ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

300 zł premii pieniężnej za założenie Konta Przekorzystnego w Banku Pekao + konto oszczędnościowe na 7%!

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

[Aktualizacja 23.02.2024] Jeden z czytelników zwrócił uwagę, że regulamin nie przewiduje dodatkowej premii 100 zł dla osoby Poleconej (Nowego Klienta). Wygaszamy zatem promocję do czasu wyjaśnienia wcześniejszej odpowiedzi otrzymanej z banku a po jej otrzymaniu dodamy aktualizację do wpisu.

Kumulacja promocji konta w Banku Pekao czyli możliwość zgarnięcia min. 300 zł premii w gotówce…

Mamy w końcu konkretną kumulację promocji konta osobistego oraz oszczędnościowego w Banku Pekao. Standardowo (od dłuższego czasu) możemy zgarnąć podstawowe 200 zł nagrody w gotówce za założenie Konta Przekorzystnego wraz z kartą oraz spełnienie prostych warunków promocji. Dodatkowo oprócz nagrody głównej możemy zyskać 100 zł za otworzenie rachunku z kodem polecenia jak i odsetki od oszczędności na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem aż 7% przez najbliższe 5 miesięcy.

Tytułem wstępu…

Jeżeli regularnie śledzicie naszego bloga to doskonale wiecie, że dość często można spotkać promocje, które dają się ze sobą łączyć. Taka kumulacja promocji to zoptymalizowanie zysków, ponieważ niejednokrotnie spełniając warunki danej promocji okazuje się, że od razu spełniliśmy warunki innej. Warto również wykorzystywać za jednym razem wszystkie okazje dostępne w tym samym banku. 

Niniejszą promocję Banku Pekao publikujemy ponownie ponieważ przygotowując ostatnią styczniową publikację (znajduje się tutaj) nie wyłapaliśmy faktu, iż bank zmienił swoje podejście do promocji nazwijmy to bazowej i swojego programu poleceń. Przez kilka lat te promocje nie łączyły się ze sobą co uległo zmianie na plus. Uzyskaliśmy potwierdzenie z banku, że obecnie promocje te można ze sobą łączyć a co za tym idzie za samo założenie konta możemy zyskać nie 200 zł a już aż 300 zł premii pieniężnej (czyli 200 zł + 100 zł). Z tego też względu publikujemy nowy wpis zbierając tym razem wszystko w jednym miejscu :) Poniżej odpowiedź banku:

Promocja „Otwórz Konto Przekorzystne online i otrzymaj nagrodę”- edycja XI, łączy się z edycją XIII Programu poleceń nowych klientów „Polecam Przekorzystnie” i z XII edycją tego programu dla nowych klientów zawierających umowę o konto.

W niniejszym wpisie podpowiadamy zatem jak można połączyć ze sobą kilka promocji Banku Pekao bo do zgarnięcia jest całkiem sporo:

 • 200 zł premii pieniężnej w ramach niniejszej promocji „Otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę – edycja XI”,
 • do 100 zł premii pieniężnej za założenie konta z kodem polecenia innej osoby uczestniczącej w programie Polecam Przekorzystnie XIII edycja (szczegóły promocji),
 • 200 zł premii pieniężnej za konto dziecka (szczegóły promocji),
 • do 1500 zł premii pieniężnej w programie Polecam Przekorzystnie XIII edycja za polecanie konta swoim znajomym (szczegóły promocji),
 • 7% dla kwoty do 100 tys. zł na koncie oszczędnościowym przez 152 dni.

Załóż Konto Przekorzystne w Pekao i zyskaj 300 zł premii na start!

Zasady przystąpienia do promocji „Otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę”

Z promocji konta Banku Pekao promowanej pod hasłem „Otwórz konto na selfie i otrzymaj nagrodę – edycja XI”, która będzie dostępna do 3 kwietnia 2024 roku możesz skorzystać o ile spełniasz poniższy warunek:

od 1.08.2021 r. do 8.01.2024 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
– rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
– rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

oraz na moment składania wniosku o konto w promocji nie posiadasz w Pekao żadnego produktu kredytowego.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki promocji możesz śmiało do niej przystąpić. Aby z niej skorzystać należy wypełnić internetowy wniosek o Konto Przekorzystne (we wniosku o konto podaj kod polecenia w celu powiększenia nagrody o kolejne 100 zł premii pieniężnej – kod polecenia uzyskasz po wypełnieniu formularza znajdującego się tutaj), na podstawie, którego zostanie zawarta umowa o konto wraz z kartą płatniczą oraz aplikacją mobilną PeoPay, wyrażając we wniosku jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w promocji.

Umowa musi zostać podpisana online czyli należy wybrać weryfikację tożsamości poprzez biometrię (zeskanowanie twarzy oraz dowodu osobistego) za pomocą kamerki w komputerze lub w telefonie poprzez aplikację PeoPay. W przypadku zakładania konta z poziomu komputera, który nie posiada kamerki, zdjęcie dowodu oraz twarzy można zrobić wykorzystując smartfon z aplikacją PeoPay (będzie dostępna taka opcja we wniosku). Jeśli nie uda ci się zawrzeć umowy w powyższy sposób ze względu na problemy z weryfikacją Twojej tożsamości, ale zawrzesz umowę w oddziale banku, ten warunek uznany zostanie za spełniony. Na zawarcie umowy mamy czas do 3 kwietnia 2024 roku

Informacja! Sporo czytelników myli ze sobą dwa banki: Bank Pekao SA (czyli bank z czerwonym żubrem w logo i posługujący się pełną nazwą Pekao, o którym mowa w niniejszej promocji) oraz PKO BP SA (posługujący się w logo niebieską skarbonką i skrótem PKO, do którego należy również marka Inteligo). Jeżeli posiadacie konto w PKO BP i/lub w Inteligo możecie śmiało korzystać z tej promocji Banku Pekao SA!

Główna premia 200 zł za pięć płatności miesięcznie…

Pierwszą nagrodą za udział w głównej promocji banku jest premia pieniężna w wysokości 50 zł. Nagroda ta przysługuje za sam fakt podpisania umowy o konto, kartę płatniczą oraz bankowość elektroniczną Pekao24 (w tym aplikację PeoPay) przez internet. Nagroda ta zostanie wypłacona nie później niż do końca kolejnego miesiąca po miesiącu podpisania umowy.

Drugą nagrodę w łącznej wysokości 150 zł w gotówce otrzymamy jeżeli w każdym z 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy i przystąpienia do promocji wykonamy po min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta.

Z płatności, o których mowa wyżej na potrzeby promocji wykluczone są:

 • internetowe przekazy pieniężne (określonych kodem MCC 4829),
 • przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (określonych kodem MCC 6050),
 • przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne) (określonych kodem MCC 6051)

Nagroda ta zostanie wypłacona nie później niż do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków promocji za dany miesiąc. Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie.

Załóż konto w Banku Pekao i zyskaj 300 zł premii na start!

100 zł za założenie Konta Przekorzystnego z kodem polecenia

Bank Pekao po raz kolejny wynagradza nowych klientów, którzy założą Konto Przekorzystnie z polecenia innej osoby w ramach programu poleceń „Polecam Przekorzystnie”. Nagrodą dla nowego klienta jest premia pieniężna w wysokości:

 • 100 zł za Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne Biznes lub Konto Świat Premium,
 • 50 zł za Konto Przekorzystne dla młodych (dla osób do 26 lat).

Zgodnie z regulaminem nowej edycji programu Polecam Przekorzystnie w promocji może wziąć udział osoba, która:

od 1.10.2021 r. do 19.01.2024 r. (włącznie), nawet przez jeden dzień, nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku takich jak:
• rachunek płatniczy dla konsumentów, czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
• rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej,
• rachunek rozliczeniowy dla klienta biznesowego,

Aby skorzystać z tej promocji i uzyskać od 50 zł do 100 zł premii należy w terminie do 15 maja 2024 roku zawrzeć z Bankiem Pekao umowę o jedno z poniższych kont:

na podstawie złożonego wniosku przez internet lub w aplikacji mobilnej, w którym to wpisze kod polecenia otrzymany od Polecającego w polu jak niżej (jeżeli nie posiadasz takiego kodu możesz go uzyskać od nas wypełniając ten formularz):

a następnie po zawarciu umowy o konto i nadaniu numeru klienta (CIS) w terminie wskazanym wyżej przystąpić do programu „Polecam Przekorzystnie” w aplikacji mobilnej PeoPay lub w bankowości internetowej Pekao24 akceptując regulamin oraz zasady XIII edycji programu poleceń.

Wymagane jest również

 • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapewnienia jego udziału w programie,
 • złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami RODO,
 • udzielenie bankowi upoważnienia do ujawnienia wobec Polecającego tajemnicy bankowej w zakresie informacji związanych z programem poleceń.

Następnie do końca miesiąca następującego po miesiącu założenia konta należy:

 • wykonać min. 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty debetowej wydanej do swojego konta lub za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay, poprzez dokonanie zapłaty za nabywane towary lub usługi.

Do wyżej wymienionych transakcji nie zalicza się:

 • płatności BLIK.
 • transakcji, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi,
 • transakcji odrzuconych bądź nieautoryzowanych,
 • transakcji dokonanych w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako:
  i. internetowe przekazy pieniężne (określonych kodem MCC 4829),
  ii. przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (określonych kodem MCC 6050),
  iii. przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne) (określonych kodem MCC 6051).

Nagroda za założenie konta i spełnienie powyższych warunków promocji zostanie wypłacona na konto najpóźniej do końca miesiąca po miesiącu spełnienia warunków promocji.

O szczegółach programu poleceń pisaliśmy tutaj: Do 100 zł premii za założenie konta w programie „Polecam Przekorzystnie” Banku Pekao (XIII edycja) + 1500 zł premii za polecenia

Nawet 1500 zł za polecanie konta swoim znajomym

Jak już na wstępie napisaliśmy w ramach programu poleceń można uzyskać do 1500 zł premii w gotówce. Osoba Polecająca (czyli udostępniająca swój kod polecenia) otrzyma od 50 zł do 100 zł premii za każde skuteczne polecenie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Konta Przekorzystnego Biznes lub Konta Świat Premium. W ramach obecnej edycji programu bank wynagradza Polecającego za pierwsze 15 poleceń co powoduje, że łącznie można zyskać od 750 zł do nawet 1500 zł bonusu w gotówce (w zależności jakie konta będziemy polecać).

Załóż Konto Przekorzystne w Pekao i zyskaj 300 zł premii na start!

Nie posiadasz kodu polecającego z programu poleceń Banku Pekao?

Żaden problem! Jesteśmy w stanie Ci pomóc podając sprawdzony i wiarygodny kod promocyjny, który jest niezbędny do otwarcia promocyjnego konta i zgarnięcia 100 zł premii. Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się tutaj lub ten poniżej (pamiętaj o tym, że czasami odpowiadamy z opóźnieniem ale max do 12h) na podstawie, którego podeślemy Ci kod polecenia. Z góry ślemy podziękowania! :)

  Proszę o przekazanie kodu polecenia z programu "Polecam Przekorzystnie" Banku Pekao

  Imię lub nick (wymagane)

  Twój adres email (wymagane)

  Aż 7% na koncie oszczędnościowym Pekao przez okres 5 miesięcy!

  Przedmiotem niniejszej promocji jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym, które wynosi 7% w skali roku przez okres równy 152 dni licząc od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie promocyjne jest naliczane do wysokości kwoty 100 tys. zł dla zwykłego Konta Oszczędnościowego oraz do 200 tys. zł dla Konta Oszczędnościowego Premium.

  Z promocyjnego oprocentowania konta oszczędnościowego w Banku Pekao oferowanego w ramach promocji „Promocja 6,50% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium – II edycja” można skorzystać jeżeli spełniasz jeden z poniższych warunków:

  od 1.04.2023 r. do 08.01.2024 r., nawet przez jeden dzień nie byłeś jako konsument posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
  – Rachunek płatniczy,
  – rachunek oszczędnościowy,
  – rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej.

  albo

  od 1.04.2023 r. do 08.01.2024 r. przynajmniej przez jeden dzień byłeś jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
  – Rachunek płatniczy,
  – rachunek oszczędnościowy,
  – rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej,
  na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma Średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby Promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku.

  Z promocji wykluczone są również osoby, które w okresie od 1.04.2023 r. do 08.01.2024 r. posiadały jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI.

  Aby skorzystać z promocji konta oszczędnościowego konieczne jest posiadanie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium (ewentualnie można założyć w promocji tu opisywanej) i podpisanie pierwszej umowy o Konto Oszczędnościowe. 

  Szczegółowe warunki promocji znajdziecie w regulaminie. Inne oferty lokat i kont oszczędnościowych zawsze znajdziecie w naszym Rankingu lokat i kont oszczędnościowych.

  Pakiet Komfort przez pół roku zupełnie za darmo!

  Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla w całym okresie ochrony Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie będzie pobierana miesięcznie opłata za Pakiet Express Elixir zgodnie z regulaminem Pakietu Komfort.

  Karta rewolucyjna bez kosztów przewalutowania i prowizji za płatności w walucie obcej!

  Karta Rewolucyjna MasterCard Debit FX wydawana do Konta Przekorzystnego to jedna karta do płatności w kraju jak i za granicą. Karta ta to gwarancja niskich kursów przewalutowania na całym świecie dzięki przeliczaniu transakcji po średnim kursie organizacji MasterCard, bez dodatkowej marży banku i bez prowizji banku za przewalutowanie. Nie zapłacimy również za wypłaty z bankomatów za granicą, jeśli spełnione zostaną warunki bezpłatności konta o których piszemy poniżej.

  Karta rewolucyjna sama rozliczy transakcje w ramach środków znajdujących się na rachunku PLN i przeliczy je po średnim kursie organizacji płatniczej MasterCard. Aby płatność została przewalutowana tylko po średnim kursie organizacji płatniczej MasterCard, nie akceptuj oferty przewalutowania na złote, którą możesz otrzymać w punkcie sprzedaży. Jest to zatem idealna karta na podróże zagraniczne i warto o tym pamiętać biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z tej promocji.

  Ile kosztuje Konto Przekorzystne w Banku Pekao?

  Konto Przekorzystne znajdujące się w ofercie Pekao jest bezwarunkowo darmowe czyli za 0 zł. Wydawana do niego karta Visa Debit FX czy też Mastercard Debit FX również może być darmowa. Z opłaty za kartę zostaniemy zwolnieni jeżeli w poprzednim miesiącu zapewnimy jednorazowy wpływ na konto min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych i przelewów wewnętrznych) oraz wykonamy przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową – w przeciwnym razie zapłacimy 4 zł za kartę miesięcznie. 

  Dla osób do 26 lat bank oferuje Konto Przekorzystne bez opłaty miesięcznej za rachunek jak i kartę.

  Po spełnieniu powyższych warunków uzyskujemy dodatkowo:

  • brak opłaty za dwie pierwsze wypłaty kartą w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce,
  • brak prowizji za wypłaty tą kartą w bankomatach za granicą.

  Bezwarunkowo do Konta Przekorzystnego bank dorzuca jeszcze:

  • brak opłaty za wszystkie wypłaty tą kartą z bankomatów Pekao S.A. w Polsce,
  • brak dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie czy też bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany waluty przy transakcjach za granicą.

  Pamiętajcie jednak, iż bank pobiera 20 groszy za każdy SMS autoryzacyjny. Warto zatem od razu przejść na darmową autoryzację transakcji poprzez aplikację mobilną PeoPay.

  Warto dodać, że do momentu autoryzacji w placówce Banku Pekao ograniczona jest kwota dziennych i miesięcznych przelewów zewnętrznych (poza rachunki własne) jeżeli konto było otwierane poprzez biometrię. Limit ten wynosi 3000 zł na dzień oraz 20000 zł na miesiąc – jest to tzw. limit biometryczny, niezależny od limitów jakie można ustawić w bankowości internetowej. Jeżeli zatem planujemy zrealizować większe kwoty przelewów należy udać się do placówki, przedstawić dowód i poprosić o usunięcie limitu biometrycznego (ew. zmodyfikowanie kwot tego limitu).

  Pozostałe opłaty znaleźć można standardowo w TOiP.

  Harmonogram promocji:

  Data Warunek / zdarzenie
  do 3 kwietnia 2024 wypełnij wniosek o Konto Przekorzystne wraz z kartą płatniczą oraz aplikacją PeoPay używając przy tym z kodu polecenia
  do 3 kwietnia 2024 podpisz umowę o konto i kartę w formie online (w celu uzyskania pierwszej premii 50 zł)
  przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarciu konta wykonaj min. 5 płatności bezgotówkowych za pomocą karty debetowej wydanej do konta (w celu uzyskania drugiej premii 150 zł)
  do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków zostanie przekazana nagroda

  Załóż Konto Przekorzystne w Pekao i zyskaj 300 zł premii na start!  , , , , , , , , , , ,
  Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

  Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
  Newsletter ZarabiajnaBankach.pl  11 komentarzy dla wpisu: “300 zł premii pieniężnej za założenie Konta Przekorzystnego w Banku Pekao + konto oszczędnościowe na 7%!

  • Mar pisze:

   Czy można w ramach promocji konta oszczędnościowego (7%) otworzyć dwa rachunki?

  • Cziko pisze:

   Czy jest jakaś promocja na otwarcie konta premium?

  • Qba pisze:

   Nie rozumiem warunków. „można skorzystać jeżeli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków” – i tutaj oba warunki się wykluczają (1 mówi, że nie byłeś, a 2 że byłeś). Może ktoś wytłumaczyć proszę jakie warunki muszę spełnić?

  • Łukasz pisze:

   Jak wyskakuje mi że „wybrany numer telefonu jest juz zarejestrowany – zaloguj się by wypełnić wniosek” mimo że zamknąłem konto jeszcze w 2020.

   Chyba nie usunęli moich danych wtedy. Na czacie Pani pisze że tylko w oddziale mogę założyć konto jeżeli juz miałem kiedykolwiek.
   MAcie doswaidczenie w tym termacie? mogę jakoś to ominąć? cy pozostaje tylko oddział?

   • ZnB pisze:

    W Pekao to wszystko jest możliwe zatem nie podpowiemy za bardzo. Ew. możesz spróbować z innym numerem telefonu ;)

   • Romcio pisze:

    Ja także to widzę – „wybrany numer telefonu jest już zarejestrowany – zaloguj się by wypełnić wniosek”. Po niemal godzinnej telefonicznej rozmowie z konsultantem dowiedziałem się, że w takim wypadku założenie konta (czytaj: ciąg dalszy w zakładaniu konta) tylko w banku !!!

    Ponad 3 lata temu zarzekałem się, że nigdy więcej współpracy z „PKO z żubrem”, gdyż w sekcji informatycznej nie pracują programiści/informatycy, ale osobnicy YntelYgenti inaczej. Mam masakrycznie NEGATYWNE doświadczenia z tym bankiem. Przykre jest to, że bank istnieje chyba od początku 3 RP (ponad 30 lat), a działa, jakby istniał 3 tygodnie.

  • Ewelina pisze:

   Mam nietypowe pytanie :). Czy warto trzymać konto w Pekao z poprzedniej promocji? Interesują mnie depozyty, mam sporą kwotę oszczędności i przerzucam je pomiędzy bankami. Teraz trzymam jeszcze konto, bo dostałam promocję lokaty za ankietę MIFID, ale z tego co widzę nie ma za bardzo promocji na nowe środki w tym banku. Czy się może mylę? :)

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *  OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
  Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.