ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

VII edycja programu poleceń „Lubię to polecam” w Millennium Bank – do wyboru nagrody: 4 bilety do kina, voucher 80 zł do Zalando, empik.com lub goodie lub lokata na 2%

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Polecasz, wybierasz nagrodę i zyskujesz 80 zł bonusu wraz z drugą osobą!

To już VII edycja programu poleceń Banku Millennium „Lubię to polecam”. Program ten oferuje aż 5 nagród do wyboru zarówno dla osoby Polecanej jak i Polecającej: 4 bilety do kina Helios lub Multikino, voucher 80 zł do empik.com, voucher 80 zł do Zalando.pl, karta prezentowa Goodie 80 zł lub lokata na 2%. Promocja nie ma ograniczenia w ilości poleconych osób ale wymaga skorzystania z dedykowanej rekomendacji/polecenia (na przykład z naszej).

Kto może skorzystać z promocji „Lubię to polecam” Bank Millennium?

W VII edycji programu poleceń zasady nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej. Oczywiście również bez zmian program poleceń Millennium Banku przeznaczony jest dla dwóch grup osób: dla nowych klientów banku czyli osób Polecanych oraz dla obecnych klientów czyli osób Polecających, które mogą polecać usługi banku na warunkach regulaminu zyskując przy tym jedną z nagród. Nagroda oczywiście przysługuje obu stronom polecenia po spełnieniu warunków promocji przez obie strony.

Jako obecnego klienta, który może przystąpić do programu i polecać usługi banku bank rozumie osobę, która

1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych w Banku (nie dotyczy klientów posiadających wyłącznie rachunek techniczny – Konto Techniczne – lub występujących wyłącznie, jako pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również użytkownik jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej prepaid oraz dodatkowej karty kredytowej),
3) wyraziła zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Banku za pomocą środków porozumiewania się na odległość i utrzyma je w okresie trwania 7 edycji Programu.

Jako nowego klienta, przystępującego do promocji z polecenia bank definiuje osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 4), nie była stroną żadnej umowy z Bankiem ani osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również nie była użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej prepaid oraz dodatkowej karty kredytowej, a także nie poręczała w Banku transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym ani nie posiadała jednostek uczestnictwa Millennium TFI,
3) nigdy nie była posiadaczem rachunku otwartego w ramach poprzednich edycji Programu,

co innymi słowy wyklucza osoby, które posiadały jakikolwiek kontakt z bankiem Millennium w przeciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku. Wykluczone są również osoby, które nie były bezpośrednim klientem tylko pośrednim jako przedstawiciel czy też opiekun w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo wykluczone są wszystkie osoby, które posiadały w przeszłości rachunek otworzony z polecenia w ramach poprzednich edycji tego programu poleceń.

Skorzystaj z programu Lubię to polecam Bank Millennium (kod polecenia: 20167837)

Przystąpienie do programu „Lubię to polecam” przez Obecnego klienta

Obecni posiadacze rachunku w Banku Millennium spełniający warunki, o których mowa na wstępie mogą skorzystać z VII edycji programu poleceń jako osoba Polecająca. W tym celu należy do 2 kwietnia 2021 roku zalogować się w systemie transakcyjnym Millenet i na swoim koncie kliknąć w Menu => Oferta => Program rekomendacji => Lubię to polecam oraz zapoznać się z regulaminem promocji akceptując go poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję. Po chwili przyjdzie SMS z kodem polecenia, który należy przekazać osobie Polecanej. Kod polecenia wyświetli się również na ekranie. Można również wygenerować swój indywidualny link prowadzący do promocyjnego wniosku o konto już z uzupełnionym kodem polecenia (w teorii, bo w praktyce ostatnio kod automatycznie się nie uzupełnia).

W programie poleceń możemy osiągnąć nieograniczone zyski – nie ma bowiem limitu ilości poleceń. Za każdą skutecznie poleconą osobę, która spełni warunki promocji będzie można wybrać sobie jedną z nagród o których piszemy w dalszej części. Na osobę Polecającą nie są nałożone żadne inne warunki typu aktywność na koncie czy też płatność kartą. Wszelkimi kwestiami podatkowymi od nagród zajmuje się bank (nie otrzymamy PIT, nie musimy rozliczać tego w zeznaniu rocznym).

Skorzystanie z polecenia przez Nowego klienta

Jeżeli spełniamy warunki przystąpienia do promocji z polecenia innej osoby w opcji Nowy Klient to wypełniamy dedykowany wniosek o założenie konta z użyciem kodu promocyjnego (jeżeli nie posiadasz takiego kodu możesz go otrzymać wypełniając ten formularz lub wpisując w formularzu kod: 20167837 – gwarantujemy dostarczenie sprawdzonego i wiarygodnego kodu promocji oraz, że osoba polecająca spełnia wszystkie warunki promocji).

Czas na wypełnienie wniosku o Konto 360° lub Konto 360° Student mamy aż do 2 kwietnia 2021 (liczy się data podpisania umowy). Pamiętajmy jednak o tym, aby we wniosku podać bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym oraz wyrazić zgody na „spam” marketingowy czyli zgody na 

wyraziła zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Banku za pomocą środków porozumiewania się na odległość i utrzyma je w okresie trwania Programu

Na etapie składania wniosku możemy skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny. Pakiet jest darmowy przez rok zatem jak ktoś dłużej planuje pozostać w Millennium to można rozważyć taką opcję.

Pakiet Bardzo Pomocny jest połączeniem assistance domowego oraz medycznego i oferowany jest wyłącznie Posiadaczom Konta 360°. W ramach oferty Pakiet Bardzo Pomocny jest bezpłatny przez 6 miesięcy od daty otwarcia konta, następnie składka za ubezpieczenie wyniesie 4,98 zł miesięcznie i będzie naliczana na zasadach opisanych w cenniku.

Umowę można podpisać na dwa sposoby:

 • poprzez kuriera (wniosek wypełniany w przeglądarce na komputerze) – aktywacja konta następuje po pozytywnej weryfikacji podpisanych dokumentów (w tej opcji kartę do konta podobno otrzymujemy razem z umową),
 • wizyta w oddziale – aktywacja konta dokonywana jest przez pracownika banku po podpisaniu umowy rachunku (karta jest dosyłana pocztą),
 • online z wykorzystaniem foto weryfikacji na selfie (wniosek wypełniany w przeglądarce na telefonie) – aktywacja konta dokonywana jest od razu po pozytywnej weryfikacji biometrycznej używając do tego celu kamerki w telefonie (karta jest dosyłana pocztą). 

Skorzystaj z programu Lubię to polecam Bank Millennium (kod polecenia: 20167837)

UWAGA! W przypadku gdy wybieramy opcję podpisania umowy w oddziale banku należy kilkukrotnie zwrócić uwagę pracownikowi banku, że konto zostało otwarte z polecenia innej osoby podając jednocześni kod polecenia: 20167837. Niestety w poprzednich edycjach kilkukrotnie już się zdarzyło, że pracownik placówki banku nie dopełnił wszystkich formalności po swojej stronie (pewnie zabrakło jakiejś fiszki w systemie) co skutkowało późniejszym brakiem premii i koniecznością składania reklamacji w celu jej wypłaty. Za każdym razem reklamacja została uznawana a za przyczynę błędu podawano błąd po stronie pracownika placówki banku. Lepiej zatem upomnieć się wcześniej aniżeli później składać reklamacje :)

Nagrody do wyboru zarówno dla Nowego klienta jak i Obecnego klienta

Aby nagroda w promocji została przyznana (zarówno dla osoby Polecanej jak i Polecającej) osoba Polecona czyli Nowy klient, który otworzył konto musi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy wykonać płatności bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych lub przez internet przy użyciu karty debetowej lub za pomocą usługi BLIK na łączną kwotę minimum 360 złotych

Po spełnieniu wszystkich warunków promocji zarówno osoba Polecona jak i Polecający otrzymają prawo do wyboru jednej z nagród dostępnych w katalogu. Nagrodę należy wybrać w ciągu kolejnych 30 dni od otrzymania informacji o możliwości jej wyboru. Można tego dokonać poprzez Millenet lub w oddziale banku. Do wyboru są poniższe nagrody:

 • 4 bilety do kina (w postaci kodów SMS) do Multikino (2D) albo Helios (2D/3D) ważne min. 60 dni,
 • eKarta prezentowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.empik.com,
 • karta upominkowa o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Zalando.pl,
 • eKarta podarunkowa w aplikacji goodie o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych (za pomocą płatności zbliżeniowych GPay lub ApplePay)
 • lokata 2% na 3 miesiące maksymalnie do 15000 zł.

W tej (jak i poprzedniej) edycji programu bank zrezygnował z nagrody jaka była dostępna do tej pory czyli moneyback w formie zwrotu 30 zł przez okres 3 miesięcy za dokonywanie płatności kartą.

Skorzystaj z programu Lubię to polecam Bank Millennium (kod polecenia: 20167837)

Alternatywna promocja konta Millennium z premią 350 zł!

Millennium Bank prowadzi obecnie dwie równoległe akcje promocyjne swojego flagowego Konta 360°. Jedna to ta omawiana w tym wpisie a druga w ramach promocji „250 zł z Kontem 360° w wiosennej promocji” od Bank Millennium. Korzyści do uzyskania w jednej jak i drugiej promocji są różne a ich porównanie znajduje się w poniższej tabeli:

  Promocja 250 zł bonusu Program Lubię to Polecam
Karencja – po tej dacie nie można było posiadać konta tylko nowi klienci lub klienci, którzy nie korzystali w przeszłości z promocji Konta 360° ostatnie 12 m-cy
Czas trwania promocji do 31.03.2021 do 02.04.2021
Zysk z promocji 200 zł w gotówce za konto + 50 zł na karcie podarunkowej goodie bon 80 zł do Zalando/Empik lub 4 bilety do kina
Link do wniosku otwórz konto otwórz konto
z kodem polecenia: 20167837
Link do opisu promocji zobacz szczegóły zobacz szczegóły

Jak widać okres karencji daje pewną furtkę osobom nie mogącym skorzystać z promocji z premią 250 zł. Podsumowując:

 • Jeżeli nigdy nie posiadaliśmy produktu w Banku Millennium najkorzystniejsza będzie opcja założenia konta z wniosku/linku z promocji z premią pieniężną, który umożliwia zdobycie nagrody o wartości 250 zł za założenie konta.
 • Jeżeli w przeszłości posiadaliśmy Konto 360° założone bez żadnej promocji i zamknęliśmy je do dnia rozpoczęcia tej promocji to również najkorzystniejsza będzie opcja założenia konta z wniosku/linku z promocji z premią pieniężną, który umożliwia zdobycie nagrody o wartości 250 zł za założenie konta.
 • Jeżeli natomiast korzystaliśmy w przeszłości z promocji Konta 360° i zamknęliśmy jest min. 12 miesięcy temu to jedyną szansą jest skorzystanie z wniosku/linku programu poleceń Lubię to Polecam z kodem 20167837, który umożliwia zdobycie jednej z wybranych nagród o wartości do 80 zł.

W pozostałych przypadkach niestety nie będzie można skorzystać z ani jednej ani drugiej promocji.

Kilka słów o Koncie 360° w Banku Millennium…

Konto 360° w Banku Millennium jest kontem, które może być prowadzone zupełnie za darmo z darmowymi bankomatami na całym świecie! Aby bank zwolnił nas z opłat za prowadzenie konta i karty oraz wypłaty z bankomatów musimy zapewnić min. 1000 zł wpływów na konto miesięcznie (z innego banku, nie musi to być wynagrodzenie) oraz min. jedną płatność kartą wydaną do konta lub płatność BLIK w danym miesiącu. W zamian za spełnienie powyższych warunków otrzymamy:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za kartę do konta
 • 0 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów na świecie
 • 0 zł za przelewy
 • 0 zł za zlecenia stałe
 • 0 zł za za polecenie zapłaty

Jeżeli natomiast chodzi o Konto 360° Student to jest ono bezpłatne dla osób w wieku 18-26 lat, przy czym zwolnienie z opłaty za kartę (Visa Konto 360°) oraz wypłaty z bankomatów następuje w przypadku wykonania min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.

Pozostałe informacje odnośnie opłat za konta w Millennium znajdziecie w Taryfie Opłat i Prowizji.

Skorzystaj z programu Lubię to polecam Bank Millennium (kod polecenia: 20167837)

Warto dodać, że do momentu autoryzacji w placówce Banku Millennium ograniczona jest kwota miesięcznych przelewów zewnętrznych (poza rachunki własne). Limit ten wynosi 5000 zł. Jeżeli zatem planujemy zrealizować większe kwoty przelewów należy udać się do placówki, przedstawić dowód i limit zostanie zmieniona na kwotę wskazaną przez klienta.

WAŻNE! Pamiętajmy o tym, iż domyślnie do karty włączane jest dodatkowy pakiet ubezpieczeń w cenie 3,99 zł miesięcznie. Należy zatem od razu po otworzeniu konta je wyłączyć aby nie generować zbędnych kosztów – najlepiej telefonicznie!

Do karty zostanie uruchomiony Pakiet Bezpieczeństwa. Do końca pierwszego pełnego miesiąca od wydania karty pakiet jest bezpłatny, następnie opłata wyniesie 3,99 zł miesięcznie. W cenie pakietu posiadacz karty otrzymuje: 25 powiadomień SMS o transakcjach dokonanych kartą oraz bezpłatny pakiet ubezpieczeń „Ochrona karty”.

Zwróćcie również uwagę czy bank nie uruchomił Wam domyślnie płatnej usługi MilleSMS z powiadomieniem SMS o wykonanych płatnościach (kartą czy też po wypłacie gotówki z bankomatu. Znajdziemy to w menu Bankowość mobilna -> Ustawienia MilleSMS. Należy odznaczyć zbędne powiadomienia.

Na koniec dodamy, że w Banku Millennium konto można zamknąć całkowicie online poprzez system bankowości elektronicznej Millenet (Konta -> Wnioski -> Zamykanie konta w Millenet).

Nie masz kodu promocyjnego aby skorzystać z tej promocji Millennium?

Żaden problem! Jesteśmy w stanie Ci pomóc podając sprawdzony i wiarygodny kod promocyjny, który jest niezbędny do otwarcia promocyjnego konta i zgarnięcia jednej z nagród. Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się tutaj lub ten poniżej (pamiętaj o tym, że czasami odpowiadamy z opóźnieniem ale max do 12h) lub podasz w formularzu promocji kod polecenia: 20167837

  Proszę o przekazanie kodu promocyjnego dla programu poleceń "Lubię to polecam" Banku Millennium

  Imię lub nick (wymagane)

  Twój adres email (wymagane)

  Programy poleceń w innych bankach – korzystaj ze wszystkich i polecaj znajomych!

  Tzw. program poleceń kont czy kart kredytowych dostępny jest również w wielu innych bankach. Najczęściej taki program poleceń daje zarobić obu stronom polecenia (czyli osobie Polecającej – obecny klient – jak i osobie Polecanej – nowy klient). Takie programy poleceń znajdziemy m.in. w: Santander Bank Polska, Millennium Bank, VeloBank, PKO BP, Nest Bank, mBank, ING Bank Śląski czy też w Banku Pekao. Na chwilę obecną na poleceniach możemy zyskać w:

  Szeroko o programach poleceń we wszystkich bankach możecie poczytać w dedykowanym wpisie na naszym blogu. Znajduje się tam również tabela porównawcza tychże programów oraz zbiór wszystkich kluczowych informacji o programach poleceń (daty danej edycji, nagrody dla Polecającego i Polecanego, limity dla nagród, warunki promocji itp.). Zachęcamy zatem do lektury wpisu: Bankowe programy poleceń czyli gwarantowana nagroda dla obu stron – kompendium wiedzy!
  [ssba_hide]

  Harmonogram promocji:

  Data Warunek / zdarzenie
  do 2 kwietnia 2021 złóż wniosek o konto
  w ciągu 30 dni od podpisania umowy wykonaj płatności bezgotówkowe kartą lub BLIK na łączną kwotę min. 360 zł
  po spełnieniu warunków zostanie przyznana nagroda – na jej wybór będziemy mieli 30 dni od uzyskania informacji o możliwości wyboru

  Skorzystaj z programu Lubię to polecam Bank Millennium (kod polecenia: 20167837)

  Lokalna kopia dokumentów:  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

  Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
  Newsletter ZarabiajnaBankach.pl  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *  OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
  Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.