ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

450 zł bonusu za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Skocz w Nowy Rok” + 400 zł w punktach Bezcenne Chwile

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Łatwa nagroda za konto w promocji BNP Paribas – do zgarnięcia aż 450 zł :)

Jest już dostępna kolejna promocja konta osobistego w BNP Paribas z wyższą łatwą nagrodą. W nowej promocji „Skocz w Nowy Rok” do wzięcia jest 450 zł bonusu w zamian za założenie Konta Otwartego na Ciebie oraz spełnienie dość prostych warunków promocji. Poza tym promocję bazową za otworzenie konta można połączyć z promocją dającą aż 32000 pkt programu bezcenne Chwile o wartości 400 zł. A na koniec dodamy, że jest jeszcze inna alternatywna promocja konta w Paribas również z nagrodą o wartości 450 zł zatem do Was należy decyzja, z której skorzystacie :)

Zasady przystąpienia do promocji „Skocz w Nowy Rok”

Promocja „Skocz w Nowy Rok” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w wysokości 400 zł oraz bony do Żabki o łącznej wartości 50 zł.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł bonusu!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ramowej w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta, pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 29 stycznia 2024 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 3000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (można wybrać jeszcze inne karty ale tylko w przypadku tej można uniknąć kosztów za jej posiadanie!) podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 29 stycznia 2024 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 11 lutego 2024 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie nie później jak do 11 lutego 2024 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aktywacji karty można dokonać na kilka sposobów:
a) w systemie bankowości elektronicznej lub Aplikacji GOmobile w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
b) poprzez Centrum Telefoniczne, Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, (opłata według cennika operatora) w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
c) w dowolnym bankomacie z użyciem PIN-u w przypadku karty debetowej fizycznej lub
d) płacąc Kartą za zakupy z użyciem PIN-u (poza Transakcjami Zbliżeniowymi) w przypadku karty debetowej fizycznej lub
e) w oddziale Banku w przypadku karty debetowej fizycznej.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku. Umowa w tym przypadku również jest podpisywana poprzez kod przesyłany w wiadomości SMS.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł bonusu!

Jak zgarnąć nagrodę w łącznej wysokości 450 zł?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna wynosząca 400 zł oraz vouchery do sklepów Żabka o łącznej wartości 50 zł. Nagrody będą wydawane w trzech transzach: 50 zł w bonach, 200 zł premii pieniężnej i 200 zł.

Pierwsza nagroda 50 zł w postaci 5 sztuk voucherów po 10 zł do Żabki zostanie przyznana za sam fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą, aktywowanie karty i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej).

Druga nagroda 200 zł premii pieniężnej zostanie przyznana jeżeli w lutym 2024 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać min. 1 przelew z konta za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile) na dowolną kwotę (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK),
 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • otrzymać na konto wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

Trzecia nagroda 200 zł premii pieniężnej zostanie przyznana jeżeli w marcu 2024 roku zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać min. 1 przelew z konta za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile) na dowolną kwotę (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK),
 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • otrzymać na konto wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

Warto jednak pamiętać o tym, że druga/trzecia nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej/drugiej. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł bonusu!

Wykluczone z promocji płatności kartą – zwróćcie na to szczególną uwagę!

Bank przez transakcje kartą tym razem rozumie tradycyjne płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych jak również za zakupy w internecie ale nie za pomocą BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay czy też Blue Media. Dokładnie precyzuje to zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

Należy również pamiętać o tym, że niektóre transakcje są wyłączone z promocji – chodzi o transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 26 lutego 2024 roku (pierwsza nagroda), do 20 marca 2024 roku (druga nagroda) oraz do 26 kwietnia 2024 roku (trzecia nagroda).

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 26 marca 2024 roku i uzupełnić formularz odbioru nagrody podając w nim numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie wysłana informacja o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł bonusu!

Dodatkowe 32000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości aż 400 zł

Promocja „Punktuj na start z Bankiem BNP Paribas” będzie dostępna w terminie od 15 stycznia do 31 marca 2024 roku jednak nie dłużej jak do wyczerpania się puli nagród, która wynosi 10000 sztuk po 16000 pkt każda. Informacja o szacowanej dacie zakończenia promocji zostanie opublikowana z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie banku BNP Paribas.

Z promocji może skorzystać każdy klient BNP Paribas, który w okresie promocji dokona rejestracji w Programie Bezcenne Chwile karty debetowej lub kredytowej z logo Mastercard wydanej przez BNP Paribas. Wykluczone są jednak osoby (a raczej karty), które przed dniem 15 stycznia 2024 roku przystąpiły do programu i zarejestrowały już kartę Paribasa. Co więcej w ramach promocji można otrzymać nagrodę aż dwukrotnie przy czym tylko raz na jedną kartę. Zatem jeżeli posiadacie (lub sobie wyrobicie dodatkowe) jedną lub dwie karty BNP Paribas to macie szansę zyskać łącznie odpowiednio 16000 pkt lub nawet 32000 pkt spełniając poniższe warunki promocji osobno dla każdej z dodanej do programu karty Mastercard.

Aby otrzymać 16000 punktów na jedną kartę (lub ich wielokrotność ale max. 32000 pkt dla dwóch różnych kart) należy spełnić łącznie poniższe warunki:

 • przystąpić do Programu Bezcenne Chwile (Priceless Specials) rejestrując w nim kartę (lub karty) Mastercard wydaną przez BNP Paribas (kartę rejestrujemy poprzez bankowość internetową GOonline, aplikację mobilną GOmobile, w Centrum Telefonicznym albo w Oddziale Partnera) w zakładce Moje Finanse => Karty gdzie należy kliknąć „Zarejestruj się” na banerze Bezcenne Chwile lub w zakładkę zatytułowaną Bezcenne Chwile,
 • dokonać min. 4 płatności na łączną kwotę co najmniej 1000 zł przy użyciu karty dodanej w czasie promocji do programu Bezcenne Chwile przy czym płatności te muszą być dokonane nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania karty w programie.

Nagroda w postaci naliczenia 16000 pkt lub jej wielokrotności (max. 32000 pkt) zostanie przekazana w ciągu 30 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków promocji. Punkty będą ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

Szczegółowy opis promocji z punktami znajdziecie tutaj: Od 16000 pkt do 32000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 200-400 zł dla nowych jak i obecnych klientów BNP Paribas

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł bonusu!

Konto Otwarte na Ciebie… opłaty, prowizje i podstawowe informacje…

Konto Otwarte na Ciebie to obecnie podstawowe konto osobiste oferowane przez BNP Paribas. Główne cechy tego konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta (bezwarunkowo),
 • 2 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu – w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 7 zł miesięcznie,
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Którą kartę płatniczą wybrać w tej promocji?

W opisywanej promocji BNP Paribas można dowolnie wybierać pośród kilku kart płatniczych oferowanych przez bank. Wg. regulaminu w promocji biorą takie karty jak:

 • Karta Otwarta na Dzisiaj – opłata miesięczna za kartę wynosi jak wyżej już opisaliśmy,
 • Karta Otwarta na eŚwiat – opłata miesięczna wynosi 8 zł i nie można jej uniknąć,
 • Karta Otwarta na Świat – opłata miesięczna wynosi 12 zł i również nie można jej uniknąć.

Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie jeżeli macie poniżej 26 lat. W przypadku osób starszych opłata za tę kartę to 2 zł miesięcznie o ile wykonamy trzy płatności kartą w każdym miesiącu jej posiadania.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 29 stycznia 2024 (max. 4000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 11 lutego 2024 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę oraz nadaj jej PIN
w lutym oraz w marcu 2024 w każdym z tych miesięcy:

 • wykonaj min. 1 przelew z konta
 • wykonaj transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł 
 • zapewnij wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1000 zł
do 26 lutego 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu pierwszej nagrody
do 20 marca 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu drugiej nagrody
do 26 marca 2024 zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty pozostałych nagród
do 26 kwietnia 2024 zostanie przekazana informacja o przyznaniu trzeciej nagrody
do końca lutego, marca oraz kwietnia 2024 zostaną przekazane nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł bonusu!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl48 komentarzy dla wpisu: “450 zł bonusu za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Skocz w Nowy Rok” + 400 zł w punktach Bezcenne Chwile

 • agata pisze:

  tam chyba jest błąd, powinien być 2024 rok: „Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie do końca 2023 roku.”

 • gosia pisze:

  czy przelew na konto może byc z mojego konta w innym banku czy z konta innej osoby?

 • andre pisze:

  Zarejestrowałem się w promocji, zainstalowałem apkę na android, wybrałem opcję „Otwórz konto”, ale pojawia się błąd i komunikat „obecnie nie masz dostępnych ofert online”. Miał ktoś?

  Karencja spełniona.

  • ZnB pisze:

   Nadal masz problem?

  • andre pisze:

   Już aplikacja działa

  • andre pisze:

   @ZnB HIT, dzisiaj dostałem telefon od BNP – Pan wymagał podania odpowiedzi na trzy pytania o dane wrażliwe, zanim odpowiedział o moje pytanie o powód telefonu, po spełnieniu jego żądań (bałem się, że może coś z promką): „widzę, że pan aktywował konto. Ma pan jakieś pytania?” – „nie” – „Do widzenia”.

   W pierwszym momencie śmieszne, ale to pokazuje, jak banki traktują nas, klientów – chcesz się coś dowiedzieć, wiś na infoliniach, proś się, a oni pod takim GŁUPAWYM PRETEKSTEM proszą o pełną identyfikację???

   Dla mnie to przesada, nie, to jest po prostu przegięcie.

  • ZnB pisze:

   Niestety tak to działa. My w pierwszej kolejności pytamy czy informacja, którą chce przekazać to informacja marketingowa, jakaś ogólna czy stricte związana z naszymi produktami. Często podają i wtedy wiadomo czy dalej prowadzić rozmowę. Niestety czasami jak beton odpowiadają, że nie mogą udzielić takiej informacji to wtedy „sejonara betony” z góry bez dyskusji :) Nic się nie zmienia od 10 lat. Tam nawet nie próbują nic zrozumieć. BETON…

  • andre pisze:

   > My w pierwszej kolejności pytamy czy informacja, którą chce przekazać to informacja marketingowa, jakaś ogólna czy stricte związana z naszymi produktami.

   W tym wypadku padłaby pewnie odpowiedź „w sprawie Pana produktu”, bo konto otworzyłem

  • Dd pisze:

   Ciekawe czy konto do Ppk też wyklucza

 • Marek pisze:

  Napisaliście:
  > wykonaj transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł każda z nich

  Czy tutaj czasem nie miało być „w każdym z nich” chodzi o miesiące luty, marzec.

  Bo brzmi to tak jakby trzeba było zrobić 1 transakcję za min. 300 zł.

 • Marek pisze:

  Czy te 3 opcje o marketingu podczas zakładania konta też trzeba wyrażać aby przyznali te wszystkie nagrody ?

  • ZnB pisze:

   Wymagane do promocji są tylko zgody wskazane w regulaminie czyli te przy zapisie do promocji.

  • Marek pisze:

   Pani na infolinii powiedziała mi że te 3 opcje marketingowe przy zakładaniu konta tez sa wymagane. Wyraźnie jej mówiłem o które chodzi – nie o te przy przestępowaniu do promocji, tylko o te przy zakładaniu konta.

  • ZnB pisze:

   A jest przy nich *?

 • Adam pisze:

  „Dzień dobry,
  niestety nie udało się elektronicznie złożyć wniosku o konto „Otwarte na Ciebie”.
  Istnieje możliwość złożenia wniosku o otwarcie konta w dowolnym naszym centrum Klienta.”

  Mieliście taką sytuację? W przeszłości było już u nich konto.

  • Marek pisze:

   Tak. Dzwoniłem na infolinię. Trzeba składać wniosek jeszcze raz. Mi dopiero za 4 razem się udało 😄
   Ponoć za pierwszym razem miałem źle zdjęcia dowodu zrobione bo bot zweryfikował poprawnie a człowiek już nie 😄

  • Marek pisze:

   Aaa i czasem nie wybieraj się do placówki bo wtedy nie będziesz brał udziału w promocji. Żeby ponownie złożyć wniosek o konto musisz ponownie użyć tego linku z maila gdzie zarejestrowałem się do promocji, bo jak założysz inaczej konto to też nie weźmiesz udziału.

 • Artur pisze:

  nie mam pewności czy jak miałem kartę kredytową zamknąłem ją 6 miesiecy temu a konto oszczędnościowe zamknąłem 2 lata temu to mogę wziąść udział w tej promocji?

 • Nskretk pisze:

  Ciekawe czy posiadanie PPK w Paribasie dyskwalifikuje z promocji?

 • andre pisze:

  > transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay

  no dobra, na takim allegro płacę kartą z portfela google pay, który jest wyjątkiem, ale przecież same płatności allegro obsługuje i tak payu. To wyklucza, czy nie wyklucza? :) Stawiam na pierwsze

  • ZnB pisze:

   My byśmy postawili na drugie czyli, że płatność poprzez GP nie jest w zakresie tego wyłączenia :)

 • andre pisze:

  Nawet, jak jest „zagnieżdzona”, czyli jest podzbiorem zbioru odrzucanego przez BNP? W mojej interpretacji odrzucają te wszystkie „PayU” itp, a dopuszczają strony, gdzie obok płatności bezpośrednich śa GP.

  Myślicie ZnB, że BNP jest w stanie się odnieść do tego pytania, do tego w rozsądnym czasie?

  • ZnB pisze:

   Dla pewności możesz dopytać bo zawsze warto mieć jakąś pisemną podkładkę ale z doświadczenia wiemy, że BNP nie odpisuje szybko :( Pod tym względem bezkonkurencyjne jest Millennium oraz ING.

   Jeżeli chodzi o Twoje pytanie to w promocji Złapp premię z zeszłego roku robiliśmy wszelkie płatności kartą poprzez GP za pośrednictwem PayU i wszelkie nagrody zostały przyznane. Niemniej jednak nie zagwarantujemy, że to działa do dziś. Naszym zdaniem regulamin to dopuszcza :)

 • andre pisze:

  Dzięki za odpowiedź.

  Co Millenium – to jest bank, z którego promek nie korzystam, bo uważam za najlepszy w PL, więc umowy nie wypowiadam. Co do obsługi klienta – inna bajka, w stosunku do reszty rynku. Dziękowałem na czacie Konsultantce za profesjonalizm, miło było, że Jej było miło :)

  Do tego na KK 2x w roku rozłożenie na raty 0% (w praktyce 1%)

  Poluję z Wami na promki ale doceniam dobrze zrobioną robotę, więc Millenium od lat ze mną bez „kombinacji”

 • Adam pisze:

  Dostaliście bony z Żabki? U mnie cisza…

 • Kkk pisze:

  Też nic

 • Marek pisze:

  Pani na infolinii powiedziała mi, że bony będą przesyłanedo końca lutego

 • andre pisze:

  > O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 26 lutego 2024 roku (pierwsza nagroda)

  Spełniłem wszystkie warunki, maila brak

 • Marek pisze:

  Bony dotarły i udało się je zrealizować!

 • andre pisze:

  Gratuluję, u mnie nadal nic

 • andre pisze:

  cofam, jest SMS, wydawało mi się, że była mowa o mailu, stąd zamieszanie z mojej strony. sorry

 • jakub pisze:

  W jaki sposób wyrobić dodatkową kartę debetową, by moc zgarnąć drugie 200 zl do Bezcennych Chwil?

  • ZnB pisze:

   Zamówić kolejną kartę. Weź jednak pod uwagę, że promocja z pkt już się skończyła :(

 • Jakub pisze:

  A wiadomo dokładnie kiedy się skończyła?

 • andre pisze:

  Wiadomość e-mail i SMS o drugiej nagrodzie wpłynęła dziś

 • andre pisze:

  a dziś wpłynęła kasa

 • andre pisze:

  Dostaliście drugą nagrodę? U mnie brak sms, chyba szykuje się reklamacja

 • andre pisze:

  formalnie trzecią, ale bony do płaza to raczej dodatek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.