ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Nawet 2900 zł premii w gotówce do Konta Mój Biznes w promocji Millennium Bank i Bankier.pl (400 zł na start + do 2500 zł za aktywność) + konto za 0 zł przez pierwsze 2 lata!

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Nawet 2900 zł za konto firmowe w kumulacji dwóch promocji Banku Millennium

Świetna promocja konta firmowego w Banku Millennium z bardzo wysoką premią jakiej dotąd nie było dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W zamian za założenie Konta Mój Biznes do zgarnięcia czeka nawet 2900 zł w gotówce. Pierwsza premia 400 zł na start wpadnie za wpłatę na konto i płatność BLIKiem. Kolejne premie uzależnione są od aktywności klienta na koncie. Poza tym bank oferuje zwolnienie z opłaty za konto przez pierwsze 2 lata. Nadal mało? Otwórz dodatkowo konto osobiste z kolejną premią 400 zł na start! :)

Kto może skorzystać z promocji Konta Mój Biznes organizowanej przez Bankier?

W akcji specjalnej firmy Bankier.pl pod hasłem „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 4 edycja” mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w okresie od 1 stycznia 2020 roku nie posiadały konta firmowego dla danego numeru NIP w Millennium Bank oraz nie posiadają na dzień rozpoczęcia niniejszej promocji żadnego produktu w tym banku jako osoba indywidualna / konsument – regulamin bowiem wyklucza takie firmy:

Uczestnikiem Promocji nie może być:
a) przedsiębiorca wskazany w Pkt II.1 Regulaminu, który przed dniem wykonania czynności opisanych w Pkt II.4 Regulaminu w okresie od 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia Promocji, posiadał w Banku Millennium S.A. – Partnera Promocji jakikolwiek rachunek firmowy dla przypisanego mu numeru NIP,
b) przedsiębiorca zdefiniowany w Pkt II.1 Regulaminu, który jako konsument posiada jakikolwiek produkt Banku Millennium S.A. – Partnera Promocji przed dniem rozpoczęcia Promocji.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 2900 zł premii w gotówce!

Jeżeli spełniamy powyższe warunki to możemy skorzystać z oferty. Zaczynamy standardowo od rejestracji w promocji na dedykowanej stronie organizatora. Wniosek złożony bezpośrednio ze strony Millennium Banku czy jakiejkolwiek innej nie uprawnia nas do udziału w tej promocji – pamiętajmy zatem o tym gdy podejmiemy już decyzję o skorzystaniu z promocji ponieważ:

Organizator zastrzega, iż Wnioski o Produkt Banku Millennium składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po dniu zakończenia promocji (tj. 26.03.2023 r.) nie będą brały udziału w Promocji.

Na rejestrację w promocji i na złożenie wniosku mamy czas do 26 marca 2023 roku. Po rejestracji w promocji otrzymamy na maila link aktywacyjny. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni do strony promocji, na której będzie możliwość wysłania wniosku o Konto Mój Biznes (wraz z kartą płatniczą, która jest wymagana przez dodatkową promocję) – tylko taki wniosek bierze udział w promocji! Pamiętajcie aby we wniosku o konto zaznaczyć wymagane regulaminem zgody t.j.:

składając Wniosek o Produkt Banku Millennium, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Bank Millennium S.A. – Partnera Promocji faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu Banku Millennium w ramach Promocji (zawarcia umowy, której przedmiotem będzie Produkt Banku Millenium z Bankiem Millenium) i spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie

Umowę należy podpisać nie później jak do 31 marca 2023 roku.

200 zł premii za założenie konta firmowego i wpływy

W celu uzyskania pierwszej premii pieniężnej w kwocie 200 zł wypłacanej przez organizatora promocji czyli właściciela portalu Bankier.pl należy nie później jak do 28 kwietnia 2023 roku zapewnić wpływ na konto otwarte w promocji w wysokości:

  • 1000 zł jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą poniżej 6 miesięcy,
  • 3000 zł jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą powyżej 6 miesięcy.

200 zł premii za płatność BLIK

W celu uzyskania drugiej premii pieniężnej w kwocie 200 zł należy spełnić warunek wpływu, o którym mowa wyżej oraz nie później jak do 28 kwietnia 2023 roku dokonać co najmniej jednej płatności z użyciem kodu BLIK na łączną kwotę min. 200 zł (chodzi o typową płatność za zakupy w sklepie lub internecie, nie liczą się wypłaty z bankomatów, przelewy na telefon itp.). 

Odbiór nagród

W celu odbioru nagrody należy w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu premii (organizator wyśle je najpóźniej do 31 maja 2023 roku) zalogować się na stronie promocji i podać wszelkie niezbędne dane do jej wypłaty (głównie poprawny numer otworzonego rachunku Konto Mój Biznes). Premia zostanie przekazana na konto najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od wysłania powiadomienia, o którym mowa wyżej.

Pamiętajcie, że premię otrzymaną w niniejszej promocji należy wykazać jako przychód w firmie i odprowadzić należne podatki zgodnie z wybraną przez siebie formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 2900 zł premii w gotówce!

Warunki dodatkowej promocji „Nawet 2500 zł z kontem firmowym”

Promocja „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” przeznaczona jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w okresie promocji czyli do 31 marca 2023 roku (lub do osiągnięcia limitu promocyjnych wniosków, których jest 10000 sztuk) otworzą konto firmowe Mój Biznes.

Wg. regulaminu uprawnieni do skorzystania z promocji są osoby, które:

  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub ją zarejestrują w trakcie promocji poprzez bankowość Millenet,
  • posiadają wyrażone zgody na otrzymywanie od banku informacji marketingowych i handlowych: przez kanały elektroniczne, przez telefon, dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem,

Jeżeli spełniamy te wszystkie warunki należy złożyć wniosek o konto Mój Biznes z kartą płatniczą poprzez dedykowany wniosek o konto w promocji

Do 500 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS

Pierwszą z nagród w tej promocji to zwrot w wysokości 5% kwoty przelewanej na potrzeby opłacenia składek ZUS z formatki ZUS w Millenet lub Aplikacji mobilnej w okresie 6 miesięcy liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Z tego tytułu można zyskać łącznie do 500 zł zwrotu na konto firmowe. Po przekroczeniu tej kwoty zwrot nie będzie już naliczany. 

Wypłata nagrody nastąpi do końca miesiąca następującego po okresie czterech miesięcy, w którym to zostaną spełnione warunki wyżej opisane (czyli nagroda zostanie wypłacona sumarycznie za cały okres spełniania warunków a nie co miesiąc).

Do 500 zł zwrotu za tankowanie paliwa

Drugą nagrodą w tej promocji to zwrot w wysokości 5% za płatności bezgotówkowe pierwszą kartą debetową Millennium Visa Mój Biznes na stacjach paliw wykonanych w ciągu 6 miesięcy liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Z tego tytułu można również zyskać łącznie do 500 zł zwrotu na konto firmowe. Po przekroczeniu tej kwoty zwrot nie będzie już naliczany. 

Wypłata nagrody nastąpi do końca miesiąca następującego po okresie czterech miesięcy, w którym to zostaną spełnione warunki wyżej opisane (czyli nagroda zostanie wypłacona sumarycznie za cały okres spełniania warunków a nie co miesiąc).

500 zł za podpisanie umowy leasingu lub o kredyt nieodnawialny

Trzecia premia to premia w wysokości 500 zł wypłacana firmom, które zdecydują się na zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing lub umowy o kredyt nieodnawialny na kwotę min. 30 tys. zł w terminie do końca października 2023 roku.

Nagroda za leasing zostanie wypłacona najpóźniej do końca listopada 2023 roku.

500 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy

Kolejna premia to premia w wysokości 500 zł wypłacana firmom, które zawrą w placówce banku umowę współpracy (umowa trójstronna pomiędzy bankiem a PayTel oraz klientem w zakresie najmu terminali oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania Transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych lub/i systemu BLIK) lub umowę o Millennium POS do końca września 2023 roku oraz najpóźniej do końca października 2023 roku zapewnią wpływy w wysokości min. 1000 zł na konto firmowe z tytułu rozliczania transakcji na terminalu płatniczym, na podstawie ww. umów.

Nie analizowaliśmy w tym przypadku kosztów utrzymania tego terminala i ewentualnych prowizji jakie należy ponosić. Pozostawiamy to chętnym, którzy są zainteresowani takim terminale a zakładamy, że taki osób będzie w promilach ;-)

Nagroda za terminal zostanie wypłacona najpóźniej do końca listopada 2023 roku. Pamiętajcie o tym aby „wrzucić” każdą z tych nagród jako przychód firmy i odprowadzić stosowne podatki wg. wybranej w firmie formie opodatkowania.

500 zł za założenie firmy przez Millennet

Ostatnia premia w wysokości 500 zł wypłacana będzie osobom, które do końca marca 2023 roku założą firmę z Kontem Mój Biznes za pomocą kanałów zdalnych: Millenet lub Aplikacji mobilnej i skutecznie zarejestrują działalność w bazie CEIDG.

Nagroda za kredyt nieodnawialny zostanie wypłacona najpóźniej do końca kwietnia 2023 roku.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 2900 zł premii w gotówce!

Pamiętaj o opodatkowaniu nagrody i ujęciu jej w księgach!

Jak w przypadku większości promocji przeznaczonych dla firm należy pamiętać o tym aby odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej nagrody. Wspomina zresztą o tym nawet regulamin:

Premia otrzymana przez Uczestnika w Promocji pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej Premii stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

400 zł premii w gotówce na start za założenie kont w Millennium

Po chwilowej przerwie wraca promocja konta osobistego oferowanego przez Banku Millennium na bardzo korzystnych warunkach. Tym samym w zamian za założenie konta Millennium 360° zgarniemy aż 400 zł premii w gotówce. Warunki promocji standardowo są banalnie proste a samo konto można otworzyć przez internet. Poza tym premię możemy powiększyć jeszcze o 100 zł za założenie konta dla dziecka a na oszczędzających czeka Konto Oszczędnościowe Profit z oprocentowaniem aż 8%.

Szczegóły tej promocji znajdziecie tutaj: 400 zł premii w gotówce za założenie konta Millennium 360° + 100 zł za konto dziecka + konto oszczędnościowe na 8%!

Konto firmowe za 0 zł przez pierwsze 24 miesiące!

Kolejnym bonusem jest promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja druga” polegająca na obniżeniu opłat naliczanych przez bank przez pierwsze pełne 24 miesiące poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy o konto. W promocji tej miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł. Również miesięczna opłata za konto w EUR, konto w USD, konto w GBP, konto w CHF wyniesie 0 zł. Szczegóły promocji w regulaminie.

Ile standardowo kosztuje Konto Mój Biznes?

Konto Mój Biznes może być prowadzone zupełnie za darmo pod warunkiem, że łączne wpływy zewnętrzne wyniosły w poprzednim miesiącu min. 1000 zł (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków bankowych – indywidualnych lub związanych z prowadzoną przez Posiadacza rachunku działalnością gospodarczą – prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku przez Bank Millennium SA oraz z rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku w Millennium Domu Maklerskim i Millennium TFI S.A.lub jeżeli z konta został dokonany w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub US. Opłata za prowadzenie rachunku Mój Biznes nie jest również pobierana od klientów, którzy otworzyli rachunek w przeciągu 12 miesięcy od daty formalnego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – w takim przypadku zwolnienie z opłaty obowiązuje przez 12 pierwszych miesięcy. W pozostałych przypadkach konto będzie kosztowało 15 zł miesięcznie.

Jeżeli chodzi o kartę Visa Mój Biznes opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została wydana. W kolejnych miesiącach opłata nie jest pobierana jeżeli w ciągu poprzedzającego miesiąca kalendarzowego zostaną dokonane i zaksięgowane na rachunku Mój Biznes transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 500 zł. W przeciwnym wypadku koszt karty to 7 zł miesięcznie.

W ramach konta otrzymujemy darmowe przelewy do ZUS i US oraz 20 darmowych przelewów zewnętrznych. Każdy następny przelew kosztuje 1 zł.

Więcej o opłatach poczytacie w TOiP.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 2900 zł premii w gotówce!

Zobacz również pozostałe promocje przygotowane dla firm…

Nie tylko Millennium Bank oferuje promocję dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Stałą promocję z premią dla firm znajdziecie w takich bankach jak Alior, Pekao, Santander Bank Polska czy Nest Bank. Zawsze aktualne promocje firmowe znajdziecie w naszym zestawieniu kont dla przedsiębiorców:

Nazwa konta / BankProwadzenie kontaOpłaty za kartęPrzelewy:
zwykły/ZUS/US
Uwagi / Wnioski / Promocje
iKonto Biznes +2850 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

PKO Konto Firmowe +2200 zł premii
PKO BP

PKO Konto Firmowe w PKO BP
0 zł / 12 zł *
* 0 zł przez pierwsze 2 lata a później przy wpływach 2000 zł miesięcznie
0 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł dla pierwszych 10 przelewów w miesiącu, kolejne płatne 1 zł; darmowe wszystkie przelewy w aplikacji mobilnej
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe bankomaty sieci PKO BP

Konto Firmowe Online +2700 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Firmowe Online w Santander Bank Polska
0 zł0 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wyrażone zgody marketingowe
0 / 0 / 0 zł
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł na zawsze
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków na zawsze!

CitiKonto w ofercie dla biznesu +3000 zł premii
CitiBank

CitiKonto w ofercie dla biznesu w CitiBank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto i kartę za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Mój Biznes +2000 zł premii
Millennium Bank

Konto Mój Biznes w Millennium Bank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 500 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 20 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Przekorzystne Biznes +2000 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne Biznes w Bank Pekao
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu wpływy na konto wyniosły min. 2000 zł lub jeżeli został zlecony przelew do ZUS/US
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 300 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »

BIZnest Konto +900 zł premii
Nest Bank

Nest Konto w Nest Bank
0 zł 0 zł0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju
- korzystny rachunek oszczędnościowy

mBiznes Standard +1000 zł premii
mBank

mBiznes Standard w mBank
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w kraju dla wypłat powyżej 100 zł

iKonto Biznes +1500 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

Konto Otwarte na Biznes +1000 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Biznes w BNP Paribas
0 zł / 15 zł *
* 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy promocji lub jeżeli średnio-miesięczne saldo na rachunkach banku wynosi min. 3000 zł
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 500 zł
0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe przelewy (min. 20 sztuk)

 , , , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.