ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

MEGA KUMULACJA! Aż 500 zł w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Przygotuj się na wiosnę” + 400 zł w punktach Bezcenne Chwile + 400 zł do karty kredytowej

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Najwyższa premia za konto w tym roku – do zgarnięcia rekordowe 900 zł :)

Ależ piękna jest ta końcówka lutego… właśnie wskoczyła rewelacyjna promocja konta od BNP Paribas z najwyższą premią w tym roku. W nowej promocji „Przygotuj się na wiosnę” do zgarnięcia jest aż 500 zł nagrody w gotówce w zamian za założenie Konta Otwartego na Ciebie oraz spełnienie łatwych warunków promocji. Dodatkowo omawianą tu promocję konta można połączyć z promocją Mastercard dającą aż 32000 pkt programu bezcenne Chwile o wartości 400 zł. A na koniec można jeszcze dorzucić 400 zł zwrotu w gotówce wyrabiając sobie kartę kredytową. Niezłe trio… :D

Tytułem wstępu…

Bank BNP Paribas w ostatnim czasie mocno szaleje z promocjami. I to zarówno z promocjami kont osobistych jak i innych. Dzięki temu następuje tzw. kumulacja promocji a tym samym kumulacja nagród dzięki, którym można zgarnąć:

 • aż 500 zł premii pieniężnej w omawianej tutaj promocji konta osobistego pod hasłem „Przygotuj się na wiosnę”,
 • do 400 zł w punktach programu Bezcenne Chwile (od 16000 pkt do 32000 pkt) w promocji Mastercard (szczegóły promocji),
 • 400 zł zwrotu w gotówce za wyrobienie karty kredytowej (szczegóły promocji).

Zasady przystąpienia do promocji „Przygotuj się na wiosnę”

Promocja „Przygotuj się na wiosnę” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w wysokości aż 500 zł.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij nawet 900 zł nagrody!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ramowej w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta, pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 20 marca 2024 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 3000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (można wybrać jeszcze inne karty ale tylko w przypadku tej można uniknąć kosztów za jej posiadanie!) podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 20 marca 2024 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 31 marca 2024 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie nie później jak do 31 marca 2024 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aktywacji karty można dokonać na kilka sposobów:
a) w systemie bankowości elektronicznej lub Aplikacji GOmobile w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
b) poprzez Centrum Telefoniczne, Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, (opłata według cennika operatora) w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
c) w dowolnym bankomacie z użyciem PIN-u w przypadku karty debetowej fizycznej lub
d) płacąc Kartą za zakupy z użyciem PIN-u (poza Transakcjami Zbliżeniowymi) w przypadku karty debetowej fizycznej lub
e) w oddziale Banku w przypadku karty debetowej fizycznej.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku. Umowa w tym przypadku również jest podpisywana poprzez kod przesyłany w wiadomości SMS.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij nawet 900 zł nagrody!

Jak zgarnąć nagrodę główną w łącznej wysokości 500 zł wypłacaną przelewem?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna wynosząca w łącznej wysokości 500 zł. Nagrody będą wydawane w czterech transzach: 80, 140 zł, 140 zł oraz 140 zł.

Pierwsza nagroda czyli 80 zł premii pieniężnej zostanie przyznana za fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą, aktywowanie karty i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej) oraz wykonanie min. 2 płatności bezgotówkowe kartą nie później jak do dnia 7 kwietnia 2024 roku przy czym nie wlicza się do tego transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu).

Druga nagroda 140 zł premii pieniężnej zostanie przyznana jeżeli w kwietniu 2024 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 350 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • wykonać transakcje BLIK na łączną kwotę min. 300 zł (w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych w dalszej częśći opisu),
 • otrzymać na konto wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł.

Trzecia nagroda 140 zł premii pieniężnej zostanie przyznana jeżeli w maju 2024 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 350 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • wykonać transakcje BLIK na łączną kwotę min. 300 zł (w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych w dalszej częśći opisu),
 • otrzymać na konto wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł.

Ostatnia czwarta nagroda 140 zł premii pieniężnej zostanie przyznana jeżeli w czerwca 2024 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 350 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • wykonać transakcje BLIK na łączną kwotę min. 300 zł (w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych w dalszej częśći opisu),
 • otrzymać na konto wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł.

Warto jednak pamiętać o tym, że druga/trzecia/czwarta nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej/drugiej/trzeciej. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij nawet 900 zł nagrody!

Wykluczone z promocji płatności kartą/BLIK – zwróćcie na to szczególną uwagę!

Bank przez transakcje kartą tym razem rozumie tradycyjne płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych jak również za zakupy w internecie ale nie za pomocą BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay czy też Blue Media. Dokładnie precyzuje to zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

Należy również pamiętać o tym, że niektóre transakcje są wyłączone z promocji – chodzi o transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 22 kwietnia 2024 roku (pierwsza nagroda), do 27 maja 2024 roku (druga nagroda), do 25 czerwca 2024 roku (trzecia nagroda) oraz do 26 lipca 2024 roku (czwarta nagroda).

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 28 kwietnia 2024 roku i uzupełnić formularz odbioru nagrody podając w nim numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie wysłana informacja o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij nawet 900 zł nagrody!

Dodatkowe 32000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości aż 400 zł

Promocja „Punktuj na start z Bankiem BNP Paribas” będzie dostępna w terminie od 15 stycznia do 31 marca 2024 roku jednak nie dłużej jak do wyczerpania się puli nagród, która wynosi 10000 sztuk po 16000 pkt każda. Informacja o szacowanej dacie zakończenia promocji zostanie opublikowana z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie banku BNP Paribas.

Z promocji może skorzystać każdy klient BNP Paribas, który w okresie promocji dokona rejestracji w Programie Bezcenne Chwile karty debetowej lub kredytowej z logo Mastercard wydanej przez BNP Paribas. Wykluczone są jednak osoby (a raczej karty), które przed dniem 15 stycznia 2024 roku przystąpiły do programu i zarejestrowały już kartę Paribasa. Co więcej w ramach promocji można otrzymać nagrodę aż dwukrotnie przy czym tylko raz na jedną kartę. Zatem jeżeli posiadacie (lub sobie wyrobicie dodatkowe) jedną lub dwie karty BNP Paribas to macie szansę zyskać łącznie odpowiednio 16000 pkt lub nawet 32000 pkt spełniając poniższe warunki promocji osobno dla każdej z dodanej do programu karty Mastercard.

Aby otrzymać 16000 punktów na jedną kartę (lub ich wielokrotność ale max. 32000 pkt dla dwóch różnych kart) należy spełnić łącznie poniższe warunki:

 • przystąpić do Programu Bezcenne Chwile (Priceless Specials) rejestrując w nim kartę (lub karty) Mastercard wydaną przez BNP Paribas (kartę rejestrujemy poprzez bankowość internetową GOonline, aplikację mobilną GOmobile, w Centrum Telefonicznym albo w Oddziale Partnera) w zakładce Moje Finanse => Karty gdzie należy kliknąć „Zarejestruj się” na banerze Bezcenne Chwile lub w zakładkę zatytułowaną Bezcenne Chwile,
 • dokonać min. 4 płatności na łączną kwotę co najmniej 1000 zł przy użyciu karty dodanej w czasie promocji do programu Bezcenne Chwile przy czym płatności te muszą być dokonane nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania karty w programie.

Nagroda w postaci naliczenia 16000 pkt lub jej wielokrotności (max. 32000 pkt) zostanie przekazana w ciągu 30 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków promocji. Punkty będą ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

Szczegółowy opis promocji z punktami znajdziecie tutaj: Od 16000 pkt do 32000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 200-400 zł dla nowych jak i obecnych klientów BNP Paribas

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij nawet 900 zł nagrody!

Dodatkowe 400 zł premii pieniężnej do karty kredytowej :)

Pojawiła się nowa, jeszcze lepsza aniżeli ostatnio promocja karty kredytowej Mastercard od BNP Paribas z nagrodą w postaci moneybacku czyli częściowego zwrotu kwoty wydanej podczas zakupów. W zamian za wyrobienie takiej karty i płatności za określone usługi bank zwróci do 400 zł na kartę w ramach tzw. moneybacku wynoszącego 10% kwoty zakupów. Oczywiście do kompletu warto dorzucić za jednym podejściem promocję konta osobistego z premią pieniężną w wysokości aż 500 zł na start ;)

O szczegółach tej promocji pisaliśmy tutaj: 400 zł zwrotu za płatności kartą kredytową BNP Paribas + karta za 0 zł na rok + 500 zł w gotówce do konta osobistego

Konto Otwarte na Ciebie… opłaty, prowizje i podstawowe informacje…

Konto Otwarte na Ciebie to obecnie podstawowe konto osobiste oferowane przez BNP Paribas. Główne cechy tego konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta (bezwarunkowo),
 • 2 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu – w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 7 zł miesięcznie,
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Którą kartę płatniczą wybrać w tej promocji?

W opisywanej promocji BNP Paribas można dowolnie wybierać pośród kilku kart płatniczych oferowanych przez bank. Wg. regulaminu w promocji biorą takie karty jak:

 • Karta Otwarta na Dzisiaj – opłata miesięczna za kartę wynosi jak wyżej już opisaliśmy,
 • Karta Otwarta na eŚwiat – opłata miesięczna wynosi 8 zł i nie można jej uniknąć,
 • Karta Otwarta na Świat – opłata miesięczna wynosi 12 zł i również nie można jej uniknąć.

Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie jeżeli macie poniżej 26 lat. W przypadku osób starszych opłata za tę kartę to 2 zł miesięcznie o ile wykonamy trzy płatności kartą w każdym miesiącu jej posiadania.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 20 marca 2024 (max. 3000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 31 marca 2024 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę oraz nadaj jej PIN
do 7 kwietnia 2024 wykonaj min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą
w kwietniu, maju oraz w czerwcu 2024 w każdym z tych miesięcy:

 • wykonaj transakcje kartą na łączną kwotę min. 350 zł,
 • wykonaj transakcje BLIK na łączną kwotę min. 300 zł,
 • zapewnij wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1200 zł
do 22 kwietnia 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu pierwszej nagrody
do 28 kwietnia 2024 zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty pozostałych nagród
do 27 maja 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu drugiej nagrody
do 25 czerwca 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu trzeciej nagrody
do 26 lipca 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu czwartej nagrody
do końca kwietnia, maja, czerwca oraz lipca 2024 zostaną przekazane nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij nawet 900 zł nagrody!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl5 komentarzy dla wpisu: “MEGA KUMULACJA! Aż 500 zł w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Przygotuj się na wiosnę” + 400 zł w punktach Bezcenne Chwile + 400 zł do karty kredytowej

 • Marcel pisze:

  Jest informacja z dnia 22.02 o szacowanym wyczerpaniu nagród na dzień 29.02. w ramach promocji „Punkty na start z bankiem BNP”

  • Maciek pisze:

   Punktów raczej nie zdąży się złapać ale szacowany czas wyczerpania nagród to 29.02
   Teoretycznie może to potrwać jednak chwilę dłużej

  • ZnB pisze:

   Może być tak, że już nawet dziś się wyczerpią. Może być też tak, że i do 5.03 lub dłużej będą. To wszystko zależy od tego ile osób zdecydowało się wejść do gry na ostatnią chwilę.

 • Leszek pisze:

  Musi być fizyczna karta, czy może być mobilna??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.