ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

4w1 czyli nawet 680 zł w promocji Santander Bank Polska: 150 zł do Biedronki i 80 zł w gotówce za założenie Konta Jakie Chcę, 150 zł za wpływy na konto oraz do 300 zł za opłacanie rachunków

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

KOLEJNA MEGA KUMULACJA w Santander Bank Polska – do 680 zł premii za konto!

Dopiero co zakończyła się świetna promocja konta osobistego w Santander Bank Polska a już mamy powtórkę! To kolejna kumulacja kilku promocji Konta Jakie Chcę, w której zyskamy nagrody o wartości do 680 zł: 150 zł w bonie do Biedronki + 80 zł w gotówce za założenie konta, 150 zł w gotówce za wpływy z wynagrodzenia oraz do 300 zł rocznie za opłacanie rachunków domowych. A dla prowadzących działalność dodatkowe nawet 1050 zł za konto firmowe.

Kumulacja promocji Konta Jakie Chcę w Santander Bank Polska

To będzie kolejny raz MEGA HIT! Łącznie można zarobić do 680 zł za otworzenie konta osobistego, po 80 zł za każde polecenie konta osobistego innej osobie oraz skorzystać z rachunku oszczędnościowego na 2,7%. Zobaczcie poniżej z czego składa się ta mega kumulacja promocji:

 • 150 zł w bonie do Biedronki na start
 • 80 zł w gotówce za otworzenie konta z polecenia innej osoby
 • po 80 zł za każde polecenie konta innej osobie
 • 150 zł w gotówce za wpływy na konto
 • do 300 zł zwrotu rocznie za opłacanie rachunków za media domowe
 • i dla chętnych do 1050 zł w promocji dla firm (tylko do 31 lipca 2019!)

By skorzystać z promocji konta osobistego wystarczy TYLKO RAZ wypełnić wniosek o konto – nie ma potrzeby składania wniosku wiele razy na potrzeby każdej z opisywanej promocji.

Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem 1008464199 i zyskaj do 680 zł premii!

W przypadku chęci skorzystania z promocji konta firmowego należy jednak wypełnić dodatkowy wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia.

Załóż Konto Firmowe Godne Polecenia i zgarnij łącznie 1050 zł premii w gotówce!

No to siup – lecimy z krótką ściągawką jak to wszystko połączyć i ogarnąć ;-)

✅150 zł w bonie do wykorzystania w sklepach Biedronka (do 31 sierpnia 2019)

Dla kogo ta promocja?
To najnowsza promocja Santandera prowadzona bezpośrednio przez bank pod hasłem „Mam Konto Jakie Chcę z premią”, dzięki której zyskamy 150 zł w bonie do sklepów Biedronka.

Zgodnie z regulaminem promocja będzie dostępna do 31 sierpnia 2019 a największym jej plusem jest krótki okres karencji dla byłych klientów banku – tylko rok czasu!. W promocji może wziąć udział bowiem każda osoba, która nie posiadała konta osobistego Santander Bank Polska po dniu 1 lipca 2018:

Uczestnikiem Promocji może być osoba, która:
(…)
b. w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia otwarcia Konta Jakie Chcę zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 ust. 1 pkt c., nie posiadała w Banku rachunku płatniczego osobistego o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Jak skorzystać z promocji?
Aby wziąć w udział w promocji i zgarnąć 150 zł na zakupy w Biedronce należy złożyć wniosek o Konto Jakie Chcę na dedykowanej stronie promocji (podczas wypełniania wniosku o konto możecie podać kod polecenia – by zyskać dodatkowe 80 zł będziemy wdzięczni za użycie naszego kodu: 1008464199). O szczegółach dodatkowego bonusu za skorzystanie z polecenia piszemy w dalszej części artykułu!

Warto również dodać, że we wniosku o konto należy wyrazić zgodę na:

 • kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych w tym Taryfy Opłat i Prowizji,
 • kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym,
 • kontakt telefoniczny w celu marketingowym.
 • elektroniczny kanał kontaktu (EKK).

Umowę należy podpisać najpóźniej do 15 września 2019 roku.

Jak otrzymać nagrodę?
Pierwszą nagrodę w postaci bonu do sklepu Biedronka o wartości 50 zł otrzymamy już za samo podpisanie umowy o Konto Jakie Chcę czyli za spełnienie wyżej opisanych warunków promocji. 

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł do sklepu Biedronka zgarniemy jeżeli w terminie do 30 dni od aktywacji rachunku (jednak nie później jak do 15 października 2019) dokonamy łącznej sumy wpływów na konto w kwocie co najmniej 1000 zł (może to być przelew z innego banku) oraz wykonamy co najmniej pięć płatności bezgotówkowych kartą.

Nagrody będą wysyłane do 31 października 2019 na adres e-mail podany w trakcie rejestracji wniosku internetowego o Konto Jakie Chcę i będą ważne do 31 lipca 2020 roku.

Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem 1008464199 i zyskaj do 680 zł premii!

✅80 zł w gotówce za założenie konta + 80 zł za każde polecenie (do 30 września 2019)

Dla kogo ta promocja?
To już IV edycja programu poleceń banku Santander Bank Polska – „Polecam mój Bank”, który potrwa tym razem do 30 września 2019. Momentem przystąpienia do promocji jest data podpisania umowy o dany produkt zatem nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia. Co ciekawe po przestudiowaniu regulaminu wychodzi na to, że z promocji może skorzystać każda polecona osoba nie posiadająca konta w Santander Bank Polska (dawne BZ WBK) od 1 maja 2018 (tylko rok karencji!):

Uczestnikiem Programu jako osoba Polecona („Polecony – nowy klient”) – może być osoba fizyczna, która spełniła łącznie poniższe warunki:
2.1. – Osoba małoletnia [ukończone 13 lat: przyp. ZnB] – w imieniu której występuje Przedstawiciel ustawowy, który wyraził zgodę na udział w Programie albo
– osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2.2. nie posiadała Konta od 1 maja 2018 r.,

Jak skorzystać z promocji?
Nagroda w wysokości 80 zł wypłacana na konto bankowe należy się wówczas gdy podczas składania wniosku o Konto Jakie Chcę z kartą debetową podamy w nim Kod Polecającego (możesz wykorzystać nasz kod: 1008464199).

Należy również wspomnieć o takich warunkach i niuansach podczas wypełniania wniosku o konto jak:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
 • wyrażenie zgody na ujawnienie informacji o poleceniu na potrzeby realizacji programu poleceń,
 • wyrażenie zgody na EKK (elektroniczna forma przekazywania korespondencji),
 • podanie numer telefonu komórkowego do kontaktu.

ponieważ brak spełnienia jednego z powyższych warunków może wpłynąć negatywnie na przyznanie nagrody.

Pamiętajmy, aby zweryfikować czy wypełniany wniosek jest prawidłowy i posiada formularz do wprowadzenia kodu polecającego, który uzyskasz od nas. Tylko taki wniosek uprawnia do wzięcia udziału w promocji. Czas na jego złożenie i podpisanie stosownej umowy o konto z kartą mamy do 30 września 2019.

BZ WBK Polecaj Bank kod

W powyższym polu należy podać specjalny kod polecający. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz możesz wykorzystać nasz kod: 1008464199. Będziesz miał pewność, że korzystasz ze sprawdzonego i wiarygodnego kodu polecającego Santander Bank Polska.

Jak otrzymać nagrodę?
Warunki promocji są banalnie proste. Aby zgarnąć nagrodę 80 zł należy do końca kolejnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (nie później jak do 31 października 2019) zalogować się co najmniej raz do bankowości internetowej lub mobilnej oraz wykonać płatności kartą, kartą mobilną lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł. Nagrody będą przyznawane w formie przelewu na konto do końca miesiąca kalendarzowego liczonego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki przez osobę Poleconą.

Pamiętajcie również, że po otworzeniu konta osobistego możecie przystąpić do programu poleceń i polecać inne osoby. Za każde skuteczne polecenie bank wypłaci Wam 80 zł premii a za co dziesiątą osobę zgarniecie dodatkowe 100 zł!

Szczegółowy opis tej promocji znajdziecie tutaj: Santander Bank Polska: 80 zł za założenie konta oraz 80 zł za polecenie w programie „Polecam mój Bank – IV edycja”

Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem 1008464199 i zyskaj do 680 zł premii!

✅150 zł w gotówce za wpływy wynagrodzenia na konto (do 31 października 2019)

Dla kogo ta promocja?
Zasady promocji „150 zł za konto z wynagrodzeniem – IV edycja”, która potrwa do 31 października 2019 roku są banalnie proste choć wykluczają obecnych klientów Santander Bank Polska (dawne BZ WBK). Podobnie bowiem jak i w poprzedniej edycji promocji wymagane jest zawarcie umowy o konto a to wiąże się oczywiście z określoną karencją dla byłych klientów. Zgodnie z warunkami regulaminu:

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która:
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. nie była posiadaczem ani współposiadaczem żadnego konta osobistego prowadzonego w złotówkach w banku organizatora (nie dotyczy to kont oszczędnościowych), w przypadku nowo otwartych kont wspólnych warunek ten dot. każdego współposiadacza

Jak skorzystać z promocji? 
Aby wziąć udział w promocji należy otworzyć Konto Jakie Chcę z kartą Dopasowaną oraz usługą Santander online (bankowość internetowa). Oczywiście otwierając konto warto we wniosku o konto podać kod polecenia 1008464199 by zgarnąć dodatkowe 80 zł na start o których pisaliśmy wyżej.

Jak otrzymać nagrodę?
W okresie dostępności promocji należy złożyć w usługach Santander internet (Menu -> Twoje sprawy -> Twoje Produkty -> Konta – > Przenieś do nas wynagrodzenie) lub przez infolinię, dyspozycję przekazywania wynagrodzenia na to nowo otwarte konto. Przez wynagrodzenie bank rozumie:

(…) wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski w okresie trwania promocji, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia.

Aby otrzymać nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (wypłacaną przelewem na konto) należy przez co najmniej 3 miesiące po złożeniu dyspozycji przekazania wynagrodzenia, zapewnić wpływ wynagrodzenia w jednorazowej wysokości min. 1000 zł. Weźcie pod uwagę fakt, że bank przyznaje premię 50 zł za każdy miesiąc w którym zostaną spełnione warunki. Warunki nie muszą być spełniane w ciągu kolejnych miesięcy jeden po drugim – liczy się bowiem tylko liczba miesięcy, w których warunki zostaną spełnione. Sprawdzanie spełnienia powyższych warunków rozpoczyna się po miesiącu, w którym przystąpimy do promocji i potrwa do 31 stycznia 2020 roku.

Szczegółowy opis promocji z wynagrodzeniem dostępnej po 1 sierpnia 2019 (IV edycja) znajduje się tutaj: 150 zł w gotówce za przeniesienie wynagrodzenia do Santander – IV edycja

Szczegółowy opis promocji z wynagrodzeniem dostępnej do 31 lipca 2019 (III edycja) znajduje się tutaj:  150 zł w gotówce za przeniesienie wynagrodzenia do Santander – III edycja

Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem 1008464199 i zyskaj do 680 zł premii!

✅Do 300 zł zwrotu rocznie za opłacanie rachunków (ważne do odwołania)

Największą zaletą Konta Jakie Chcę (naszym zdaniem) jest możliwość uzyskiwania moneybacku w wysokości 1% za rachunki dotyczące mediów domowych (gaz, prąd, internet, TV czy telefon) uprzednio przedłożone w banku. W ciągu miesiąca można zyskać w ten sposób do 25 zł co w ciągu roku może dać nam okrągłą kwotę nawet 300 zł. Oczywiście uzyskanie aż tak dużego zwrotu w większości przypadków będzie graniczyło z cudem ale jest to możliwe!

✅1050 zł premii za konto firmowe dla osób prowadzących DG (do 5 sierpnia 2019)

Dla kogo ta promocja?
Zgodnie z regulaminem przystąpić do promocji może każda osoba prowadząca DG nieposiadająca jakiegokolwiek rachunku bieżącego (firmowego) w SBP od 28 czerwca 2019. Wystarczy zatem albo być zupełnie nowym klientem banku albo takim, który pozbył się skutecznie rachunku firmowego w SBP do 27 czerwca 2019 roku. Posiadanie produktów indywidualnych w powyższych okresach zupełnie w niczym nie przeszkadza.

Jak skorzystać z promocji?
Aby przystąpić do promocji należy w okresie do 5 sierpnia 2019 zarejestrować się na dedykowanej stronie promocji i wypełnić wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą wydawaną do rachunku. Do wyboru mamy karty Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit – te karty będą darmowe – oraz VISA Business Santander, która jednak kosztuje aż 250 zł rocznie! i należy jej unikać. Pamiętajcie również aby w procesie otwarcia rachunku:

 • zawrzeć umowę na Usługi Bankowości Elektronicznej MiniFirma,
 • nie wyrazić sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych,
 • wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych,
 • wyrazić zgodę na kontakt elektroniczny w celach marketingowych.

Umowa jak to w Santander Bank polska standardowo podpisywana jest za pośrednictwem kuriera, który przyjeżdża w ciągu kilku dni od wypełnienia wniosku internetowego.

Jak otrzymać nagrodę?
Tytułowy bonus w wysokości 1050 zł podzielony jest na dwie części. Pierwszą część w kwocie 150 zł uzyskamy za podpisanie umowy o konto na warunkach opisanych wyżej oraz dodatkowo w terminie dwóch miesięcy od otwarcia konta (jednak nie później niż do 5 listopada 2019) wykonamy co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą/BLIKiem lub przelew do innego banku (nie wliczają się w to przelewy wewnętrzne) w miesiącu, w którym zawarliśmy umowę o konto lub w miesiącu bezpośrednio po nim następującym.

Drugą część czyli do 900 zł uzyskać można poprzez płacenie wydaną do konta firmowego kartą. Za takie płatności bank nam zwróci 4% wydanej kwoty jednak nie więcej jak 150 zł miesięcznie. Zwrot będzie przysługiwał przez okres pierwszych 6 miesięcy od otwarcia konta pod warunkiem, że w danym miesiącu rozliczeniowym dokonamy minimum jednego przelewu na rzecz ZUS lub na rzecz Urzędu Skarbowego o minimalnej wartości 200 zł z rachunku firmowego otwartego w ramach promocji. Nagrody będą wypłacane do 25-go dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków promocji za poprzedni miesiąc. 

Szczegółowy opis tej promocji znajdziecie tutaj: Nawet 1050 zł premii za Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Bank Polska (+ konto za 0 zł na 2 lata!)

Załóż Konto Firmowe Godne Polecenia i zgarnij łącznie 1050 zł premii w gotówce!

Ile kosztuje Konto Jakie Chcę w Santander?

Santander (dawne BZ WBK) reklamuje swój nowy rachunek jako Konto Jakie Chcę. Sęk w tym, że jedyną możliwością dopasowania tego konta do siebie jest sposób pobierania opłaty za kartę. Do wyboru mamy trzy możliwości:

 • 0 zł opłaty miesięcznej za kartę pod warunkiem dokonania minimum 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym – w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata 5 zł,
 • lub 0 zł opłaty miesięcznej za kartę pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę łączną minimum 500 zł w miesiącu kalendarzowym w – przeciwnym razie opłata to 5 zł,
 • lub stała opłata 3 zł bez żadnych warunków.

Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest opcja pierwsze, gdzie po wykonaniu min. 5 dowolnych płatności kartą otrzymamy ją w danym miesiącu za darmo.

I na tym w zasadzie dopasowanie konta się kończy. Warto jednak wspomnieć, że prowadzenie konta to koszt 0 zł. Wypłaty z bankomatów są darmowe ale tylko w bankomatach własnych Santander – w pozostałych przypadkach przyjdzie nam zapłacić 5 zł. Alternatywą i to zupełnie darmową może się okazać wypłata gotówki poprzez BLIKa – tutaj nie musimy się ograniczać do bankomatów własnych. Niestety nadal naliczana jest opłata w wysokości 50 groszy za każdym razem gdy skorzystamy z szybkich płatności internetowych Przelew24 – w celu uniknięcia tej opłaty należy korzystać z BLIK lub karty.

Pozostałe opłaty znajdziemy standardowo w tabeli opłat i prowizji.

Otwórz Konto Jakie Chcę z kodem 1008464199 i zyskaj do 680 zł premii!

Konto Firmowe Godne Polecenia za 0 zł przez najbliższe 2 lata!

W ramach promocji oprócz premii wynikającej z opisanego wyżej moneybacku otrzymujemy dodatkowo bonusy w postaci zwolnienia z opłat za większość podstawowych usług, z których korzysta się najczęściej. Tym samym zapłacimy:

 • 0 zł za prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia
 • 0 zł za przelewy krajowe w systemie Elixir
 • 0 zł za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej w PLN
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą
 • 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych BlueCash w miesiącu
 • 0 zł za zlecenia stałe na konto w innym banku
 • 0 zł za polecenia zapłaty w innym banku
 • 0 zł za smsKody autoryzacyjne

Z uwagi na to, że przez okres tych 2 lat przez który jesteśmy zwolnieni z opłat za powyższe usługi może zajść sporo zmian w taryfie opłat i prowizji nie będziemy opisywać standardowych kosztów korzystania z tego konta firmowego. Po okresie promocyjnym przyjdzie bowiem zapłacić za te usługi zgodnie z bieżącą taryfą. Aktualne koszty prowadzenia rachunku firmowego znajdziecie w TOiP.

Załóż Konto Firmowe Godne Polecenia i zgarnij łącznie 1050 zł premii w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl43 komentarzy dla wpisu: “4w1 czyli nawet 680 zł w promocji Santander Bank Polska: 150 zł do Biedronki i 80 zł w gotówce za założenie Konta Jakie Chcę, 150 zł za wpływy na konto oraz do 300 zł za opłacanie rachunków

 • lukas pisze:

  Lipa że zmienili oprocentowanie na koncie systematycznym z 2,7 do 1,5%. Trzeba prznosić pieniądze gdzie indziej :)

 • Anna pisze:

  Osoba polecona musi wykonać transakcje za min. 300 zł. Czy w tych transakcjach może to być opłata za energię wykonana kartą np. w Polomarkecie lub Żabce? Czy są jakieś wykluczenia w tych transakcjach realizowanych w ramach tych 300 zł?

 • Lucek pisze:

  Witam zapomniałem wpisać nr. Polecajągo czy bez tego otrzymam premie umowa została już wysłana odbierc czy nie

 • Ewelina pisze:

  Dzięki za kod polecający, akurat szukałam kogoś kto ma konto w Santander :) skorzystają dwie strony 😊

 • Ola pisze:

  Zniknęły warunki promocji dla konta jakie chcę z poprzedniej edycji- tej do końca czerwca. Czy mogę dostać je na skrzynkę mailową, by wypełnić warunki promocji? Z góry dziękuję za udostępnienie.

 • marek pisze:

  A zakładając konto w lipcu muszę dostać wynagrodzenie dopiero w sierpniu? Czy mogę już w lipcu żeby premia była szybciej?

  • ZnB pisze:

   Wynagrodzenie ma wpłynąć w kolejnym miesiącu po złożeniu dyspozycji, czyli jak złożysz dyspozycję w lipcu to liczone wynagrodzenie będzie od sierpnia. Jak wpadnie jeszcze w lipcu bank tego nie policzy jako pierwszy miesiąc spełniania warunków.

 • lucyna pisze:

  Czy musi to być koniecznie wynagrodzenie czy po prostu przelew z innego banku z konta innej osoby np. brata ?

  • ZnB pisze:

   W poprzednich edycjach tej promocji z wynagrodzeniem czytelnicy informowali, że inne przelewy też były kwalifikowane. Jak będzie obecnie? Zobaczymy ;-)

 • martin pisze:

  Czy jak konto zamykane było 7 czerwca z miesięcznym terminem wypowiedzenia to na dzień 7 lipca i wcześniej byłem posiadaczem konta czy nie?

 • causa pisze:

  Zostałam przeniesiona z moim kontem osobistym z Deutsche Banku ale nigdy nie uruchomiłam się w systemie Santander ( nie było migracji online ani w oddziale Santander).Czy jestem traktowana jako klient Santander i nie mogę wziąć udziału w promocji?

 • Oski pisze:

  Pytanko,
  Dostał już ktoś emaila od nich? Spodziewać się go w spamie czy normalnie ?
  Albo jak będzie zatytułowany 🤔🤔??;> dzięki za pomoc

 • Bartosz pisze:

  Strasznie ale to strasznie nie polecam. Zakładałem już u nich drugie konto i nawet konto dziewczyny – wszystko bez problemu. Pomogłem założyć mamie i bratu i to co się dzieje od 3 lipca to jakieś jaja. Po podpisaniu umów czekali ponad tydzień i nic.. Nie dostali smsów z kodem dostępu do bankowości internetowej. Dzwonili chyba już do nich po 10 razy każdy z osobna. Po 9 dniach przyszła inf. na maila i do mamy i do brata, że jedzie kurier z umową, po chwili dzwonił ten kurier i mówi, że przyjedzie za chwile ale tłumaczyli mu, że umowy już mają podpisane. Więc szybki tel. na infolinię i mówią, żeby nic nie podpisywać bo nie wiadomo co to jest. Do tej pory nikt nie jest wstanie powiedzieć co to była za druga umowa. Wizyta w placówce odpada bo raz wysłałem mame do miasta specjalnie do Santandera ale okazało się, że nie spojrzałem i był to Consumer. Drugi raz jak byłem u siebie w domu pojechaliśmy godzinę drogi do placówki bo nic bliżej nie ma :) Okazało się, że to jakaś gówniania placówka partnerska i nic nie mogą powiedzieć . Pani na infolini zapewniała, że połączenie przez kamerkę załatwi sprawę. Zmusiłem mame, żeby pogadała z nimi i co ? TOTALNIE NIC . Koleś nawet nie wiedział z kim rozmawia bo mówił, że nie może weryfikować kto kimm jest i ogólnie mówi. Więc jak koleś który nie ma podglądu może coś doradzić. Powiedział, że nie ma możliwości aktywacji tego konta przez kamerkę. Kazał dzwonić na infolinię, żeby zweryfikować i złożyć reklamację. Odebrała jakaś totalnie niedouczona baba bo to co ona mamie wciskała za kity to hit…. Każdy z nich tam mówi co innego, nikt się na niczym nie zna. Powiedziała, że skan dowodu musi być zawsze dostarczony osobiście do placówki ponieważ tak trzeba. Bez tego nic się nie będzie mogło robić na koncie i upierała się do końca. Jak zacząłem coś tam w tle mówić bo mama za bardzo się nie zna to z ryjem, że ona nie będzie rozmawiać ze mną tylko z właścicielem konta. Szkoda, że nie zapisałem nazwiska bo bym złożył skargę. Potem w imieniu brata dodzwoniłem się do jakiegoś chyba ogarniętego gościa i stwierdził, że to jest wina albo firmy kurierskiej albo ich ( wcześniej każdy upierał się, że to wina mamy i brata- nie dali osobiście skanów dowodów mimo, że kurier miał je wydrukowane z wniosków, to brakk jakiegoś podpisu czy inne rzeczy) Napisał wiadomość do firmy kurierskiej i miał odezwać się w środę ale to dzisiaj brak odzewu ;) Ręce opadają. Podczas rozmowy z tą kobietą mama pytała czy może również od razu napisać reklamację do konta syna bo jest tam identyczna sytuacja- zaczęła się drzeć, że jak ona( mama) może wiedzieć o tym, że to taka sama sytuacja skoro nie ma podglądu do konta . Wytłumaczyliśmy, że jak się rozłączymy to po raz kolejny będziemy musieli komuś k=tłumaczyć od nowa całą sytuację, ale miała to w dupie. Powiedziała, że każdy ma podgląd do naszych kont a tam i tak nic nie widać czego zabrakło i powodu dostarczania drugiej umowy. Całe szczęście, że odebrał potem ten facet i u niego bez problemu mogłem przekazać telefon mamie załatwiając dwie sprawy na raz – ” załatwiając” bo do tej pory nadal nikt nic nie wie. Także uważajcie

 • anna pisze:

  Jeśli skutecznie podpiszę umowę jeszcze w lipcu i pierwsze wynagrodzenie przyjdzie w sierpniu to dostanę te 150 zł? bo trzy kolejne miesiące to sierpień, wrzesień, październik, a ,,Spełnienie powyższego warunku promocji będzie weryfikowane przez 4 następujące po sobie miesiące kalendarzowe począwszy od miesiąca, w którym wpłynie na konto pierwsze wynagrodzenie, jednak nie dłużej niż do 30 września 2019″.

  • Zbigniew pisze:

   Też mnie to interesuje.
   W regulaminie nie widzę zapisu „jednak nie dłużej niż do 30 września 2019”.

   Regulamin mówi:
   Czas promocji
   1. Okres przystąpienia do promocji – od 6 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
   2. Okres trwania promocji zależy od miesiąca przystąpienia do promocji.
   • Dla uczestników, którzy przystąpią do promocji od 6 maja do 31 maja 2019 r. – promocja trwa do 31 października 2019 r.
   • Dla uczestników, którzy przystąpią do promocji od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r. – promocja trwa do 30 listopada 2019 r.
   • Dla uczestników, którzy przystąpią do promocji od 1 lipca do 31 lipca 2019 r. – promocja trwa do 31 grudnia 2019.

  • ZnB pisze:

   Macie rację, ten wrzesień pozostał nam z poprzedniej edycji. Poprawiliśmy ten błąd :(

  • Anna pisze:

   Umowę podpisałem dzisiaj, ale konto zostanie aktywowane i umowy zostaną zawarte w ciągu 5 dni roboczych. Póki co nie mogę się zalogować do bankowości internetowej a tym samym przekierować wynagrodzenia. Czy infolinia da radę czy sobie darować te promocje.

  • ZnB pisze:

   Tak, zadzwoń na infolinię i poinformuj jaka jest sytuacja. Co prawda z tej formy nigdy nie korzystaliśmy ale regulamin również ją dopuszcza.

 • Ola pisze:

  Pytanko o dyspozycję przekazu wynagrodzenia. Czy aby skorzystac z promocji 150 za wplywy na konto taka dyspozycja musi być zlecona przez bankowość internetową lub przez infolinię? Wraz z podpisaną umową dostałam druki które przekazalam pracodawcy i wynagrodzenie na pewno będzie wpływać już na nowe konto,tylko że nie ma w sieci śladu o tym że zlecalam taką dyspozycję. Jak to będzie rozpatrywane? Liczy się sam fakt wplaty wynagrodzenia czy również wydanie dyspozycji?

  • ZnB pisze:

   Zgodnie z regulaminem ma to być złożone przez bankowość internetową lub infolinię. Musi jakiś ślad u nich pozostać.

 • Mar pisze:

  Czy po spełnieniu warunków promocji(czekam już tylko na 80 zł za założenie konta z polecenia, przelew powinien dojść do końca września) mogę w sierpniu zablokować kartę (czy osoba polecająca też może zablokować kartę) i nie będzie to wykluczenie polecającego i polecanego z promocji w której można zyskać 80 zł

  • ZnB pisze:

   Pytanie jest nie do końca precyzyjne. Chodzi Ci o to czy będziesz mógł polecać konto innym nie posiadając karty?

  • Mar pisze:

   Otworzyłem konto z polecenia żony. Czy zastrzegając karty (żeby uniknąć opłat)otrzymamy bonus 80 zł (wsztstkie warunki zostały wcześniej spełnione).

  • ZnB pisze:

   Regulamin mówi tylko o konieczności utrzymania konta zatem tak ;-)

 • Oski pisze:

  Odpisali komuś na reklamacje ?

 • lulek pisze:

  punkt Regulaminu o otrzymaniu drugiej nagrody 100zł do Biedronki, nie mówi tylko o spełnieniu warunku przelewu 1000zł ale także o DOKONANIU 5 TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH !!!, łącznie trzeba spełnić te warunki w ciągu 30 dni !!!
  paragraf 5 punkt e , mówi:
  „w terminie 30 dni od aktywacji Konta, najpóźniej do 15 października 2019 r. zapewni sumę wpływów na Konto w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz wykona co najmniej pięć Transakcji bezgotówkowych z Konta”

  i kto mi teraz da nagrodę drugą 100zł do Biedronki?
  Ja konto otworzyłem 8 sierpnia, a dokonałem tylko 4 transakcji, a i tak myślałem, że nie trzeba ani jednej !!!
  ale przez Wasze niedopatrzenie i nie opisanie dokładne warunków na stronie powyżej nie dostałem nagrody II.
  zrobiłem printscreen waszej strony, wprowadziliście ludzi w błąd!!!

  • marek pisze:

   Opis opisem a regulamin swoją drogą trzeba za każdym razem przeczytać. Zobacz ile jest tu opisanych promocji i domyślam się tylko, że nie sposób nad wszystkim zapanować. Przejrzałem nawet komentarze wstecz i wynika z nich, że nikt na to nie zwrócił uwagi. Ja również korzystam z tej promocji i nawet nie zauważyłem tego braku bo i tak swoją drogą zawsze patrzę w regulamin.

  • lulek pisze:

   Następnym razem dajcie nagłówek o promocji w banku i załączcie link do regulaminu. Tak będzie łatwiej dla wszystkich, każdy sobie sam przeczyta warunki i je spełni.
   Po co w takim razie niekompetentnie prowadzić stronkę o promocjach i warunkach do spełnienia??? Po co to opisywać? Dajcie sobie z tym spokój, dajcie link do regulaminu i wystarczy. A My skorzystamy z innych stron gdzie warunki opisane są dokładnie.
   Wystarczyło naprawdę przekopiować warunek z promocji i wziąć w cudzysłów. To wiele nie wymaga.

  • ZnB pisze:

   To może słowo wyjaśnienia ponieważ od ponad pół godziny szukaliśmy w czym problem podczas gdy warunki promocji zawierały info o wymaganych pięciu transakcjach – były dodawane 3.07.

   Z uwagi na szybsze ładowanie strony stosujemy rozwiązanie cachowania inaczej mówiąc strona jest zapisywana jako statyczny plik html z gotową treścią i nie musi za każdym razem być „budowana” dla każdego odwiedzającego dynamicznie. Nie mamy pojęcia dlaczego części z Was wyświetla się stara wersja wpisu z 1 lipca a części z 3 lipca – wtedy też były wprowadzane ostatnie zmiany w opisie. Usunęliśmy wersję tej strony zarówno z 1.07 jak i z 3.07 – za chwilę powinna się odbudować na nowo.

   P.S. Link do regulaminu zawsze jest podany.

 • Anna pisze:

  Dostałam bon do biedronki na 100 zł? Czy nie powinien przyjść najpierw ten ma 50 zł?

 • Grze pisze:

  Słaba ta promocja Santandera.
  Złożyłem wniosek, spełniłem wszystkie wydawało się warunki i czekałem.
  Nie przyszło nic do końca października więc złożyłem reklamację na którą dostałem odpowiedź dzisiaj.
  Okazuje się że nie wyraziłem zgód marketingowych (chociaż jestem pewien że wyrażałem) ale moja wina bo nie sprawdziłem ostatecznie co jest w umowie.
  Swojego czasu pytałem na czacie o szczegóły promocji, ale niestety nie ma dostępu do historii.

  Nie polecam :(

  • ZnB pisze:

   Czyli w umowie przywiezionej przez kuriera nie było zaznaczonych wymaganych zgód?

  • Grze pisze:

   Tak, sprawdziłem.
   W umowie przywiezionej przez kuriera nie było zaznaczonych wymaganych zgód.

   Oczywiście mogę winić tu tylko siebie bo nie sprawdziłem tego wcześniej w umowie.

   Wniosek składałem i postępowałem cały czas zgodnie z danymi z Waszej strony (spełniając wszystkie warunki).

  • ZnB pisze:

   OK. A sprawdź jeszcze jak wyglądają te zgody w systemie Santander Online w menu Ustawienia.

  • Grze pisze:

   Tam też były wyłączone
   Zmieniłem zgody w ustawieniach banku i odwołałem się od reklamacji.
   Poprosiłem też o przekazanie zapisów czatów z doradcami.

   Zobaczymy jak bank do tego podejdzie

  • ZnB pisze:

   Ten bank w przeszłości miał już w niektórych przypadkach jazdy z ginącymi zgodami i stąd w pełni wierzymy Ci, że je zaznaczyłeś. Widocznie nadal jeszcze mają jakiś błąd ale nie słyszeliśmy o nim już od bardzo dawna. Ogólnie warto odwoływać się do skutku trzymając się cały czas na stanowisku, że te zgody zaznaczałeś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.