ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Nawet 1800 zł premii w gotówce do Konta Mój Biznes w promocji Millennium Bank i Bankier.pl (300 zł na start + do 1500 zł za aktywność) + konto za 0 zł przez pierwsze 2 lata!

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

[Aktualizacja 01.10.2021] Decyzją organizatora promocja została zakończona z dniem dzisiejszym i wznowiona w ramach II edycji, którą opisaliśmy tutaj. Zasady samej promocji w kontekście nagród nie uległy zmianie. Zmieniły się jednak warunki przystąpienia do promocji – nie mogą w niej wziąć udziału osoby posiadające np. konto osobiste na dzień złożenia wniosku o konto firmowe.

Do 1800 zł za konto firmowe w kumulacji dwóch promocji Banku Millennium

Takiej promocji konta firmowego w Banku Millennium to jeszcze nie było. Osoby prowadzące jednoosobową działalność mogą zyskać podwójną premię. W zamian za założenie Konta Mój Biznes można obecnie zyskać aż 1800 zł w gotówce. Pierwsza premia 300 zł na start wpadnie już za jedną płatność BLIKiem. Kolejne premie będą zależały od tego jaką aktywność na koncie wykażemy. Dodatkowo otrzymamy zwolnienie z opłaty za konto przez pierwsze 2 lata. Nic tylko brać :)

Kto może skorzystać z promocji Konta Mój Biznes organizowanej przez Bankier?

W akcji specjalnej firmy Bankier.pl pod hasłem „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 1 edycja” mogą wziąć udział firmy, które w okresie od 1 czerwca 2019 roku nie posiadały konta firmowego dla danego numeru NIP w Millennium Bank – regulamin bowiem wyklucza takie firmy:

Uczestnikiem Promocji nie może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162), który przed dniem wykonania czynności opisanych w Pkt II.4 Regulaminu, posiadał jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w okresie od 01.06.2019 r. do 19.09.2021 r. w Banku Millennium.

Jeżeli spełniamy powyższy warunek możemy skorzystać z oferty. Zaczynamy standardowo od rejestracji w promocji na dedykowanej stronie organizatora. Wniosek złożony bezpośrednio ze strony Millennium Banku czy jakiejkolwiek innej nie uprawnia nas do udziału w tej promocji – pamiętajmy zatem o tym gdy podejmiemy już decyzję o skorzystaniu z promocji ponieważ:

Organizator zastrzega, iż Wnioski o Produkt Banku Millennium składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po dniu zakończenia promocji (tj. 31.10.2021 r.) nie będą brały udziału w Promocji.

Na rejestrację w promocji i na złożenie wniosku mamy czas do 31 października 2021 roku. Po rejestracji w promocji otrzymamy na maila link aktywacyjny. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni do strony promocji, na której będzie możliwość wysłania wniosku o Konto Mój Biznes (wraz z kartą płatniczą, która jest wymagana przez dodatkową promocję) – tylko taki wniosek bierze udział w promocji! Pamiętajcie aby we wniosku o konto zaznaczyć wymagane regulaminem zgody t.j.:

składając Wniosek o Produkt Banku Millennium, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Bank Millennium faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu Banku Millennium w ramach Promocji (zawarcia umowy, której przedmiotem będzie Produkt Banku Millenium z Bankiem Millenium) i spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie

Umowę należy podpisać w terminie 30 dni po wysłaniu wniosku o konto firmowe jednak nie później jak do 30 listopada 2021 roku.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 1800 zł premii w gotówce!

300 zł premii za założenie konta firmowego i jedną płatność BLIK!

W celu uzyskania premii pieniężnej w kwocie 300 zł wypłacanej przez organizatora promocji czyli właściciela portalu Bankier.pl należy nie później jak do 31 grudnia 2021 roku od otwarcia Konta Mój Biznes dokonać co najmniej jednej płatności z użyciem usługi BLIK. Tak prostego warunku przy koncie firmowym jeszcze nigdy nie było – Millennium Bank się wyłamał i poszedł po całości ;-)

W celu odbioru nagrody należy w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu premii (organizator wyśle je najpóźniej do 28 stycznia 2022 roku) zalogować się na stronie promocji i podać wszelkie niezbędne dane do jej wypłaty (głównie poprawny numer otworzonego rachunku Konto Mój Biznes). Premia zostanie przekazana na konto najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od wysłania powiadomienia, o którym mowa wyżej.

Pamiętajcie, że premię otrzymaną w niniejszej promocji należy wykazać jako przychód w firmie i odprowadzić należne podatki zgodnie z wybraną przez siebie formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Warunki dodatkowej promocji „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii”

Promocja „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii” przeznaczona jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w okresie promocji czyli do 30 listopada 2021 roku (lub do osiągnięcia limitu promocyjnych wniosków, których jest 5000 sztuk) otworzą Konto Mój Biznes w Banku Millennium.

Wg. regulaminu promocji (tym razem organizowanej bezpośrednio przez Millennium) uprawnieni do skorzystania z promocji są osoby, które:

  • posiadają wyrażone zgody na przetwarzanie przez bank jego danych kontaktowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z bankiem, otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon (nie można również odwoływać tych zgód do końca promocji),
  • nie są lub nie były stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku Millennium lub Spółki Grupy Banku Millennium jako przedsiębiorca w okresie od 1 czerwca 2019 roku,
  • w przeszłości nie otworzyły Konta 360° lub Konta 360° Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej organizowanej przez Millennium lub inny podmiot, które to zostało następnie zamknięte.

Jeżeli spełniamy te wszystkie warunki należy złożyć wniosek o konto Mój Biznes z kartą płatniczą poprzez dedykowany wniosek o konto w promocji. Mamy na to czas do 30 listopada 2021 roku przy czym bank zastrzega, że nagrody będą przyznane tylko za 5000 sztuk otwartych kont jako pierwsze. Umowa powinna zostać zawarta do 30 listopada 2021 roku.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 1800 zł premii w gotówce!

450 zł za wpływy na konto, płatności kartą i przelewy do ZUS

Aby otrzymać pierwszą nagrodę w wysokości 150 zł należy przez 3 kolejne pełne miesiące tj. grudzień 2021 roku, styczeń oraz luty 2022 roku (w każdym z nich) zasilić konto wpływami z zewnątrz na kwotę min. 2000 zł.

przy czym za wpływy zewnętrze bank uważa:

Wpływy Zewnętrzne – wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą

Drugie 150 zł premii otrzymamy jeżeli przez 3 kolejne pełne miesiące tj. grudzień 2021 roku, styczeń oraz luty 2022 roku (w każdym z nich) wykonamy płatności kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 500 zł.

Trzecia nagroda również w wysokości 150 zł będzie przysługiwała jeżeli przez 3 kolejne pełne miesiące tj. grudzień 2021 roku, styczeń oraz luty 2022 roku (w każdym z nich) wykonamy przelew na potrzeby ZUS w kwocie jednorazowej nie niższej jak 250 zł.

Nagroda zostanie wypłacona najpóźniej do 31 marca 2022 roku. Pamiętajcie o tym aby „wrzucić” tę nagrodę jako przychód firmy i odprowadzić stosowne podatki.

400 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy

Kolejna premia to premia w wysokości 400 zł wypłacana firmom, które w okresie do końca lutego 2022 roku spełnią łącznie poniższe warunki:

  • zawrą umowę trójstronną pomiędzy Bankiem a PayTel oraz Uczestnikiem w zakresie najmu terminali oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania Transakcji z wykorzystaniem Kart Płatniczych lub/i Systemu BLIK,
  • zapewnią wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na podstawie powyższej umowy.

Nie analizowaliśmy w tym przypadku kosztów utrzymania tego terminala i ewentualnych prowizji jakie należy ponosić. Pozostawiamy to chętnym, którzy są zainteresowani takim terminale a zakładamy, że taki osób będzie w promilach ;-)

Nagroda zostanie wypłacona najpóźniej do 31 marca 2022 roku. Pamiętajcie o tym aby „wrzucić” tę nagrodę jako przychód firmy i odprowadzić stosowne podatki.

Aż 650 zł dodatkowej nagrody w gotówce za zawarcie umowy leasingu

Ostatnia i jednocześnie najwyższa premia w kwocie 650 zł będzie wypłacona 650 zł jeśli zawrzemy umowę leasingu z Millennium Leasing na kwotę min. 30000 zł w terminie do końca lutego 2022 roku. Nagroda za leasing zostanie wypłacona najpóźniej do 31 maja 2022 roku.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 1800 zł premii w gotówce!

250 zł premii w gotówce na start za założenie kont w Millennium

Wróciła promocja konta osobistego w Millennium Bank z nagrodą w postaci gotówki czyli to co lubimy najbardziej. Od dziś w zamian za założenie Konta 360° lub Konta 360° Student zyskamy 250 zł premii pieniężnej wypłacanej na otworzone konto bankowe. Nagrodę uzyskaną za konto można powiększyć jeszcze o 300 zł na zakupy w empiku za wyrobienie karty kredytowej. A co najważniejsze bank ponownie poluzował politykę wykluczenia byłych klientów, którzy w przeszłości korzystali z promocji ;)

Szczegóły tej promocji znajdziecie tutaj: 250 zł premii w gotówce za założenie Konta 360° w Millennium Bank + 300 zł do empik.com za kartę kredytową

Konto firmowe za 0 zł przez pierwsze 24 miesiące!

Kolejnym bonusem jest promocja polegająca na obniżeniu opłat naliczanych przez bank przez pierwsze pełne 24 miesiące poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy o konto. W promocji tej miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł. Również miesięczna opłata za konto w EUR, konto w USD, konto w GBP, konto w CHF wyniesie 0 zł. Szczegóły promocji w regulaminie.

Ile standardowo kosztuje Konto Mój Biznes?

Konto Mój Biznes może być prowadzone zupełnie za darmo pod warunkiem, że łączne wpływy zewnętrzne wyniosły w poprzednim miesiącu min. 1000 zł (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków bankowych – indywidualnych lub związanych z prowadzoną przez Posiadacza rachunku działalnością gospodarczą – prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku przez Bank Millennium SA oraz z rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku w Millennium Domu Maklerskim i Millennium TFI S.A.) lub jeżeli z konta został dokonany w poprzednim miesiącu min. 1 przelew do ZUS lub US. Opłata za prowadzenie rachunku Mój Biznes nie jest również pobierana od klientów, którzy otworzyli rachunek w przeciągu 12 miesięcy od daty formalnego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – w takim przypadku zwolnienie z opłaty obowiązuje przez 12 pierwszych miesięcy. W pozostałych przypadkach konto będzie kosztowało 15 zł miesięcznie.

Jeżeli chodzi o kartę Visa Mój Biznes opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym karta została wydana. W kolejnych miesiącach opłata nie jest pobierana jeżeli w ciągu poprzedzającego miesiąca kalendarzowego zostaną dokonane i zaksięgowane na rachunku Mój Biznes transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 500 zł. W przeciwnym wypadku koszt karty to 7 zł miesięcznie.

W ramach konta otrzymujemy darmowe przelewy do ZUS i US oraz 20 darmowych przelewów zewnętrznych. Każdy następny przelew kosztuje 1 zł.

Więcej o opłatach poczytacie w TOiP.

Załóż Konto Mój Biznes i zyskaj do 1800 zł premii w gotówce!

Zobacz również pozostałe promocje przygotowane dla firm…

Nie tylko Millennium Bank oferuje promocję dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Stałą promocję z premią dla firm znajdziecie w takich bankach jak Alior, Pekao SA czy Santander Bank Polska. Zawsze aktualne promocje firmowe znajdziecie w naszym zestawieniu kont dla przedsiębiorców:

Nazwa konta / BankProwadzenie kontaOpłaty za kartęPrzelewy:
zwykły/ZUS/US
Uwagi / Wnioski / Promocje
iKonto Biznes +2850 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

PKO Konto Firmowe +2200 zł premii
PKO BP

PKO Konto Firmowe w PKO BP
0 zł / 12 zł *
* 0 zł przez pierwsze 2 lata a później przy wpływach 2000 zł miesięcznie
0 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł dla pierwszych 10 przelewów w miesiącu, kolejne płatne 1 zł; darmowe wszystkie przelewy w aplikacji mobilnej
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe bankomaty sieci PKO BP

Konto Firmowe Online +2700 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Firmowe Online w Santander Bank Polska
0 zł0 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wyrażone zgody marketingowe
0 / 0 / 0 zł
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł na zawsze
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków na zawsze!

CitiKonto w ofercie dla biznesu +3000 zł premii
CitiBank

CitiKonto w ofercie dla biznesu w CitiBank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto i kartę za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Mój Biznes +2000 zł premii
Millennium Bank

Konto Mój Biznes w Millennium Bank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 500 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 20 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Przekorzystne Biznes +2000 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne Biznes w Bank Pekao
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu wpływy na konto wyniosły min. 2000 zł lub jeżeli został zlecony przelew do ZUS/US
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 300 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »

BIZnest Konto +900 zł premii
Nest Bank

Nest Konto w Nest Bank
0 zł 0 zł0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju
- korzystny rachunek oszczędnościowy

mBiznes Standard +1000 zł premii
mBank

mBiznes Standard w mBank
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w kraju dla wypłat powyżej 100 zł

iKonto Biznes +1500 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

Konto Otwarte na Biznes +1000 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Biznes w BNP Paribas
0 zł / 15 zł *
* 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy promocji lub jeżeli średnio-miesięczne saldo na rachunkach banku wynosi min. 3000 zł
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 500 zł
0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe przelewy (min. 20 sztuk)

 , , , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.