za polecanie konta swoim znajomym (szczegóły promocji),
 • 6,5% dla kwoty do 100 tys. zł na koncie oszczędnościowym przez 152 dni.

Załóż Konto Przekorzystne w Pekao i zyskaj 200 zł premii na start!

Zasady przystąpienia do promocji

Z promocji konta Banku Pekao promowanej pod hasłem „Otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę – edycja X”, która będzie dostępna do 8 stycznia 2024 roku możesz skorzystać o ile spełniasz poniższy warunek:

od 1.08.2021 r. do 2.11.2023 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
– rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
– rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

oraz na moment składania wniosku o konto w promocji nie posiadasz w Pekao żadnego produktu kredytowego.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki promocji możesz śmiało do niej przystąpić. Aby z niej skorzystać należy wypełnić internetowy wniosek o Konto Przekorzystne na podstawie, którego zostanie zawarta umowa o konto wraz z kartą płatniczą oraz aplikacją mobilną PeoPay, wyrażając we wniosku jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w promocji.

Umowa musi zostać podpisana online czyli należy wybrać weryfikację tożsamości poprzez biometrię (zeskanowanie twarzy oraz dowodu osobistego) za pomocą kamerki w komputerze lub w telefonie poprzez aplikację PeoPay. W przypadku zakładania konta z poziomu komputera, który nie posiada kamerki, zdjęcie dowodu oraz twarzy można zrobić wykorzystując smartfon z aplikacją PeoPay (będzie dostępna taka opcja we wniosku). Jeśli nie uda ci się zawrzeć umowy w powyższy sposób ze względu na problemy z weryfikacją Twojej tożsamości, ale zawrzesz umowę w oddziale banku, ten warunek uznany zostanie za spełniony. Na zawarcie umowy mamy czas do 8 stycznia 2024 roku

Informacja! Sporo czytelników myli ze sobą dwa banki: Bank Pekao SA (czyli bank z czerwonym żubrem w logo i posługujący się pełną nazwą Pekao, o którym mowa w niniejszej promocji) oraz PKO BP SA (posługujący się w logo niebieską skarbonką i skrótem PKO, do którego należy również marka Inteligo). Jeżeli posiadacie konto w PKO BP i/lub w Inteligo możecie śmiało korzystać z tej promocji Banku Pekao SA!

Premia 200 zł za pięć płatności miesięcznie…

Pierwszą nagrodą za udział w głównej promocji banku jest premia pieniężna w wysokości 50 zł. Nagroda ta przysługują za za sam fakt podpisania umowy o konto, kartę płatniczą oraz bankowość elektroniczną Pekao24 (w tym aplikację PeoPay) przez internet. Nagroda ta zostanie wypłacona nie później niż do końca kolejnego miesiąca po miesiącu podpisania umowy.

Drugą nagrodę w łącznej wysokości 150 zł w gotówce otrzymamy jeżeli w każdym z 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy o konto i przystąpienia do promocji wykonamy po min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta.

Z płatności, o których mowa wyżej na potrzeby promocji wykluczone są:

 • internetowe przekazy pieniężne (określonych kodem MCC 4829),
 • przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (określonych kodem MCC 6050),
 • przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne) (określonych kodem MCC 6051)

Nagroda ta zostanie wypłacona nie później niż do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków promocji za dany miesiąc. Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie.

Załóż konto w Banku Pekao i zyskaj 200 zł premii na start!

Dodatkowo 12000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 150 zł

Od kilku dni dostępna jest nowa promocja organizowana pod hasłem „Płać kartą i odbieraj nagrody w Bezcennych Chwilach” przeznaczona dla klientów Banku Pekao, którzy posiadają kartę debetową lub kredytową oznaczoną logo Mastercard i przed dniem rozpoczęcia promocji tj. przed dniem 16 października 2023 roku nie uczestniczyli w programie Bezcenne Chwile z użyciem jakiejkolwiek karty Banku Pekao.

Aby zdobyć nagrodę w postaci punktów programu Bezcenne Chwile należy dokonać rejestracji karty debetowej i/lub kredytowej (oznaczonej logo Mastercard), która przed dniem 16 października 2023 roku nie była zarejestrowana we wspomnianym programie lojalnościowym. Rejestracji karty można dokonać bezpośrednio na stronie programu Bezcenne Chwile lub za pośrednictwem bankowości Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay. Pamiętajcie aby podczas rejestracji w programie wyrazić wymagane zgody.

Na rejestrację karty i spełnienie poniższych warunków promocji mamy czas do 31 stycznia 2024 roku lub do wyczerpania się limitu nagród, których przewidziano:

 • 10000 sztuk po 8000 pkt dla Nagrody 1, która jest dedykowana kartom debetowym. Aby otrzymać tę nagrodę należy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy rejestracji karty w programie Bezcenne Chwile wykonać min. 5 płatności kartą debetową za zakupy premiowane;
 • 20000 sztuk po 4000 pkt dla Nagrody 3, która jest dedykowana zarówno kartom debetowym jak i kredytowym. Aby otrzymać tę nagrodę należy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy rejestracji karty w programie Bezcenne Chwile wykonać min. 1 płatność mobilną kartą debetową i/lub kredytową za zakupy premiowane. Przez płatność mobilną rozumie się zakup zrealizowany za pośrednictwem portfeli cyfrowych: Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay lub Google Pay.

O szczegółach tej promocji pisaliśmy tutaj: Nawet 28000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 350 zł dla klientów Banku Pekao

Aż 6,5% na koncie oszczędnościowym Pekao przez okres 5 miesięcy!

Przedmiotem niniejszej promocji jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym, które wynosi 6,5% w skali roku przez okres równy 152 dni licząc od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie promocyjne jest naliczane do wysokości kwoty 100 tys. zł dla zwykłego Konta Oszczędnościowego oraz do 200 tys. zł dla Konta Oszczędnościowego Premium.

Z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego w Banku Pekao oferowanego w ramach promocji „Promocja 6,50% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium – II edycja” można skorzystać jeżeli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

od 1.04.2023 r. do 31.10.2023 r., nawet przez jeden dzień nie byłeś jako konsument posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
– Rachunek płatniczy,
– rachunek oszczędnościowy,
– rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej.

albo

od 1.04.2023 r. do 31.10.2023 r. przynajmniej przez jeden dzień byłeś jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
– Rachunek płatniczy,
– rachunek oszczędnościowy,
– rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej,
na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma Średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby Promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku.

Z promocji wykluczone są również osoby, które w okresie od 1.04.2023 r. do 31.10.2023 r. posiadały jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI.

Aby skorzystać z promocji konta oszczędnościowego konieczne jest posiadanie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium (ewentualnie można założyć w promocji tu opisywanej) i podpisanie pierwszej umowy o Konto Oszczędnościowe. 

Szczegółowe warunki promocji znajdziecie w regulaminie. Inne oferty lokat i kont oszczędnościowych zawsze znajdziecie w naszym Rankingu lokat i kont oszczędnościowych.

Nawet 1500 zł za polecanie konta swoim znajomym

Jak już na wstępie napisaliśmy w ramach programu poleceń można uzyskać do 1500 zł premii w gotówce. Osoba Polecająca (czyli udostępniająca swój kod polecenia) otrzyma od 50 zł do 100 zł premii za każde skuteczne polecenie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Konta Przekorzystnego Biznes lub Konta Świat Premium. W ramach obecnej edycji programu bank wynagradza Polecającego za pierwsze 15 poleceń co powoduje, że łącznie można zyskać od 750 zł do nawet 1500 zł bonusu w gotówce (w zależności jakie konta będziemy polecać).

O programie poleceń pisaliśmy tutaj: Do 100 zł premii za założenie konta w programie „Polecam Przekorzystnie” Banku Pekao (XII edycja) oraz do 1500 zł premii za polecenia

Załóż Konto Przekorzystne w Pekao i zyskaj 200 zł premii na start!

Świetna promocja karty kredytowej Banku Pekao z rekordową nagrodą 800 zł!

W zamian za wyrobienie Karty Kredytowej z Żubrem w Pekao możemy zyskać nawet 64000 pkt wymiennych na różne bony o wartości do aż 800 zł! Wystarczy podpisać umowę o kartę i dokonywać zakupów kartą na łączną kwotę min. 250 zł miesięcznie przez najbliższy kwartał. Co najważniejsze karta ta może być całkowicie darmowa!

O szczegółach tej promocji pisaliśmy tutaj: Nawet 64000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości aż 800 zł do Karty Kredytowej z Żubrem w Banku Pekao

Pakiet Komfort przez pół roku zupełnie za darmo!

Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla w całym okresie ochrony Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie będzie pobierana miesięcznie opłata za Pakiet Express Elixir zgodnie z regulaminem Pakietu Komfort.

Karta rewolucyjna bez kosztów przewalutowania i prowizji za płatności w walucie obcej!

Karta Rewolucyjna MasterCard Debit FX wydawana do Konta Przekorzystnego to jedna karta do płatności w kraju jak i za granicą. Karta ta to gwarancja niskich kursów przewalutowania na całym świecie dzięki przeliczaniu transakcji po średnim kursie organizacji MasterCard, bez dodatkowej marży banku i bez prowizji banku za przewalutowanie. Nie zapłacimy również za wypłaty z bankomatów za granicą, jeśli spełnione zostaną warunki bezpłatności konta o których piszemy poniżej.

Karta rewolucyjna sama rozliczy transakcje w ramach środków znajdujących się na rachunku PLN i przeliczy je po średnim kursie organizacji płatniczej MasterCard. Aby płatność została przewalutowana tylko po średnim kursie organizacji płatniczej MasterCard, nie akceptuj oferty przewalutowania na złote, którą możesz otrzymać w punkcie sprzedaży. Jest to zatem idealna karta na podróże zagraniczne i warto o tym pamiętać biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z tej promocji.

Ile kosztuje Konto Przekorzystne w Banku Pekao?

Konto Przekorzystne znajdujące się w ofercie Pekao jest bezwarunkowo darmowe czyli za 0 zł. Wydawana do niego karta Visa Debit FX czy też Mastercard Debit FX również może być darmowa. Z opłaty za kartę zostaniemy zwolnieni jeżeli w poprzednim miesiącu zapewnimy jednorazowy wpływ na konto min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych i przelewów wewnętrznych) oraz wykonamy przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową – w przeciwnym razie zapłacimy 4 zł za kartę miesięcznie. 

Dla osób do 26 lat bank oferuje Konto Przekorzystne bez opłaty miesięcznej za rachunek jak i kartę.

Po spełnieniu powyższych warunków uzyskujemy dodatkowo:

 • brak opłaty za dwie pierwsze wypłaty kartą w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce,
 • brak prowizji za wypłaty tą kartą w bankomatach za granicą.

Bezwarunkowo do Konta Przekorzystnego bank dorzuca jeszcze:

 • brak opłaty za wszystkie wypłaty tą kartą z bankomatów Pekao S.A. w Polsce,
 • brak dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie czy też bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany waluty przy transakcjach za granicą.

Pamiętajcie jednak, iż bank pobiera 20 groszy za każdy SMS autoryzacyjny. Warto zatem od razu przejść na darmową autoryzację transakcji poprzez aplikację mobilną PeoPay.

Warto dodać, że do momentu autoryzacji w placówce Banku Pekao ograniczona jest kwota dziennych i miesięcznych przelewów zewnętrznych (poza rachunki własne) jeżeli konto było otwierane poprzez biometrię. Limit ten wynosi 3000 zł na dzień oraz 20000 zł na miesiąc – jest to tzw. limit biometryczny, niezależny od limitów jakie można ustawić w bankowości internetowej. Jeżeli zatem planujemy zrealizować większe kwoty przelewów należy udać się do placówki, przedstawić dowód i poprosić o usunięcie limitu biometrycznego (ew. zmodyfikowanie kwot tego limitu).

Pozostałe opłaty znaleźć można standardowo w TOiP.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 8 stycznia 2024 wypełnij wniosek o Konto Przekorzystne wraz z kartą płatniczą oraz aplikacją PeoPay
do 8 stycznia 2024 podpisz umowę o konto i kartę w formie online (w celu uzyskania pierwszej premii 50 zł)
przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarciu konta wykonaj min. 5 płatności bezgotówkowych za pomocą karty debetowej wydanej do konta (w celu uzyskania drugiej premii 150 zł)
do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków zostanie przekazana nagroda

Załóż Konto Przekorzystne w Pekao i zyskaj 200 zł premii na start!, , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.