ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

2000 zł nagrody pieniężnej dla firm od Banku Pekao za Konto Przekorzystne Biznes + konto za 0 zł przez 2 lata!

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Premia pieniężna od Banku Pekao dla firm powraca – do wzięcia 2000 zł w gotówce!

Bank Pekao ponownie wystartował z promocją konta dla firm oferując przy tym jednocześnie konto za 0 zł na zawsze! Poza tym w zamian za założenie rachunku firmowego Konto Przekorzystne Biznes można zyskać nawet 2000 zł premii pieniężenej. Przy okazji nadmienimy, że promocję firmową można połączyć z promocją dla klientów indywidualnych gdzie czeka kolejne 350 zł premii za konto :)

Promocja „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” – dla kogo?

W promocji konta firmowego Banku Pekao „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne prowadzące już jednoosobową działalność gospodarczą jak i takie, które dopiero działalność gospodarczą planują otworzyć. Należy jednak pamiętać, że z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w banku (Pekao jak i Idea Bank) rachunek w okresie od 1 stycznia 2023 roku:

Uczestnikiem promocji może zostać podmiot krajowy (rezydent), będący osobą fizyczną prowadzącą lub otwierającą w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną lub będący rolnikiem indywidualnym i nie związany z Bankiem umową rachunkur ozliczeniowego dla firmy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji (…).

Osoby, które chcą skorzystać z promocji powinny do 31 marca 2024 roku spełnić łącznie poniższe warunki:

 • wypełnić wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z bankowością elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartą debetową Mastercard wydawaną do tego rachunku a następnie podpisać z Bankiem Pekao umowę przez internet lub aplikację PepPay (w przypadku posiadania konta osobistego),
 • wyrazić zgody marketingowe, o których dokładnie mowa w regulaminie promocji,
 • zaakceptować regulamin promocji,
 • dokonywać w każdym z 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu umowy promocji przelew do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł z rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes.

Otwórz Konto Przekorzystne Biznes i zyskaj do 2000 zł premii!

200 zł za podpisanie umowy o konto z kartą oraz prowadzenie JDG

Pierwsza i zarazem najprostsza nagroda w tej promocji to premia pieniężna w wysokości 200 zł przeznaczona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która przysługuje za samo podpisanie umowy o konto wraz z kartą na warunkach opisanych powyżej. Oczywiście wymagane jest też przelew do ZUS/KRUS w kwocie min. 300 zł (o którym też juz wyżej pisaliśmy) ale nie później niż do końca drugiego miesiąca po miesiącu podpisania umowy.

200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową

Drugim z bonusów dostępnych w tej promocji i również tylko dla osób prowadzących jednoosobową działalność jest jednorazowy bonus w wysokości 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” świadczoną przez firmę CashDirector S.A. poprzez zalogowanie do konta firmowego w Pekao24 dla Firm i pomyślne złożenie wniosku o założenie konta na platformie „Księgowość z Żubrem” i połączenie tej platformy z Pekao24 dla Firm (wniosek dostępny jest w zakładce OFERTY I WNIOSKI, a następnie USŁUGI) oraz nierozłączenie platformy księgowej z bankowością internetową przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta umowa o Konto Przekorzystne Biznes.

600 zł premii na start za założenie rachunku i płatności kartą

Trzecia nagroda o łącznej wartości 600 zł (notabene najłatwiejsza do zdobycia) przyznawana jest za dokonywanie płatności. Zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych (ale na kwotę min. 500 zł) opłaconych telefonem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej MasterCard będzie przysługiwała przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa o Konto Przekorzystne Biznes. Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 120 zł w miesiącu.

500 zł premii za terminal płatniczy

Kolejny bonus w łącznej wysokości 500 zł przeznaczony jest już dla przedsiębiorców korzystających z terminala. Bonus ten bowiem można uzyskać jeżeli firma zawrze z Bankiem Pekao umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmie w nim przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otworzenia rachunku płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie. Za każdy miesiąc spełnienia powyższych warunków bank wypłaci 100 zł premii.

500 zł za zawarcie umowy leasingowej lub umowy o kredyt/pożyczkę

Jest jeszcze opcja uzyskania dodatkowej extra premii w wysokości 500 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę lub o Leasing z Pekao Leasing lub Faktoring z Pekao Faktoring w okresie trwania promocji oraz spełnienie poniższych warunków:

 • uruchomienie kredytu/ pożyczki na kwotę min. 100 000 zł przeznaczonego na finansowanie swojej działalności gospodarczej, z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta, w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych lub
 • w czasie trwania promocji zawarcie umowy o leasing oraz wykonanie minimum 1 przelewu na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta, w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, lub
 • otrzymanie minimum 2 uznań na rachunek Konto Przekorzystne Biznes w złotych, o prowadzenie którego umowa została zawarta w ramach promocji, z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa powyższego rachunku.

Otwórz Konto Przekorzystne Biznes i zyskaj do 2000 zł premii!

Kiedy nastąpi wypłata bonusów?

Każda z premii wymieniona wyżej zostanie wypłacona w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki określone dla poszczególnych premii zostały spełnione.

Pamiętajcie również, że wypłacone nagrody pieniężne jest przychodem dla firmy i należy je rozliczyć z Urzędem Skarbowym wg. takiej formy podatkowej z jakiej korzysta firmy.

Dodatkowy bonus: konto za 0 zł na zawsze oraz terminal za 0 zł przez 2 lata

Poza powyższymi nagrodami, każdemu uczestnikowi promocji, który zawrze umowę o Konto Przekorzystne Biznes i kartę Mastercard wydaną do tego rachunku, bank ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego Biznes. Opłata 0 zł będzie obowiązywała bezterminowo! 

Dodatkowo możemy otrzymać zwolnienie z opłaty za dzierżawę terminala płatniczego przez okres 24 miesięcy objętego dofinansowaniem w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (Program) i dotyczy obecnych oraz nowo pozyskanych klientów biznesowych, którzy spełnią wszystkie poniższe warunki:

 • w okresie obowiązywania oferty podpiszą Umowę w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych w ramach Programu,
 • nigdy wcześniej nie korzystali z Programu i w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy nie byli związani umową z jakimkolwiek agentem rozliczeniowym na przyjmowanie płatności instrumentami płatniczymi opartymi na karcie; nie przyjmować płatności instrumentami płatniczymi opartymi na karcie, w tym w środowisku „Card Not Present”, z wyłączeniem płatności bezgotówkowych wyłącznie w sklepach internetowych (e-Commerce),
 • wyrażą zgody na:
  a) kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego,
  b) kontakt telefoniczny przez spółki z grupy kapitałowej wskazane w treści zgody jako administratorów w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących (telefon, IVR)
  c) przesyłanie przez bank faktur w formie elektronicznej, po złożeniu Oświadczenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Oferta 1 PLN na 2 lata dotyczy klientów, którzy nie dzierżawili terminali płatniczych od Banku Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przed dniem podpisania Umowy. Oferta ważna do 31 marca 2024 roku.

Natomiast promocja 0 zł za pakiet „Księgowość Self-Service” w Księgowości z Żubrem przez 2 lata dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących klientami Banku Pekao S.A., którzy:

 • zawrą z Operatorem w okresie promocji umowę na pakiet Ksiegowość Self-Service lub- przekształcą dotychczasowy Pakiet Fakturowanie w Pakiet Ksiegowość Self-Service oraz
 • przynajmniej raz na kwartał kalendarzowy wystawią co najmniej jedną fakturę sprzedaży.

Ile kosztuje Konto Przekorzystne Biznes w Pekao?

W praktyce konto firmowe oferowane przez Bank Pekao S.A. w ramach standardowych warunków również może być zupełnie darmowe. Wystarczy spełnić proste warunki zwolnienia z podstawowych opłat. Główne cechy Konta Przekorzystnego Biznes to:

 • 0 zł za prowadzenie konta po spełnieniu jednego z warunków (w przeciwnym razie opłata 9 zł):
  • wpływy min. 2000 zł z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta,
  • przelewu do ZUS/US,
  • 1 wpływu z terminala wydanego przez bank,
  • 1 transakcji wymiany walut w banku,
  • opłacenia 1 raty leasingu w Pekao Leasing.
 • 0 zł za obsługę karty debetowej jeśli bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę 300 zł miesięcznie, w przeciwnym razie pobrana zostanie opłata 7 zł,
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US,
 • 0 zł za przelewy w ramach Banku Pekao,
 • 0 zł za przelew jeśli przelew złożony jest w aplikacji mobilnej PeoPay,
 • 0 zł pierwsze 15 przelewów na rachunki innych banków złożonych w Pekao24 dla firm albo Pekao Biznes24, każdy kolejny 1,50 zł,
 • 0 zł pierwsze 5 przelewów SEPA w miesiącu, każdy kolejny 5 zł,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach własnych oraz pierwsze dwie wypłaty z bankomatów zewnętrznych,
 • 0 zł wpłaty we wpłatomatach własnych do sumy 100000 zł miesięcznie

Pozostałe opłaty znajdziecie w Tabeli Opłat i Prowizji.

350 zł bonusu w gotówce za założenie konta osobistego w Pekao

Ruszyła kolejna (już XI edycja) promocja konta osobistego oraz oszczędnościowego w Banku Pekao. Standardowo (czyli bez zmian od dłuższego czasu) może zgarnąć 200 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Przekorzystnego wraz z kartą oraz spełnienie prostych warunków promocji. Dodatkowo oprócz nagrody głównej za konto osobiste można również „sięgnąć” po zysk na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem aż 7% przez najbliższe 5 miesięcy jak i można zgarnąć opcjonalne 12000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 150 zł.

Promocję opisaliśmy szczegółowo tutaj: 200 zł premii pieniężnej za założenie Konta Przekorzystnego w Banku Pekao + 150 zł w punktach Bezcenne Chwile + konto oszczędnościowe na 7%!

Zobacz również pozostałe promocje przygotowane dla firm…

Nie tylko Bank Pekao oferuje promocję dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Stałą promocję z premią dla firm znajdziecie w takich bankach jak Millennium, Alior, Idea czy Santander Bank Polska. Zawsze aktualne promocje firmowe znajdziecie w naszym zestawieniu kont dla przedsiębiorców:

Nazwa konta / BankProwadzenie kontaOpłaty za kartęPrzelewy:
zwykły/ZUS/US
Uwagi / Wnioski / Promocje
iKonto Biznes +2850 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

PKO Konto Firmowe +2200 zł premii
PKO BP

PKO Konto Firmowe w PKO BP
0 zł / 12 zł *
* 0 zł przez pierwsze 2 lata a później przy wpływach 2000 zł miesięcznie
0 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł dla pierwszych 10 przelewów w miesiącu, kolejne płatne 1 zł; darmowe wszystkie przelewy w aplikacji mobilnej
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe bankomaty sieci PKO BP

Konto Firmowe Online +2700 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Firmowe Online w Santander Bank Polska
0 zł0 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wyrażone zgody marketingowe
0 / 0 / 0 zł
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł na zawsze
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków na zawsze!

CitiKonto w ofercie dla biznesu +3000 zł premii
CitiBank

CitiKonto w ofercie dla biznesu w CitiBank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto i kartę za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Mój Biznes +2000 zł premii
Millennium Bank

Konto Mój Biznes w Millennium Bank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 500 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 20 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Przekorzystne Biznes +2000 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne Biznes w Bank Pekao
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu wpływy na konto wyniosły min. 2000 zł lub jeżeli został zlecony przelew do ZUS/US
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 300 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »

BIZnest Konto +900 zł premii
Nest Bank

Nest Konto w Nest Bank
0 zł 0 zł0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju
- korzystny rachunek oszczędnościowy

mBiznes Standard +1000 zł premii
mBank

mBiznes Standard w mBank
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w kraju dla wypłat powyżej 100 zł

iKonto Biznes +1500 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

Konto Otwarte na Biznes +1000 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Biznes w BNP Paribas
0 zł / 15 zł *
* 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy promocji lub jeżeli średnio-miesięczne saldo na rachunkach banku wynosi min. 3000 zł
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 500 zł
0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe przelewy (min. 20 sztuk)

 , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl1 komentarz dla wpisu: “2000 zł nagrody pieniężnej dla firm od Banku Pekao za Konto Przekorzystne Biznes + konto za 0 zł przez 2 lata!

 • Katarzyna pisze:

  Właśnie próbowałam założyć to konto przez selfie.
  W regulaminie jest napisane, że można w ebankowości/Peopay jak się ma ROR, ale oczywiście nie można, bo nie ma jak przystąpić do promocji, za to podczas otwierania konta firmowego można wybrać inne promocje do konta firmowego (jakiś komfort czy coś).
  Próba założenia z linku – weryfikacja nie została dokonana przez 3 h, chociaz miała trwać 5 minut, anulowałam wniosek, bo po co się męczyć. Podejrzewam, że podając ten sam nr tel/email co do konta prywatnego uniemożliwiłam weryfikację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.