ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Nawet 1650 zł premii pieniężnej za firmowe BIZnest Konto w Nest Bank + 50 zł premii za konto osobiste

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Załóż BIZnest Konto dla firmy i odbierz nawet 1650 zł w prezencie na start

Wraca promocja konta firmowego w Nest Bank z rekordowo wysoką nagrodą i jeszcze lepszymi warunkami. Od dziś bank oferuje łącznie nawet 1650 zł premii w pieniężnej za założenie BIZnest Konta na start w zamian za aktywne korzystanie z konta. Warto również dodać, że BIZnest Konto to bezwarunkowo darmowe konto dla firm. No i można jeszcze skorzystać z oferty indywidualnej zaganiając dodatkowe 50 zł nagrody :)

Jedna z najlepszych jak dotąd kumulacji promocji dla firm pod szyldem Nest Banku

Stało się… Również Nest Bank dołączył do grona banków, które umożliwiają łączenie wielu różnych promocji w jednym czasie tak aby klient mógł osiągnąć jeszcze wyższą nagrodę w zamian za spełnienie określonych warunków. W niniejszym opisie poruszamy takie promocje jak (oczywiście można je łączyć):

 • 350 zł premii pieniężnej za aktywność,
 • 300 zł premii pieniężnej w ramach moneybacku,
 • 300 zł premii pieniężnej za utrzymania salda na rachunku,
 • 300 zł premii pieniężnej za przewalutowania EUR,
 • 400 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy i przyjmowanie transakcji poprzez ten terminal w ramach promocji „Nawet 400 zł za terminal płatniczy”

Jak widzicie przy dobrych „wiatrach” i skorzystaniu ze wszystkich trzech opcji można łącznie wycisnąć nawet 1650 zł nagrody w ramach jednego konta firmowego.

Kto może skorzystać z promocji i jak założyć konto firmowe w Nest Bank

Promocja „Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem” będzie dostępna do 30 kwietnia 2023 roku przy czym bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji. Według regulaminu promocji z oferty mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia, które nie posiadały konta firmowego w Nest Bank od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Aby skorzystać z promocji wystarczy złożyć wniosek o BIZnest Konto wraz z kartą na stronie promocji poprzez internet (wnioski w oddziałach banków nie biorą udziału w promocji). Następnie podpisujemy umowę poprzez tzw. przelew autoryzacyjny lub oczekujemy na kuriera, który przywiezie papierową wersję umowy do podpisu. Alternatywnie można również wskazać konkretną placówkę banku, w której podpiszemy stosowne dokumenty. Wybór należy do Was. Umowę należy podpisać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

UWAGA! Nest Bank jest jednym z niewielu banków, w których nadal można otwierać konto przelewem z innego banku. To bardzo duży plus jednak należy pamiętać o ograniczeniach jakie obecnie występują dla tej formy podpisania umowy. Warto zapoznać się z informacjami poruszanymi szeroko w tym artykule.

Pamiętajcie aby we wniosku o rachunek firmowy wyrazić poniższe zgody:

zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku: a) w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:
(1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz
(2) w rozmowie telefonicznej oraz
(3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz
(4) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Karta do konta i rachunek oszczędnościowy jest opcjonalny ale z uwagi na to, że to zupełnie darmowe produkty można śmiało je zamówić. Poza tym karta jest wymagana aby można było spełnić warunki promocji. A nuż konto to na tyle się spodoba, że będziemy chcieli je zostawić na dłużej lub na stałe. Warto jeszcze dodać, że bank oferuje również darmowe konta walutowe (zaznaczamy jednocześnie, że tylko jedna karta jest darmowa, każda kolejna kosztuje zgodnie z TOiP).

Otwórz darmowe BIZnest Konto i zyskaj do 1650 zł premii pieniężnej

✅ Do 350 zł za płatności, przelewy oraz wpływy na konto

Pierwszą z nagród i tą łatwiejszą jest premia pieniężna o łącznej wartości 300 zł wypłacana w sześciu transzach po 50 zł w zamian za spełnienie poniższych warunków promocji:

 • 50 zł jednorazowo w przypadku, gdy wykonamy min. 1 płatność kartą lub płatność BLIK, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta firmowego, 
 • po 50 zł za pięć kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej, w którym zapewnimy wpływy na konto firmowe w kwocie nie niższej niż 5000 zł oraz dokonamy terminowej płatności pełnej składki do ZUS lub płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego US oraz wykonamy min. 3 dowolne transakcje spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami.

Wypłata premii pieniężnej za spełnienie warunków promocji nastąpi na otwarty w promocji rachunek firmowy w terminie do 20-tego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona. Ta reguła obowiązuje również dla pozostałych, niżej opisanych premii.

✅ Do 300 zł w ramach tzw. moneyback za płatności kartą

Druga z premii w niniejszej promocji to premia w ramach tzw. moneybacku. Za każdy miesiąc, w którym wykonamy min. 3 płatności kartą w sklepach otrzymujemy prawo do zwrotu 5% sumy kwoty wydanej na zakupach jednak nie więcej jak 50 zł miesięcznie. Premię za płatności kartą można otrzymać maksymalnie za 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku firmowego ale łącznie nie więcej niż 300 zł w całym okresie promocji.

✅ Do 300 zł za utrzymanie salda na rachunku firmowym

Trzecia premia w wysokości 50 zł miesięcznie w każdym z 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku firmowego ale łącznie nie więcej niż 300 zł w całym okresie promocji przysługuje za zapewnienie średniego salda na rachunku w kwocie min. 50 tys. zł w danym miesiącu kalendarzowym. Średnie saldo to iloraz sumy sald księgowych na rachunku firmowym na koniec każdego dnia kalendarzowego w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym.

✅ Do 300 zł za przewalutowania w EUR

Ostatnia z premia za aktywność na koncie to premia w wysokości również 50 zł miesięcznie w każdym z 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia rachunku firmowego ale łącznie nie więcej niż 300 zł w całym okresie promocji przysługuje gdy wykonamy przewalutowanie pomiędzy swoimi rachunkami firmowymi w Nest Bank prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę min. 10 tys. Euro.

Otwórz darmowe BIZnest Konto i zyskaj do 1650 zł premii pieniężnej

✅ Do 400 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy

Jeżeli interesuje Was premia za terminal z dodatkowej promocji „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” pamiętajcie aby we wniosku zaznaczyć opcję założenia BIZnest Konta i zamówienie terminalu płatniczego lub wyrazić zainteresowanie ofertą nabycia terminala płatniczego. Swoje zainteresowanie terminalem możemy wyrazić już na etapie składania wniosku albo w późniejszym czasie poprzez EKD (elektroniczne kanały dostępu). 

W momencie gdy już będziemy mieli podpisaną umowę o konto możemy przystąpić do spełnienia warunków, dzięki którym uzyskamy prawo do otrzymania premii pieniężnej w kwocie do 400 zł. Aby ją otrzymać należy łącznie spełnić poniższe warunki określone w regulaminie tej promocji:

 • zawrzeć umowę o terminal w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego nie później niż w okresie 60 dni od dnia złożenia wniosku lub dyspozycji skorzystania z takiej opcji,
 • udzielić zgody marketingowej (zgoda na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku (1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz (2) w rozmowie telefonicznej oraz (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz (4) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej) najpóźniej w dniu zawarcia umowy o terminal,
 • wskazać rachunek firmowy w umowie o terminala do otrzymywania rozliczeń.

Wysokość premii uzależniona jest od obrotu na terminalu (średniomiesięczny obrót na terminalu z tytułu płatności kartami płatniczymi i BLIKIEM, liczony od 1-go dnia pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja Terminala, przez następne 3 pełne miesiące kalendarzowe) i będzie wynosić:

 • 100 zł za obrót 5 000 zł – 7 999,99 zł,
 • 200 zł za obrót 8 000 zł – 9 999,99 zł,
 • 300 zł za obrót 10 000 zł – 14 999,99 zł,
 • 400 zł za obrót 15 000 zł i więcej.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków promocji do końca piątego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala zostanie wypłacona premia od 100 do 400 zł na konto firmowe otworzone w promocji.

Pamiętaj o opodatkowaniu nagrody i ujęciu jej w księgach!

Jak w przypadku większości promocji przeznaczonych dla firm należy pamiętać o tym aby odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej nagrody. Wspomina zresztą o tym nawet regulamin:

Premia przyznana Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika.

Ile kosztuje terminal płatniczy Fiserv?

Z góry przyznajemy się, że nie znamy się na tym i nigdy nie mieliśmy doczynienia z terminalami płatniczymi. Jedyne co można wyczytać ze strony promocji to, że w ramach programu „Polska bezgotówkowa” miesięczna opłata za dzierżawę terminala, prowizja od każdej transakcji kartą oraz jednorazowa opłata za instalację i aktywację terminala wniosą 0 zł przez pierwsze 5 miesięcy. Po tym okresie miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z zawartą umową z Firserv Polska S.A.

Otwórz darmowe BIZnest Konto i zyskaj do 1650 zł premii pieniężnej

50 zł nagrody w gotówce na start za założenie konta osobistego

Ruszyła II edycja programu poleceń „Polecam Nest Bank”. Korzystając z kodu polecenia uczestnika programu można zgarnąć 50 zł premii w gotówce za otworzenie konta. Posiadając rachunek w Nest Bank można polecać konta innym osobom i zarobić dzięki temu dodatkowe nawet 2000 zł łącznej premii. Do tego bank oferuje świetną Lokatę Witaj na 8% przez pół roku.

O promocji tej pisaliśmy szczegółowo tutaj: „Polecam Nest Bank – edycja 2” czyli 50 zł w gotówce za założenie Nest Konta + nawet 2000 zł za polecenia + 8% przez pół roku na lokacie

Zobacz również pozostałe promocje przygotowane dla firm…

Nie tylko Nest Bank oferuje promocję dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Stałą promocję z premią dla firm znajdziecie w takich bankach jak Millennium, Alior, Idea czy Santander. Zawsze aktualne promocje firmowe znajdziecie w naszym zestawieniu kont dla przedsiębiorców:

Nazwa konta / BankProwadzenie kontaOpłaty za kartęPrzelewy:
zwykły/ZUS/US
Uwagi / Wnioski / Promocje
iKonto Biznes +2850 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

PKO Konto Firmowe +2200 zł premii
PKO BP

PKO Konto Firmowe w PKO BP
0 zł / 12 zł *
* 0 zł przez pierwsze 2 lata a później przy wpływach 2000 zł miesięcznie
0 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł dla pierwszych 10 przelewów w miesiącu, kolejne płatne 1 zł; darmowe wszystkie przelewy w aplikacji mobilnej
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe bankomaty sieci PKO BP

Konto Firmowe Online +2700 zł premii
Santander Bank Polska

Konto Firmowe Online w Santander Bank Polska
0 zł0 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wyrażone zgody marketingowe
0 / 0 / 0 zł
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł na zawsze
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków na zawsze!

CitiKonto w ofercie dla biznesu +3000 zł premii
CitiBank

CitiKonto w ofercie dla biznesu w CitiBank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto i kartę za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Mój Biznes +2000 zł premii
Millennium Bank

Konto Mój Biznes w Millennium Bank
0 zł *
* 0 zł przez pierwsze 24 miesiące
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 500 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 20 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »
- w ramach promocji przez 24 miesiące klient otrzymuje konto za 0 zł bez dodatkowych warunków (szczegóły opłat znajdują się w poniższym opisie promocji)

Konto Przekorzystne Biznes +2000 zł premii
Bank Pekao

Konto Przekorzystne Biznes w Bank Pekao
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu wpływy na konto wyniosły min. 2000 zł lub jeżeli został zlecony przelew do ZUS/US
0 zł / 7 zł *
* 0 zł jeżeli w danym miesiącu zostały zrealizowane płatności kartą na kwotę min. 300 zł
0 * / 0 / 0 zł
* 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu
ZAŁÓŻ KONTO »

BIZnest Konto +900 zł premii
Nest Bank

Nest Konto w Nest Bank
0 zł 0 zł0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- bezwarunkowe 0 zł za posiadanie karty
- bezpłatne bankomaty w kraju
- korzystny rachunek oszczędnościowy

mBiznes Standard +1000 zł premii
mBank

mBiznes Standard w mBank
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
0 zł *
* w ramach promocji klient otrzymuje konto, kartę, przelewy i inne usługi za 0 zł bez dodatkowych warunków!
ZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w kraju dla wypłat powyżej 100 zł

iKonto Biznes +1500 zł premii
Alior Bank

iKonto Biznes w Alior Bank
0 zł0 zł / 8 zł *
* 0 zł jeżeli zostaną wykonane min.
4 transakcje kartą

0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta
- darmowe zlecenia stałe
- darmowe polecenia zapłaty
- darmowe bankomaty w sieci Alior oraz 5 wypłat w innych

Konto Otwarte na Biznes +1000 zł premii
BNP Paribas

Konto Otwarte na Biznes w BNP Paribas
0 zł / 15 zł *
* 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy promocji lub jeżeli średnio-miesięczne saldo na rachunkach banku wynosi min. 3000 zł
0 zł / 9 zł *
* 0 zł jeżeli w miesiącu zostały zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na min. 500 zł
0 / 0 / 0 złZAŁÓŻ KONTO »
- darmowe przelewy (min. 20 sztuk)

BIZnest Konto to bezwarunkowo darmowe konto dla firm bez żadnej ściemy i haczyków!

Nest Bank to chyba jedyny bank oferujący zupełnie darmową obsługę konta firmowego w tak dużym zakresie jak to jest w przypadku BIZnest Konta:

 • 0 zł za prowadzenie pierwszego konta firmowego,
 • 0 zł za pierwszą kartę debetową do konta,
 • 0 zł za obsługę gotówkową (wpłaty w każdym wpłatomacie Euronetu oraz wypłaty gotówki bankomatu Euronet w Polsce),
 • 0 zł za przelewy internetowe (wszystkie krajowe przelewy w PLN realizowane poprzez Elixir, przelewy do ZUS i US oraz przelewy w EUR w ramach Unii Europejskiej tzw. SEPA),
 • 0 zł za prowadzenie rachunku walutowego (rachunki w aż 11 walutach),
 • 0 zł za korzystanie z Bankowości Internetowej (w tym również za kody SMS do autoryzacji przelewów).

Co więcej w Nest Bank otrzymujemy jeden login do konta indywidualnego i firmowego (logujesz się raz i widzisz oddzielnie swoje konto osobiste i firmowe).

Można również skorzystać z BIZnest Konto Waluta, które również oferowane jest całkowicie za darmo. Należy jedynie uważać na opłatę za kartę, która może się pojawić w przypadku gdy zamówimy kartę i do konta w PLN i do konta walutowego. Jeśli zamówisz kartę płatniczą do BIZnest Konta w złotówkach to opłata za drugą kartę do konta walutowego wyniesie 5 EUR, 6 USD lub 4 GBP.

Natomiast szczegółowe informacje o opłatach konta firmowego znajdziemy w tabeli prowizji.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 30 kwietnia 2023 złóż wniosek o konto firmowe BIZnest Konto
w ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto
do 60 dni od dnia złożenia wniosku zawrzeć umowę o terminal płatniczy
w miesiącu następującym po miesiącu podpisania umowy dokonać min. 1 płatności kartą wydaną do konta firmowego
przez 5 kolejnych miesięcy po spełnieniu powyższego warunku zapewnić wpływy na konto firmowe w kwocie nie niższej niż 5000 zł oraz wykonać Przelew ZUS/US oraz wykonać min. 3 dowolne transakcje spośród: Płatność BLIK, Płatność Kartą, przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami
do 20-go dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków zostanie wypłacona premia

Otwórz darmowe BIZnest Konto i zyskaj do 1650 zł premii pieniężnej, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl2 komentarzy dla wpisu: “Nawet 1650 zł premii pieniężnej za firmowe BIZnest Konto w Nest Bank + 50 zł premii za konto osobiste

 • Mariusz pisze:

  0 zł za prowadzenie każdego rachunku w złotych (zarówno konto główne, jak i dodatkowe BIZnest Konta – tu chyba jest wpadka bo jasno napisane jest, że dodatkowe konta złotówkowe są za 10 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.