ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

MEGA OKAZJA! 450 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Mega okazja” + lokata na 7,1%! + 600 zł premii pieniężnej do karty kredytowej

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Świetna promocja konta oferowanego przez Paribas z wysoką premią pieniężną!

Wraca jedna z lepszych promocji konta w BNP Paribas pod hasłem „Mega okazja”. Nagrodą jest to co lubimy najbardziej czyli aż 450 zł w gotówce w zmian za założenie Konta Otwartego na Ciebie. Warunki promocji są niezwykle proste i nie powinny sprawić problemów. Niezmiennie okazję można połączyć z promocją karty kredytowej zgarniając dodatkowe nawet 600 zł premii pieniężnej!

Zasady przystąpienia do promocji „Mega okazja”

Promocja „Mega okazja” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w wysokości 450 zł wypłacana na konto bankowe.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł premii w gotówce!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 25 września 2022 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 6000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 25 września 2022 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 9 października 2022 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie 7-miu dni od otrzymania przesyłki z kartą nie później jednak jak do 9 października 2022 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aby aktywować rachunek, należy nadać PIN do karty (PIN do karty nadajemy poprzez infolinię banku na numer telefonu podany w Card Carierze – kopercie z kartą). Login do bankowości internetowej znajdować się będzie na umowie oraz w mailu. Wskazówki/szczegóły aktywacji znajdować się będą w kopercie z kartą, którą przywiezie kurier.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku. Z uwagi, iż ta funkcjonalność dostępna jest dopiero od jakiegoś czasu należy liczyć się z nieprzewidzianymi problemami przy weryfikacji tak jak to bywa w innych bankach. Osobiście zalecamy starą sprawdzoną metodę opisaną powyżej.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł premii w gotówce!

Jak zgarnąć nagrodę gwarantowaną za konto w wysokości 450 zł w gotówce?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna o łącznej wartości 450 zł. Nagrody będą wydawane w czterech transzach: 50 zł, 150 zł, 150 zł oraz 100 zł.

Pierwsza nagroda czyli 50 zł w gotówce zostanie przyznana już za fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej).

Druga premia w wysokości 150 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu nadania PINu do karty zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • zapewnić wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1000 zł (może to być przelew z innego banku).

Trzecia premia w wysokości 150 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu),
 • zapewnić wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1000 zł (może to być przelew z innego banku).

Ostatnia czwarta premia w wysokości 100 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków do otrzymania Trzeciej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać płatności bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł przy czym nie wlicza się do tej kwoty transakcji wykluczonych z promocji (ich wykaz znajduje się w dalszej części opisu).

Warto jednak pamiętać o tym, że druga/trzecia/czwarta nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej/drugiej/trzeciej. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Zasady spełniania warunków promocji do uzyskania nagród wizualizuje poniższa tabela:

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł premii w gotówce!

Wykluczone z promocji płatności kartą – zwróćcie na to szczególną uwagę!

Bank przez transakcje kartą tym razem rozumie tradycyjne płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych jak również za zakupy w internecie ale nie za pomocą BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay czy też Blue Media. Dokładnie precyzuje to zapis z regulaminu:

Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

Należy również pamiętać o tym, że niektóre transakcje są wyłączone z promocji – chodzi o transakcje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia ostatniego warunku do przyznania danej nagrody.

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 26 dnia miesiąca, w którym otrzymaliśmy informację o zdobyciu Pierwszej nagrody jednocześnie uzupełniając formularz odbioru nagrody podając w nim numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie wysłana informacja o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Lokata na nowe środki do 7,1% w skali roku

Lokata na nowe środki oferowana jest w czterech wariantach przedstawionych poniżej z oprocentowanie wynoszącym do 7,1% w skali roku. Nowe środki to suma dostępnych środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach w BNP Paribas stanowiących nadwyżkę ponad saldo dostępnych środków na koniec dnia 12 lipca 2022 roku. Lokatę można założyć zarówno w aplikacji mobilnej jak i w serwisie internetowym. Szczegóły oprocentowania lokaty znajdziecie w tej tabeli.

Uwaga: w tabeli poniżej informacje o parametrach lokaty będą dynamicznie się zmieniały na postawie danych opublikowanych w naszym rankingu lokat.

BNP ParibasLokata na Nowe Środki w BNP ParibasLokata na Nowe Środki
BNP Paribas
4.50%3 m-ce10009999999ZAŁÓŻ LOKATĘ »
- na nowe środki
BNP ParibasLokata na Nowe Środki w BNP ParibasLokata na Nowe Środki
BNP Paribas
4%6 m-cy10009999999ZAŁÓŻ LOKATĘ »
- na nowe środki
BNP ParibasLokata na Nowe Środki w BNP ParibasLokata na Nowe Środki
BNP Paribas
3.75%18 m-cy10009999999ZAŁÓŻ LOKATĘ »
- na nowe środki
BNP ParibasLokata na Nowe Środki w BNP ParibasLokata na Nowe Środki
BNP Paribas
3.75%12 m-cy10009999999ZAŁÓŻ LOKATĘ »
- na nowe środki

Lokata GOmobile na 6% przez 5 miesięcy dla kwoty do 50 tys. zł…

W BNP Paribas możemy dodatkowo skorzystać z Lokaty GOmobile oprocentowanej na 6% na 5 miesięcy lub na 4% na 3 miesiące da kwoty od 1 tys. zł do 50 tys. zł. Lokatę można założyć tylko w aplikacji mobilnej banku GOmobile gdzie należy wybrać Dla Ciebie => Oszczędności i kliknąć w + Otwórz lokatę. Następnie należy wybrać Lokata GOmobile okres lokaty oraz kwotę lokaty. Szczegóły oprocentowania lokaty znajdziecie w tej tabeli.

Więcej info o tej lokacie znajdziecie w tym wpisie: BNP Paribas: Lokata GOmobile na 6% do 50 tys. zł przez 5 miesięcy

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł premii w gotówce!

Nawet 600 zł premii pieniężnej za wyrobienie karty kredytowej!

Takiej promocji karty kredytowej wydawanej przez BNP Paribas to jeszcze nie było. Do zgarnięcia jest do 600 zł zwrotu za płatności zrealizowane kartą Mastercard. Dodatkowo za uczestnictwo w programie mamBONUS oraz korzystanie z karty otrzymamy punkty, które można będzie wymienić na vouchery do Allegro czy RTV Euro AGD o wartości nawet 100 zł

O promocji tej szczegółowo pisaliśmy tutaj: Nawet 600 zł zwrotu za płatności kartą kredytową BNP Paribas + voucher 100 zł na zakupy + karta za 0 zł na rok + 400 zł bonusu za konto osobiste

Konto Otwarte na Ciebie to nowe konto w ofercie BNP Paribas!

Konto Otwarte na Ciebie trafiło do oferty banku BNP Paribas w 2019 roku zastępując stare dobrze znane Konto Optymalne. Główne cechy konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta (bezwarunkowo),
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowej kartą w poprzednim miesiącu lub w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia – w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 5 zł miesięcznie,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 5 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 25 września 2022 (max. 6000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 9 października 2022 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę oraz nadaj jej PIN w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki
w pierwszym miesiącu po miesiącu nadania PINu wykonaj płatności bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz zapewnij wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1000 zł
w drugim miesiącu po miesiącu nadania PINu wykonaj płatności bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz zapewnij wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1000 zł
w trzecim miesiącu po miesiącu nadania PINu wykonaj płatności bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł
do 22 dnia miesiąca po miesiącu spełniania warunków zostanie przekazana informacja o przyznaniu nagrody
do 26 dnia miesiąca, w którym przyjdzie informacja o pierwszej nagrodzie zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty nagrody
do końca miesiąca, w którym przyjdzie informacja o przyznaniu nagrody zostanie wypłacona nagroda na konto

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 450 zł premii w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl74 komentarzy dla wpisu: “MEGA OKAZJA! 450 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Mega okazja” + lokata na 7,1%! + 600 zł premii pieniężnej do karty kredytowej

 • Kuba pisze:

  „Aby aktywować rachunek, należy nadać PIN do karty (PIN do karty nadajemy poprzez infolinię banku na numer telefonu podany w Card Carierze – kopercie z kartą)” – mam podać na infolinii PIN do karty, dobrze to rozumiem?
  Pytam, bo moim zdaniem, to nie jest bezpieczne, żeby konsultantowi podawać PIN do karty – w innych bankach PIN do karty można samodzielnie nadać przez bankowość elektroniczną czy mobilną.

  • ZnB pisze:

   Jeżeli dobrze pamiętamy to PIN nadawany jest w rozmowie z automatem więc niczego nie podajesz konsultantowi.

  • Kuba pisze:

   Dziś przyjeżdża kurier z umową i kartą, więc szybko to sprawdzę.

  • Kuba pisze:

   Faktycznie, najpierw jest weryfikacja przez konsultanta, potem przekierowanie do automatu, gdzie nadaje się PIN do karty.

 • Piotr pisze:

  Czy zakupy na Allegro wejdą do wymaganego obrotu ?

 • Piotr pisze:

  Jest zaledwie 4 dni do zarejestrowania pierwszej nagrody od powiadomienia 22 dnia do 26 dnia. Trzeba o tym pamiętać.

  • JarekS pisze:

   Czy posiadanie konta Go optima (dawne bgż optima) wyklucza z uczestnictwa z promocji? Czy to konto jest ROR-em ?

  • Adam pisze:

   Rozumiem że jak aktywowałem kartę na infolinii po czym konsument poprosił mnie o aby aktywować aplikację i nadałem pin poprzez aplikację to popełniłem błąd i nie będę mógł skorzystać z promocji ?

  • ZnB pisze:

   @JarekS: naszym zdaniem wyklucza :(

   @Adam: nie, jest ok :)

 • Piotr pisze:

  Czy dostał już ktoś mail o pierwszej nagrodzie ? U mnie na razie brak.

  • Adams pisze:

   Na razie brak.
   Mają czas do czwartku.

  • Kuba pisze:

   Znając niefrasobliwość BNP Paribas, w piątek będą tu komentarze, że nie przyszedł e-mail :)

  • ZnB pisze:

   Maile wpadają w 99% przypadków promocji Paribasa w ostatni dzień w godzinach między 15:00 a 18:00. A ew. komentarze, które się przeważnie pojawiają to z uwagi na mail w spamie lub brak spełnienia warunków promocji. Promil przypadków to jakiś błąd banku i tu trzeba przyznać, że BNP Paribas jest raczej w czołówce bezproblemowych banków jeżeli chodzi o promocje ;)

  • Kuba pisze:

   OK, ze swojego punktu widzenia miałem prawie 1,5 roku temu spore problemy z wypłatą premii od BNP Paribas, choć warunki wypłaty premii były spełnione. Reklamacje pomogły, ale dostałem środki dopiero miesiąc później, niż to regulamin promocji mówił. Dla mnie to jeden z najgorszych banków, tylko Pekao jest jeszcze gorsze w kwestii stawiania przeszkód w wypłacie premii :)

  • ZnB pisze:

   Oczywiście wpadki się zdarzają i to w każdym banku. Liczy się jednak fakt czy nagroda została wypłacona. Mamy trochę szersze spectrum doświadczenia oraz różnego rodzaju przypadków stąd też o ile Ty uważasz, że to jeden z najgorszych banków o tyle my uważamy wręcz odwrotnie. A jeżeli chodzi o Pekao… no cóż, ten bank jest bezkonkurencyjny, największy syf jeżeli chodzi o promocje.

  • Kuba pisze:

   No cóż, zgodnie z tym co myślałem, e-mail nie otrzymałem…
   I co teraz, gdzie i do kogo zwrócić się z reklamacją?

  • ZnB pisze:

   Do SPAMu Ci nie wpadły jak nam?

  • Kuba pisze:

   Nie mam nic w spamie.

  • ZnB pisze:

   To pozostaje do napisania reklamacja na: megaokazja@promocja.bnpparibas.pl

  • Kuba pisze:

   Czy oprócz kontaktu e-mail, jest też telefoniczny?
   Nie odpisują na e-mail, więc pewnie sprawniej i szybciej pójdzie drogą telefoniczną.

 • Piotr pisze:

  Dziś 22 czy dostaliście jakieś maile ?

 • Adams pisze:

  Jak reklamować?

  • aartek pisze:

   ja napisałem maila z reklamacja na: megaokazja@promocja.bnpparibas.pl

  • ZnB pisze:

   Najpierw sprawdź skrzynki SPAM, inne itp. Najczęściej tam ląduje mail ;)

  • aartek pisze:

   W SPAMie nic nie miałem. Ale po 3h od wysłania maila z reklamacją dostałem odpowiedź wraz z potwierdzeniem przyznania nagrody. Wszystko ok. Organizator stanął na wysokości zadania.

  • Adams pisze:

   U mnie po napisaniu reklamacji przysłali maila z potwierdzeniem otrzymania nagrody, twierdząc jednocześnie że wysłali go również wczoraj.
   Przekopałem piąty raz wszystkie zakładki, spam, kosz i nie było go tam „na bank” :) :)

 • swierszczu pisze:

  mam pytanie, skąd będę wiedzieć kiedy ma przyjechać kurier?

  • ZnB pisze:

   Zadzwoni przed przyjazdem ;)

  • Adams pisze:

   Niekoniecznie, mój geniusz z kurierki zostawił na poczcie, po czym po 3 dniach poczta odesłała z powrotem do Paribas.

  • ZnB pisze:

   Kurier zostawił przesyłkę na poczcie?

  • Adam pisze:

   Zadzwoń na infolinię promocji udziela ci informację czy wiadomości została wysłana. Również nie otrzymałem informacji o nagrodzie Konsultant potwierdził wysłanie wiadomości której nigdy nie otrzymałem.

 • Adam pisze:

  Nie otrzymałem informację o przyznaniu nagrody napisałem reklamację droga mailowa w piątek brak odpowiedzi macie jakieś pomysły w jaki sposób mogę reklamowac dodam jeszcze że na infolinię promocji nie da się dodzwonić. Z góry dziękuję za pomoc

  • Kuba pisze:

   A jaki jest nr tel. na infolinię?

  • Adam pisze:

   22 299 11 50 ale i tak się nie dodzwonisz

  • Kuba pisze:

   Dzięki, widocznie sporo jest takich osób, co nie otrzymały e-mail i teraz próbują się dodzwonić.

  • Adam pisze:

   Udało mi się teraz dodzwonić pani twierdziła że informacja została wysłana 22 09 ale wysłała jeszcze raz na szczęście otrzymałem uzupełniłem numer konta czekam na nagrody

  • Kuba pisze:

   Szybko dodzwoniłem się i co ciekawe, twierdzą, że wysłali wiadomość 22 września, ale dostali informację zwrotną od gmail, że wysłane przez organizatora e-maile zostały zablokowane czy coś w tym stylu i nie doszły do korzystających ze skrzynki gmail. Stąd jedynym wyjściem było telefoniczne załatwienie sprawy, tzn. na podany adres www wpisałem podyktowane telefonicznie hasło, celem zalogowania się i podania nr konta do wypłaty nagrody.

 • Adams pisze:

  Tak ZnB na poczcie.
  U mnie obsługiwała „Poczta Polska”

 • Adams pisze:

  Czy przelewy na telefon spełniają warunki wpływu na konto 1000zł,czy też musi to być tradycyjny przelew?
  Proszę o konkretną odpowiedź, a nie domniemania.

  • ZnB pisze:

   To domniemanie to jakiś przytyk do nas? ;)

   Mowa jest o wpływach, nigdzie nie pisaliśmy o konkretnych przelewach tylko, że może to być przelew z innego banku (domyślnie z konta tej samej osoby. A konkretną odpowiedź najlepiej szukać w regulaminie i już jest wszystko jasne:

   Wpływy – każdy wpływ środków na Konto Osobiste, z wyłączeniem wpływów, pochodzących z:
   a) innych rachunków tego samego Uczestnika (w tym rachunków, których Uczestnik jest współposiadaczem) prowadzonych w Banku (w tym rachunków prowadzonych na rzecz Uczestnika przez Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej pod marką GOoptima),
   b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Uczestnikowi, w tym rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych w ramach działalności przejętej przez Bank w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 z dniem 31.10.2018 r. następnie przejętych przez Bank,
   c) wpłat gotówkowych.

  • Adams pisze:

   Broń Boże to nie przytyk.
   Zadałem ogólnie pytanie na forum.
   Różni ludzie się wypowiadają.
   Od ZnB zawsze konkretne i rzeczowe odpowiedzi.

  • ZnB pisze:

   Się rozumie, nie… :P

   Ostatnio zdarzało nam się trochę pokomentować (głównie na FB) z lekkim przytykiem z naszej strony ale to głównie do osób, które szukają atencji pisząc komentarze z d… bez merytoryki ;)
   Stąd też pytanie ;)

 • Adam pisze:

  Otrzymał ktoś informacje o przyznaniu 2 nagrody?

 • Adams pisze:

  Nie pamiętam z poprzednich promocji czy informują o przyznaniu 2,3 i 4 nagrody, czy przychodzi sam przelew.
  Potwierdzi ktoś?

 • Adams pisze:

  Czekać na przelew do końca miesiąca, czy reklamować już teraz?

  • ZnB pisze:

   Jak uważasz, jeżeli warunki spełniłeś to pewnie nagroda wejdzie na konto. Bywały bowiem sytuacje gdzie jakiś serwer masowo zablokował mailing z danej promocji. Rzadko bo rzadko ale tak się działo.

 • west pisze:

  Ja zgarnolem już 3 nagrody i ani razu maila z informacją o przyznaniu nie dostałem a teraz czekam na kupon do biedronki wie ktoś gdzie o przyjdzie gdzie go szukać.

  • ZnB pisze:

   I też nie masz w SPAM czy tym podobnych folderach? Dziwne bo przez tyle lat korzystamy i w przypadku Paribasa zawsze maile o przyznaniu nagrody otrzymywaliśmy. Zobyczymy na przestrzeni najbliższych mieisęcy jak karencja nam minie ;)

 • Kuba pisze:

  Zadzwoniłem na infolinię promocji i dostałem informację, że e-mail o przyznaniu drugiej nagrody został do mnie wysłany w piątek.
  Oczywiście żadnego e-maila nie znalazłem na skrzynce, tak samo w spamie, ale twierdzą, że nagroda wpłynie do końca miesiąca :)

  • ZnB pisze:

   Bywa i tak. Pomiędzy nadawcą i odbiorcą jest cały łańcuch serwerów, filtrów antyspamowych itp. Ogólnie z promocjami BNP Paribas nie ma większego problemu a wręcz postawilibyśmy ten bank w czołówce najlepiej ogarniętych w promocje :)

  • Kuba pisze:

   Na duży plus, że informują o przyznaniu nagrody (pomijając, że e-maile nie dochodzą), czego brakuje w innych bankach.

  • ZnB pisze:

   To jedno, większym plusem jest, że informują o przystąpieniu do promocji czego w zasadzie nie robi żaden inny bank (za jakimiś wyjątkami) i wtedy ew zarzuty banku o złożeniu wniosku ze złej strony są niezasadne bo jest mail i potwierdzenie :)

 • Piotr pisze:

  Właśnie weszła na konto NAGRODA 2

 • Piotr pisze:

  Na maila przyszła informacja o przyznaniu trzeciej nagrody :-)

 • Adams pisze:

  Od 1.03.23r zmiana opłat i prowizji.
  Czy w związku z tym po zakończeniu promocji można wypowiedzieć konto w trybie natychmiastowym?

 • Piotr pisze:

  Lada moment wpadnie kolejna nagroda 100zł

  • Adams pisze:

   Wpadła dzisiaj.
   Jutro można zamykać konto
   A jak ktoś jest „zdesperowany” to nawet dzisiaj :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.