ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

445 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Przytul promocję” + łatwe 600 zł w programie Bezcenne Chwile

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Jeszcze większa premia pieniężna aniżeli ostatnio w promocji konta BNP Paribas

Przyszedł czas na kolejną promocję konta osobistego od BNP Paribas oferująca premię w gotówce a nie vouchery lub też innego typu nagrody. Tym razem dzięki kampanii „Przytul promocję” (w końcu hasło z życia wzięte :P) zgarniemy 445 zł w gotówce do Konta Otwartego na Ciebie oraz spełnienie prostych warunków promocji. Dla chętnych jest jeszcze opcjonalna rewelacyjna promocja programu Bezcenne Chwile gdzie można zgarnąć aż 600 zł w bonach na zakupy w różnych sklepach ;)

Zasady przystąpienia do promocji „Przytul promocję”

Promocja „Przytul promocję” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w łącznej wysokości 445 zł.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 445 zł w gotówce!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta, pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 5 listopada 2023 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 3000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (można wybrać jeszcze inne karty ale tylko w przypadku tej można uniknąć kosztów za jej posiadanie!) podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 5 listopada 2023 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 20 listopada 2023 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie nie później jak do 20 listopada 2023 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aby aktywować rachunek, należy nadać PIN do karty (PIN do karty nadajemy poprzez infolinię banku na numer telefonu podany w Card Carierze – kopercie z kartą). Login do bankowości internetowej znajdować się będzie na umowie oraz w mailu. Wskazówki/szczegóły aktywacji znajdować się będą w kopercie z kartą, którą przywiezie kurier.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku. Umowa w tym przypadku również jest podpisywana poprzez kod przesyłany w wiadomości SMS.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 445 zł w gotówce!

Jak zgarnąć nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 445 zł?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna wynosząca łącznie do 445 zł. Nagrody będą wydawane w trzech transzach: 135 zł, 155 zł oraz 155 zł.

Pierwsza nagroda pieniężna w wysokości 135 zł zostanie przyznana za fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą, następnie aktywowanie karty i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej) oraz wykonanie do 30 listopada 2023 roku dowolnej płatności płatności BLIK (w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych poniżej).

UWAGA! Do płatności BLIK nie są zaliczane płatności z kodem MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Drugą nagroda pieniężna w wysokości 155 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu grudniu 2023 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać min. 6 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta na kwotę min. 60 zł każda przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 600 zł (mogą to być przelewy z innego banku).

Trzecia nagroda pieniężna w wysokości 155 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu styczniu 2024 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać min. 6 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta na kwotę min. 60 zł każda przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 600 zł (mogą to być przelewy z innego banku).

Warto jednak pamiętać o tym, że druga nagroda/trzeci zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej/drugiej nagrody. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 445 zł w gotówce!

Wykluczone z promocji płatności kartą – zwróćcie na to szczególną uwagę!

Bank przez transakcje kartą tym razem rozumie tradycyjne płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych jak również za zakupy w internecie ale nie za pomocą BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay czy też Blue Media. Dokładnie precyzuje to zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

Należy również pamiętać o tym, że niektóre transakcje są wyłączone z promocji – chodzi o transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 22 grudnia 2023 roku (pierwsza nagroda), do 26 stycznia 2024 roku (druga nagroda) oraz do 26 lutego 2024 roku (trzecia nagroda).

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 26 grudnia 2023 roku podając w formularzu numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane przelewem na konto do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymamy informację o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 445 zł w gotówce!

Nawet 600 zł w bonach za płatności kartą – to będzie dopiero HIT! :)

Promocja „Mobilni zyskują z Bankiem BNP Paribas” będzie dostępna w terminie od 9 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jednak nie dłużej jak do wyczerpania się puli nagród, która wynosi 15000 sztuk po 16000 pkt każda. 

Z promocji może skorzystać każdy klient BNP Paribas, który w okresie promocji dokona rejestracji w Programie Bezcenne Chwile karty debetowej lub kredytowej z logo Mastercard wydanej przez BNP Paribas. Wykluczone są jednak osoby, które przed dniem 9 października 2023 roku posiadały już zarejestrowaną w tymże programie jakąkolwiek kartę tego banku (karty z innych banków nie mają tutaj znaczenia i nie wykluczają z promocji). Co więcej w ramach promocji można otrzymać nagrodę aż trzykrotnie przy czym tylko raz na jedną kartę. Zatem jeżeli posiadacie (lub sobie wyrobicie dodatkowe) dwie lub trzy karty BNP Paribas to macie szansę zyskać łącznie odpowiednio 32000 pkt lub nawet 48000 pkt spełniając poniższe warunki promocji osobno dla każdej z dodanej do programu karty Mastercard.

Aby otrzymać 16000 punktów na jedną kartę (lub ich wielokrotność ale max. 48000 pkt dla trzech różnych kart) należy spełnić łącznie poniższe warunki:

 • przystąpić do Programu Bezcenne Chwile (Priceless Specials) rejestrując w nim kartę (lub karty) Mastercard wydaną przez BNP Paribas (kartę rejestrujemy poprzez bankowość internetową GOonline, aplikację mobilną GOmobile, w Centrum Telefonicznym albo w Oddziale Partnera) w zakładce Moje Finanse => Karty gdzie należy kliknąć „Zarejestruj się” na banerze Bezcenne Chwile lub w zakładkę zatytułowaną Bezcenne Chwile,
 • dokonać min. 5 płatności na łączną kwotę co najmniej 500 zł przy użyciu portfela cyfrowego (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay lub Xiaomi Pay), do którego została dodana karta przy czym płatności te muszą być dokonane nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania karty w programie.

Nagroda w postaci naliczenia 16000 pkt lub jej wielokrotności (max. 48000 pkt) zostanie przekazana w ciągu 30 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków promocji. Punkty będą ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

Punkty można wymienić na różne nagrody z katalogu np. voucher o wartości 50 zł na zakupy w sklepie RTV Euro AGD, Carrefour, Empik. Decathlon, stacji paliw Circle K lub do innych sklepów został wyceniony na 4000 pkt. Natomiast 10 monet do Allegro to 800 pkt. Przyznana nagroda jest zatem warta minimum 200 zł a maximum 600 zł.

Szczegóły promocji z punktami powitalnymi znajdziecie tutaj oraz w odrębnym wpisie na blogu: Od 16000 pkt do nawet 48000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 200-600 zł dla nowych jak i obecnych klientów BNP Paribas

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 445 zł w gotówce!

Konto Otwarte na Ciebie… opłaty, prowizje i podstawowe informacje…

Konto Otwarte na Ciebie to obecnie podstawowe konto osobiste oferowane przez BNP Paribas. Główne cechy tego konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta (bezwarunkowo),
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem:
  – wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu + jedno logowanie do bankowości + wyrażenie zgód marketingowych + brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych (są to warunki promocji „Obniżka za kartę” obowiązującej do końca 2023 roku – tutaj regulamin) lub
  – w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia;
  w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 7 zł miesięcznie,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Którą kartę płatniczą wybrać w tej promocji?

W opisywanej promocji BNP Paribas można dowolnie wybierać pośród kilku kart płatniczych oferowanych przez bank. Wg. regulaminu w promocji biorą takie karty jak:

 • Karta Otwarta na Dzisiaj – opłata miesięczna za kartę wynosi jak wyżej już opisaliśmy,
 • Karta Otwarta na eŚwiat – opłata miesięczna wynosi 8 zł i nie można jej uniknąć,
 • Karta Otwarta na Świat – opłata miesięczna wynosi 12 zł i również nie można jej uniknąć.

Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie do końca 2023 roku. Wystarczy bowiem wykonać trzy płatności kartą w każdym miesiącu jej posiadania oraz spełnić pozostałe w/w warunki aby była całkowicie bezpłatna.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 5 listopada 2023 (max. 3000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 20 listopada 2023 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę oraz nadaj jej PIN
w listopadzie 2023 dokonaj dowolnej płatności BLIK
w grudniu 2023 dokonaj min. 6 płatności kartą każda na min. 60 zł oraz zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 600 zł
do 22 grudnia 2023 zostanie przekazana informacja o przyznaniu pierwszej nagrody
do 26 grudnia 2023 zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty pozostałych nagród
w styczniu 2024 dokonaj min. 6 płatności kartą każda na min. 60 zł oraz zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 600 zł
do 26 stycznia 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu drugiej nagrody
do 26 lutego 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu trzeciej nagrody
do końca miesiąca, w którym została przesłana informacja o przyznaniu nagrody zostanie wypłacona nagroda

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 445 zł w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl12 komentarzy dla wpisu: “445 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Przytul promocję” + łatwe 600 zł w programie Bezcenne Chwile

 • Krzysztof pisze:

  Hej.
  Jak wygląda sposób przyznania punktów. Czy mogę jednego dnia zrobić np 15 transakcji po 100 zł i spełnienie warunki żeby otrzymać 16000 pkt. x3?
  Kolejne pytanie, czy jeśli trwa okres wypowiedzenia to warto rejestrować kartę czy poczekać konto się zamknię i otworzyć ponownie? Można anulować wniosek o zamknięcie konta jedynie w oddziale a nie ma mnie na miejsce…

  • ZnB pisze:

   Zakładamy, że pytasz o promocję Bezcenne Chwile. Lepiej jakbyś zadał pytanie pod opisem bazowym promocji bo więcej ludzi pewnie by odpowiedziało ;)

   Na jedną kartę możesz otrzymać max. 16000 pkt. Zatem 15 transakcji na kartę jest zbędne. Co do wypowiedzenia to zależy kiedy je składałeś…

 • Krzysztof pisze:

  Ok, dziękuję. Myślałem, że na jedną kartę można uzyskać 3 x 16000 pkt.
  Wypowiedzenie składałem 25 września. Pewnie punkty są przelewane do 30 dni więc nie wiem czy moja karta przestanie być aktywna w programie MasterCard bezcenne chwile wraz z zakończeniem umowy.

 • Sławek pisze:

  min. 5 płatności na łączną kwotę co najmniej 500 zł przy użyciu portfela cyfrowego
  mam rozumieć że zapłacić telefonem?

  • ZnB pisze:

   Nie tylko telefonem. Może być jakakolwiek inna forma byleby była to płatność przy użycia portfela cyfrowego jakim jest Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay lub Xiaomi Pay (oczywiście do portfela musi być dodana karta Mastercard zarejestrowana w BCh).

 • Jack pisze:

  bezpłatność karty; na stronie jest napisane że opłata 2zł albo7zł; czyli zawsze jest płatna?

  • ZnB pisze:

   Tak, 2 zł lub 7 zł przy czym do końca roku jest promocja za 0 zł o czym piszemy pod koniec wpisu.

 • Maciej pisze:

  „W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;”

  Czy może być kłopotem, jeśli nie mam u nich konta i karty do konta od ponad roku, ale mam kartę kredytową i dostęp z tego tytułu do bankowości elektronicznej?

  Chyba mi to kiedyś przeszło w podobnej sytuacji, chociaż nie kojarzę czy to na pewno był BNP…

  • ZnB pisze:

   Do tej pory KK nie przeszkadzała w promocjach kont zatem zakładamy, że w tym temacie nic się nie zmieniło.

 • Maciej pisze:

  Jak szybko dostaliście kartę debetową do konta? Założone 1/11, a karty dalej brak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.