ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Nawet 1500 zł dla firm od Alior Bank za aktywność na rachunku iKonto Biznes [aktualizacja]

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

[Aktualizacja 30.06.2024] Promocja została zakończona.
[Aktualizacja 01.03.2021]
Zaktualizowaliśmy tabele zwrotów zgodnie z najnowszym regulaminem promocji.
[Aktualizacja 01.09.2020]
Zaktualizowaliśmy tabele zwrotów zgodnie z najnowszym regulaminem promocji.
[Aktualizacja 02.01.2020]
Zaktualizowaliśmy tabele zwrotów zgodnie z najnowszym regulaminem promocji.
[Aktualizacja 01.02.2019]
Zaktualizowaliśmy tabele zwrotów zgodnie z najnowszym regulaminem promocji.

Osoby prowadzące działalność ponownie zarobią najwięcej – w Alior Bank zyskają nawet 1500 zł

Kolejny bank premiuje osoby prowadzące działalność gospodarczą. Za założenie iKonto Biznes można odebrać nawet 1500 zł w ciągu roku pod warunkiem wykazania aktywności na rachunku. Promocja trwa do odwołania ale z regularnymi zmianami w regulaminie zatem warto skorzystać już teraz.

Alior Bank iKonto Biznes 1500 zl dla firm

Dla kogo premia z promocji „1500 zł dla firm”?

Były (są) promocje dla firm w mBank, były w Idea Bank, były nawet w ING Bank Śląski – teraz przyszedł czas (chyba pierwszy raz) na Alior Bank. Promocja „1500 zł dla firm” przeznaczona jest w zasadzie dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wg. regulaminu będzie dostępna do odwołania (informacja o przedłużeniu lub zakończeniu promocji zostanie udostępniona na stronie banku). Dopóki na stronie z wnioskiem będzie widniała informacja o premii 1500 zł można domniemywać, że promocja jest aktualna.

Skorzystaj z promocji dla firm w Alior Bank i zyskaj do 1500 zł!

Bank jako uczestnika promocji traktuje każdą osobę prowadzącą DG, która spełnia łącznie poniższe warunki:

a) przed dniem przystąpienia do Promocji nie posiadała i nie posiada w Banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.);
b) w okresie Promocji złożyła Wniosek o iKonto Biznes lub Rachunek 4×4 […] z zastrzeżeniem, że w Oddziale Banku można złożyć wniosek wyłącznie o Rachunek 4×4;

Powyższe zapisy wykluczają definitywnie osoby, które korzystały z jakiś produktów Alior Banku dla firm. Uzyskaliśmy potwierdzenie z banku, że ograniczenie to nie dotyczy produktów indywidualnych (można zatem posiadać konto indywidualne czy lokatę na osobę indywidualną) oraz produktów oferowanych przez T-Mobile Usługi Bankowe.

Jak zgarnąć z promocji nawet 1500 zł? (obowiązuje od 1 marca 2021)

Wraz z nowym 2020 rokiem Alior Bank wprowadził zmiany w regulaminie promocji a wraz z nim zmianę tabeli czynności, za które otrzymujemy comiesięczną premię. Zmiany te dotyczą wszystkich uczestników promocji, nawet tych którzy zawarli umowę o konto przed wprowadzonymi zmianami. Nasz komentarz do tego chyba jest zbędny i to rozumiecie :(

Nadal bez zmian pozostaje górna wysokość premii. W każdym z dwunastu miesięcy bank może wypłacić maksymalnie do 125 zł co łącznie daje aż 1500 zł premii rocznie. W regulaminie wyraźnie jest podkreślone, że pierwszym miesiącem promocyjnym jest już miesiąc, w którym przystąpiliśmy do promocji zatem może się zdarzyć tak, że jakaś część premii nam po prostu przepadnie bo poszły już np. przelewy do ZUS czy US. I o ile według nowych zasad ciężej jest wycisnąć solidną premię to niewątpliwie nadal jest to największa premia spośród promocji dla firm (o czym na końcu wpisu).

Skorzystaj z promocji dla firm w Alior Bank i zyskaj do 1500 zł!

Kolejną zmianą jest dodatkowy warunek, którego spełnienie jest wymagane do naliczenia premii za dany miesiąc. Premia wskazana w poniższej tabeli zostanie wypłacona jeżeli wykonamy minimum 4 płatności kartą wydaną do rachunku firmowego przy czym warunek ten nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w promocji.

Poniżej przedstawiamy tabelę czynności oraz premii przysługującej za jej wykonanie, która obowiązuje od 1 marca 2021 roku:

L p.

Czynność, za którą naliczana jest Premia:

Szczegóły:

Stawka premii miesięcznie:

1

Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) lub Urzędu Skarbowego („US”)

Premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z Rachunku Uczestnika,
lub

za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł z Rachunku Uczestnika.

Powyższy warunek dotyczy przelewów krajowych; Nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych.

20,00 zł

2

Przelew SEPA

Premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR z Rachunku Uczestnika.

10,00 zł

3

Transakcje kartą debetową

Premia za zrealizowanie i rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do Rachunku Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 Regulaminu.

25,00 zł

4

Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku

Premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku jest naliczana, jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł (sto złotych).

10,00 zł

5

Transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między Rachunkami Uczestnika

Premia za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5 000,00 (pięć tysięcy) jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej1 w miesiącu kalendarzowym w ramach usługi Autodealing

lub
za wykonane przewalutowania pomiędzy Rachunkami Uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę min. 5 000,00 (pięć tysięcy) jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej1 w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 12 Regulaminu.

25,00 zł

6

Przelew zagraniczny

Premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju z zastrzeżeniem ust.13 Regulaminu.

15,00 zł

7

Premia za średnio- miesięczne saldo na Rachunku Uczestnika

do 10 000,00 zł

0,00 zł

od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł

5,00 zł

od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł

10,00 zł

od 100 000,01 zł

20,00 zł

Maksymalna kwota Premii możliwa do wypłaty miesięcznie

125,00 zł

Naszym zdaniem po zmianach realnie możemy wyciągnąć 55 zł miesięcznie (za przelewy do ZUS/US, przelew SEPA oraz transakcje kartą). Pozostałe czynności takie jak korzystanie z kas fiskalnych są mało realne do spełnienia przez większość naszych stałych czytelników. Pozostaje tylko pytanie czy jest sens zgarniania premii za utrzymywanie średniego salda na rachunku? W dobie tak niskich stóp procentowych (prawie zerowych) może to mieć nawet sens – do decyzji indywidualnej każdego z Was.

Premie będą standardowo wypłacane do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków. Oczywiście należy pamiętać, że wszystkie kwoty podane w tabeli to kwoty brutto. Rozliczenie podatków to ciężar leżący na uczestniku promocji.

Jak zgarnąć z promocji nawet 1500 zł? (tabela obowiązująca do 28 lutego 2021)

Poniżej przedstawiamy tabelę czynności oraz premii przysługującej za jej wykonanie, która obowiązuje od 1 września 2020 roku:

L p.

Czynność, za którą naliczana jest Premia:

Szczegóły:

Stawka premii miesięcznie:

1

Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) lub Urzędu Skarbowego („US”)

Premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 250 zł z Rachunku Uczestnika,
lub

za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł z Rachunku Uczestnika.

Powyższy warunek dotyczy przelewów krajowych; Nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych.

20,00 zł

2

Przelew SEPA

Premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR z Rachunku Uczestnika.

10,00 zł

3

Transakcje kartą debetową

Premia za zrealizowanie i rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do Rachunku Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 Regulaminu.

25,00 zł

4

Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku

Premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku jest naliczana, jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł (sto złotych).

10,00 zł

5

Transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między Rachunkami Uczestnika

Premia za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5 000,00 (pięć tysięcy) jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej1 w miesiącu kalendarzowym w ramach usługi Autodealing

lub
za wykonane przewalutowania pomiędzy Rachunkami Uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę min. 5 000,00 (pięć tysięcy) jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej1 w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 12 Regulaminu.

25,00 zł

6

Przelew zagraniczny

Premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju z zastrzeżeniem ust.13 Regulaminu.

15,00 zł

7

Premia za średnio- miesięczne saldo na Rachunku Uczestnika

do 10 000,00 zł

0,00 zł

od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł

5,00 zł

od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł

10,00 zł

od 100 000,01 zł

20,00 zł

Maksymalna kwota Premii możliwa do wypłaty miesięcznie

125,00 zł

Jak zgarnąć z promocji nawet 1500 zł? (obowiązywało do 31 sierpnia 2020)

Wraz z nowym 2020 rokiem Alior Bank wprowadził zmiany w regulaminie promocji a wraz z nim zmianę tabeli czynności, za które otrzymujemy comiesięczną premię. Zmiany te dotyczą wszystkich uczestników promocji, nawet tych którzy zawarli umowę o konto przed wprowadzonymi zmianami. Nasz komentarz do tego chyba jest zbędny i to rozumiecie :(

Nadal bez zmian pozostaje górna wysokość premii. W każdym z dwunastu miesięcy bank może wypłacić maksymalnie do 125 zł co łącznie daje aż 1500 zł premii rocznie. W regulaminie wyraźnie jest podkreślone, że pierwszym miesiącem promocyjnym jest już miesiąc, w którym przystąpiliśmy do promocji zatem może się zdarzyć tak, że jakaś część premii nam po prostu przepadnie bo poszły już np. przelewy do ZUS czy US. I o ile według nowych zasad ciężej jest wycisnąć solidną premię to niewątpliwie nadal jest to największa premia spośród promocji dla firm (o czym na końcu wpisu).

Kolejną zmianą jest dodatkowy warunek, którego spełnienie jest wymagane do naliczenia premii za dany miesiąc. Premia wskazana w poniższej tabeli zostanie wypłacona jeżeli wykonamy minimum 4 płatności kartą wydaną do rachunku firmowego przy czym warunek ten nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w promocji.

Skorzystaj z promocji dla firm w Alior Bank i zyskaj do 1500 zł!

Poniżej przedstawiamy tabelę czynności oraz premii przysługującej za jej wykonanie.

Naszym zdaniem po zmianach realnie możemy wyciągnąć 55 zł miesięcznie (za przelewy do ZUS/US, przelew SEPA, transakcje kartą oraz saldo na koncie). Pozostałe czynności takie jak korzystanie z kas fiskalnych są mało realne do spełnienia przez większość naszych stałych czytelników. Pozostaje tylko pytanie czy jest sens zgarniania premii za utrzymywanie średniego salda na rachunku. Dla największej premii 60 zł bank wymaga od nas zamrożenia aż 150 tys. zł na rachunku. Ulokowanie tej kwoty np. na rachunku oszczędnościowym na 2,7% daje zysk miesięczny na poziomie ok. 270 zł! To pokazuje, że jest to w ogóle nie opłacalny interes. Co najwyżej można pomyśleć o pozostawieniu na koncie kwoty min. 2500 zł aby zgarnąć 5 zł premii (co jest równe odsetkom z lokaty na 2,4%).

Premie będą standardowo wypłacane do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków. Oczywiście należy pamiętać, że wszystkie kwoty podane w tabeli to kwoty brutto. Rozliczenie podatków to ciężar leżący na uczestniku promocji.

Jak zgarnąć z promocji nawet 1500 zł? (obowiązywało do 31 grudnia 2019)

Bank wynagradza uczestnika promocji comiesięcznymi premiami za wykonywanie określonych czynności. W każdym z dwunastu miesięcy bank może wypłacić maksymalnie do 125 zł co łącznie daje aż 1500 zł premii rocznie. W regulaminie wyraźnie jest podkreślone, że pierwszym miesiącem promocyjnym jest już miesiąc, w którym przystąpiliśmy do promocji zatem może się zdarzyć tak, że jakaś część premii nam po prostu przepadnie bo poszły już np. przelewy do ZUS czy US. Niemniej jednak niewątpliwie to największa premia spośród promocji dla firm (o czym na końcu wpisu).

Skorzystaj z promocji dla firm w Alior Bank i zyskaj do 1500 zł!

Poniżej przedstawiamy tabelę czynności oraz premii przysługującej za jej wykonanie.

Naszym zdaniem realnie możemy wyciągnąć 80 zł miesięcznie (za przelewy do ZUS i US, przelew natychmiastowy, przelew SEPA oraz transakcje kartą). Pozostałe czynności takie jak korzystanie z kas fiskalnych są mało realne do spełnienia przez większość naszych stałych czytelników. Pozostaje tylko pytanie czy jest sens zgarniania premii za utrzymywanie średniego salda na rachunku. Dla największej premii 60 zł bank wymaga od nas zamrożenia aż 50 tys. zł na rachunku. Ulokowanie tej kwoty np. na rachunku oszczędnościowym na 2,6% daje zysk miesięczny na poziomie ok. 108 zł. To pokazuje, że jest to średnio opłacalny interes bo pieniążki przy tej kwocie i premii pracowałby tylko na jakieś 1,44%. Co najwyżej można pomyśleć o pozostawieniu na koncie kwoty min. 2500 zł aby zgarnąć 5 zł premii (co jest równe odsetkom z lokaty na 2,4%) jednocześnie załatwiając sobie zwolnienie z opłaty za konto.

Premie będą standardowo wypłacane do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków. Oczywiście należy pamiętać, że wszystkie kwoty podane w tabeli to kwoty brutto. Rozliczenie podatków to ciężar leżący na uczestniku promocji.

Skorzystaj z promocji dla firm w Alior Bank i zyskaj do 1500 zł!

Ile kosztuje iKonto Biznes a Alior Bank?

iKonto Biznes dla firm prowadzone jest za 0 zł bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Karta również może być darmowa pod warunkiem wykonania i rozliczenia co najmniej 4 transakcji kartą w danym miesiącu – w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata 8 zł miesięcznie. Co ważne w ramach konta otrzymujemy za darmo pięć przelewów natychmiastowych (Express ELIXIR) co miesiąc (każdy kolejny płatny 10 zł) oraz darmowe przelewy SEPA.

Jedyną realną opłatą, która może nas dotknąć to 30 groszy za SMS autoryzacyjny o ile będziemy korzystać z nich często (pierwsze 10 smsów jest darmowe). O pozostałych opłatach można przeczytać w TOiP.

Zobacz również pozostałe promocje przygotowane dla firm…

Nie tylko Alior Bank oferuje promocję dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Stałą promocję z premią dla firm znajdziecie w takich bankach jak Millennium, Idea czy Santander. Zawsze aktualne promocje firmowe znajdziecie w naszym zestawieniu kont dla przedsiębiorców:

Nazwa konta / BankProwadzenie kontaOpłaty za kartęPrzelewy:
zwykły/ZUS/US
Uwagi / Wnioski / Promocje
iKonto Biznes +3000 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

Konto Firmowe Online +3000 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Firmowe Online w Santander Bank Polska
0 zł0 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wyrażone zgody marketingowe
0 / 0 / 0 zł
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł na zawsze
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków na zawsze!

PKO Konto Firmowe +2200 zł premii
PKO BP

PKO Konto Firmowe w PKO BP
0 zł / 12 zł *
* 0 zł przez pierwsze 2 lata a później przy wpływach 2000 zł miesięcznie
0 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł dla pierwszych 10 przelewów w miesiącu, kolejne płatne 1 zł; darmowe wszystkie przelewy w aplikacji mobilnej
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe bankomaty sieci PKO BP

Konto Mój Biznes +2200 zł premii
Millennium Bank

Konto Mój Biznes w Millennium Bank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 500 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 20 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

CitiKonto w ofercie dla biznesu +2000 zł premii
CitiBank

CitiKonto w ofercie dla biznesu w CitiBank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto i kartę za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Przekorzystne Biznes +2000 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne Biznes w Bank Pekao
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu wpływy na konto wyniosły min. 2000 zł lub jeżeli został zlecony przelew do ZUS/US
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 300 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »

BIZnest Konto +500 zł premii
Nest Bank

Nest Konto w Nest Bank
0 zł 0 zł0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju
- korzystny rachunek oszczędnościowy

mBiznes Standard +1000 zł premii
mBank

mBiznes Standard w mBank
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w kraju dla wypłat powyżej 100 zł

iKonto Biznes
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

 , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl26 komentarzy dla wpisu: “Nawet 1500 zł dla firm od Alior Bank za aktywność na rachunku iKonto Biznes [aktualizacja]

 • Piotrek pisze:

  Czy moglibyście jeszcze przeanalizować przelewy SEPA?? Czy opłaci się zasilić PAYPALa lub konto EURowe w BZ WBK takim przelewem z konta firmowego czy jest to raczej nieopłacalne??
  >2500 z premią 5 zł nie dość że zwalnia z opłaty za kartę to jest równe odsetkom z lokaty na 2,4 %

  • ZnB pisze:

   Ominęliśmy celowo SEPA z uwagi na koszty. Najkorzystniej byłoby posiadać rachunek w Euro aby uniknąć niekorzystnego kursu. Naszym zdaniem sztuka dla sztuki i za mała premia za kombinowanie ale każdy zrobi jak uważa.

 • ZnB pisze:

  Uwaga: potwierdziliśmy z bankiem, że umowy indywidualne z Alior Bank nie wykluczają z promocji. Umowy z T-Mobile Usługi Bankowe zupełnie są rozłączne i nie wypływają na uprawnienia do tej promocji.

 • Piotrek pisze:

  a w jaki sposób bank powiadomi o zakończeniu promocji?? Bo ja bym chętnie skorzystał … za kilka miesięcy jak mi mbank skonczy zwracać za ZUS

  • ZnB pisze:

   Za dużo na głowie, dodaliśmy o klienta a nie dodaliśmy o zakończeniu promocji, zaraz dopiszemy:

   W odpowiedzi na Państwa pytanie uprzejmie informuję, że informacja o zakończeniu lub przedłużeniu promocji zostanie opublikowana na stronie Internetowej Banku.

   Zatem postaramy się śledzić w okolicach 30-tego co tam się dzieje :)

 • Sliwson pisze:

  Dalej aktualne

  • ZnB pisze:

   Ciężko tą promocję upilnować, regulamin non stop pozostaje ten sam czyli do 30 czerwca a promocja trwa do odwołania :) Przywróciliśmy jej życie :)

 • Arkadiusz Kamiński pisze:

  Odradzam zakładanie tego konta to droga przez męke. Zakładałem raz puściłem przelew odrzucili chociaż dane rachunku z którego wyszedł przelew zgodne z danymi we wniosku. Przyszedł mail że proszą o potwierdzenie danych w oddziale. Po wizycie w oddziale i potwierdzeniu danych od nowa wypełnianie wniosku przelew.Dzwoni konsultant potwierdza dane , potwierdza założenie konta. Po chwili mail o odrzuceniu. telefon do konsultanta który znowu każe iść do oddziału.Totalny burdel.
  Miałem oficjalnie napisać pismo do banku ale chyba szkoda czasu.Jak ktoś chce z banku zweryfikować to co napisałem to sprawę prowadził Marcin Dąbrowski

 • Karol pisze:

  Szczerze! Warto zakladac to kata?

 • Anna pisze:

  Ostrzeżenie. Do korzystania z promocji nie jest konieczne wyrażenie zgody na marketing, natomiast brak takiej zgody skutkuje pobieraniem opłat za prowadzenie rachunku. Włączenie tej zgody poza wnioskiem tylko przez infolinię lub w oddziale. Nie do udowodnienia, że zgoda była odhaczona podczas składania wniosku. Taki mały niuans, przynajmniej raz zapłacimy za prowadzenie konta zanim się o tym dowiemy, że zgoda wyparowała. Pozdrawiam

 • Adam pisze:

  Jeśli posiadam konto indywidualne mogę zarekomendować konto firmowe samemu sobie jako jednoosobowa działalność? (premia 140zł)
  Wg regulaminu: „Odbiorca Rekomendacji: to osoba która jest uprawniona do zawarcia umowy o rekomendowany Produkt, nigdy wcześniej nie podpisała z Alior Bankiem umowy o Produkt, który jest
  jej rekomendowany.
  Jeśli rekomendowany jest inny produkt poza kontem osobistym (rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym
  w PLN w wariancie Konto Wyższej Jakości, Konto internetowe lub w wariancie Konto rozsądne), Odbiorca
  Rekomendacji może być klientem Alior Banku i mieć aktywną umowę z Bankiem (poza umową o
  rekomendowany Produkt).”
  Znaczyłoby że mogę. Chyba że macie inne doświadczenia

  • ZnB pisze:

   w mBanku tak się da, tutaj też powinno przejść, pamiętaj jednak że dostaniesz PIT8C w przyszłym roku za taką rekomendację

 • Adam pisze:

  40 minut na infolinii…… ale mam informację, że: Jednak nie można polecić się „samemu sobie” , ale również NIE można skorzystać z obydwu promocji, gdyż promocja 1500 wg regulaminu paragraf 10 „nie łączy się z innymi promocjami, ofertami specjalnymi oraz programami rekomendacyjnymi Alior Banku.” . A tego nie doczytałem wcześniej.

  • ZnB pisze:

   Dziękujemy za info!

  • KrisM pisze:

   Zawsze, zawsze każdy regulamin trzeba doczytać. 90% klientów ma niestety nieuzasadnione pretensje. Swoją drogą te programy rekomendacyjne i promocje Aliora są całkiem dobre.

 • Adam pisze:

  „w ramach konta otrzymujemy za darmo pięć przelewów natychmiastowych (Express ELIXIR) co miesiąc (każdy kolejny płatny 10 zł)”
  W regulaminie widnieją da rodzaje przelewów natychmiastowych, ExEl-(bez)płatne jak wyżej, oraz BlueCash czy BlueMedia- wszystkie płatne 10zł!
  Dlaczego w serwisie bankowości nie widzę przelewu natychmiastowego ExEl, tylko BlueMedia.
  Oczywiście zorientowałem się jak uszczknęli mi z konta 'dychę’

  • promocyjnaaga pisze:

   złóż reklamację :)

  • Adam pisze:

   Szukałem szukałem i znalazłem w czym jest myk: „Głównym ograniczeniem przelewu Express Elixir jest wymóg, aby rozliczenie było dokonywane pomiędzy bankami uczestniczącymi w systemie. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że na dzień dzisiejszy możesz ekspresowo przelać środki ze swojego banku (pod warunkiem, że uczestniczy w systemie) do innych banków oferujących ten rodzaj przelewu.”
   Znaczy się, że zrobiłem przelew na złe konto….

 • highlander pisze:

  Rozliczam się z US kwartalnie, więc w moim przypadku odpada 25zł * 8 miesięcy :(

 • koniec alior pisze:

  od dziś obowiązuje nowy regulamin i niby działa wstecz, czy tak można?

  • ZnB pisze:

   Niestety ale to słaby ruch ze strony Alior Banku. Od stycznia realnie zarobi się trochę mniej na zwrotach za aktywność. Czy tak można? Najwidoczniej tak ponieważ regulamin promocji mówił (i mówi), że promocja trwa do odwołania. Zmianę regulaminu można w takim przypadku traktować jak odwołanie poprzednich warunków i narzucenie nowych.

   Słabe…

 • Sober pisze:

  Założyłem to konto miesiąc temu. Niby wszystko wydawało się ok, ale wczoraj przyszła zmiana regulaminu. Żeby dostać jakąkolwiek premię trzeba aktywnie korzystać z karty, której w ogóle nie chciałem i nie zamawiałem…. Jakbym wiedział, że będą takie warunki to wybrałbym inny bank.

  W efekcie zamiast 1500 zł premii dostałem 50 złotych i więcej nie dostanę. Ciekawe czy dostanę to 200 za założenie konta… na razie cisza.

  Odradzam: nawet gdy bierzecie kartę, to jest duża szansa, że za miesiąc znowu coś zmienią w regulaminie co spowoduje, że premii nie dostaniecie.

 • Adam pisze:

  Jak to jest z tymi przelewami natychmiastowymi? W rankingu kont firmowych na wazej stronie iBiznes ma dodatkową informację o 5 przelewach natychmiastowych w miesiącu ale nie ma takiej informacji w aktualnym TOiP ;) Coś się zmieniło?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.