ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

7,2% do 100 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym + 300 zł nagrody w gotówce na start za CitiKonto od Citibank

Do końca promocji pozostało:

Całkowicie darmowe CitiKonto z premią 300 zł i oprocentowaniem aż 7,2%

Po kilku miesięcznej przerwie wraca ciekawa promocja zupełnie darmowego konta osobistego od Citibank wraz z wysoko oprocentowanym kontem oszczędnościowym. Dzięki niniejszej promocji, za otworzenie CitiKonta zgarniemy 300 zł premii pieniężnej oraz Konto Oszczędnościowe na 7,2% do aż 100 tys. zł przez aż 4 miesiące. Dodatkowo można wyrobić sobie kartę kredytową zgarniając dodatkowo rekordowe 1200 zł premii czy też 300 zł premii + słuchawki Apple AirPods gratis zatem jest to kolejna okazja na skumulowanie dwóch promocji w jednym banku ;)

Konto osobiste za 0 zł z premią 300 zł + Konto Oszczędnościowe na 7,2%

Z promocji „Zyskaj 7,2 % oraz do 300 PLN” mogą skorzystać wszystkie osoby, które po dniu 31 grudnia 2021 roku nie posiadały konta osobistego czy też oszczędnościowego w Citibanku a dokładniej:

Z Oferty nie możesz skorzystać, jeśli:
a) jesteś członkiem władz Banku,
b) miałeś w Banku Konto po dniu 31/12/2021 r,
c) jesteś obywatelem lub rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki,
d) masz status dewizowy nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.

Jak widzicie (na podstawie powyższego cytatu z regulaminu) posiadanie np. karty kredytowej w Citibanku nie wyklucza z tej promocji zatem można śmiało przystępować do promocji nawet jeżeli już wcześniej skorzystaliście z jednej z wielu promocji karty kredytowej. Jeżeli natomiast takiej karty nie posiadacie to tak jak na wstępie napisaliśmy warto ją również sobie wyrobić aby zwiększyć premię – obecnie najkorzystniej wychodzi chyba ta z premią 1200 zł w gotówce oraz w bonach ale jest też alternatywa oferta gdzie można zgarnąć nawet 1200 zł zwrotu za paliwo i mycie auta lub też słuchawki Apple AirPods 3gen gratis + 300 zł premii.

Aby przystąpić do omawianej tutaj promocji musimy najpierw zawnioskować o CitiKonto wraz z Kontem Oszczędnościowym na stronie promocji. Mamy na to czas do 13 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania się 3000 promocyjnych wniosków. Jeżeli będziemy zawierać umowę poprzez tzw. biometrię czyli zdalną weryfikację za pomocą selfie oraz skanów dowodu osobistego należy również wyrazić zgodę na zdalną weryfikację tożsamości. Pamiętajcie również o tym by najpóźniej do 10-tego dnia od otwarcia CitiKonta podpisać regulamin promocji (w przypadku konta otwieranego online na tzw. selfie ta czynność jest automatycznie potwierdzana przesłanym kodem SMS).

Otwórz darmowe CitiKonto z premią 300 zł i oprocentowaniem KO na 7,2%!

Jak otrzymać 300 zł premii na start oraz podwyższone oprocentowanie konta na 7,2%?

Pierwszą z nagród oferowanych w ramach tej promocji to premia pieniężna w wysokości 20 zł. Aby ją otrzymać należy w trakcie wnioskowania o konto wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych (tzn. poprzez: system bankowości elektronicznej Citibank Online, ms,e-mail, powiadomienia w aplikacjach w tym powiadomienia w aplikacji Citi Mobile) oraz na telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez Citibank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego. Nie można odwoływać ww. zgód do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzone zostało konto.

Nagroda ta zostanie przekazana na konto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało otworzone konto.

Druga z nagród oferowanych w ramach niniejszej promocji to premia pieniężna w wysokości aż 280 zł. Aby ją otrzymać na konto otworzone w promocji musi wpłynąć wynagrodzenie w wysokości minimum 2000 zł w każdym z 3 kolejnych miesięcy zaczynając od 2 miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta.

Wpłata wynagrodzenia: oznacza sumę wpływów na Konto realizowanych na rzecz jego posiadacza, co oznacza wpływy z tytułu:
(i) wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/ marynarskich/ wojskowych; umów o dzieło/zlecenia dokonanego bezpośrednio na Konto przez pracodawcę / zleceniodawcę lub
(ii) emerytury lub renty i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Konto przez organ wypłacający świadczenie lub
(iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Konto przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub
(iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Konto przez organ wypłacający świadczenie lub
(v) w przypadku osób samozatrudnionych przelew z konta firmowego. Wpłata wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunków prowadzonych dla klientów indywidualnych prowadzących dla Uczestnika w Banku lub w innych instytucjach finansowych.

Nagroda ta zostanie przekazana na konto najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym został spełniony ostatni warunek wpływu wynagrodzenia.

Trzecia z nagród to podwyższone do 7,2% oprocentowanie Konta Oszczędnościowego dla kwoty do aż 100 tys. zł w okresie czterech kolejnych miesięcy rozpoczynając od miesiąca po miesiącu otwarcia konta. Aby owe oprocentowanie przysługiwało należy zapewnić wpływy na łączną kwotę minimum 2000 zł miesięcznie na Citikonto oraz dokonywać min. 3 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł w każdym z promocyjnych miesięcy (przy czym powyższe wpływy nie mogą pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citibank dla klientów indywidualnych, ale też nie muszą pochodzić z wynagrodzenia w przeciwieństwie do powyższej nagrody 280 zł).

W przypadku gdy ulokujemy 100 tys. zł na 4 miesiące, na tym koncie, i spełnione zostaną warunki promocji to z samych odsetek będzie można zyskać ponad 1900 zł :)

Odsetki wynikające z oprocentowania promocyjnego, zostaną wypłacone przez Citibank nie później niż do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki ich otrzymania. Odsetki, o których mowa powyżej zostaną wypłacone w dodatkowej transzy jako nadwyżka środków liczona od sumy odsetek naliczonych zgodnie z Tabelą Oprocentowania kont. Odsetki standardowe zostaną wypłacone ostatniego dnia każdego miesiąca.

Przykład:
Miesiąc 0: 20.06.2024 r. otwierasz i aktywujesz Konto i wyrażasz zgody marketingowe.
Miesiąc 1: w lipcu 2024 r. wpłacasz na konto oszczędnościowe 100 000 zł, wykonujesz 3 transakcje kartą do konta w punkach handlowo usługowych. Łączna kwota transakcji to minimum 300 zł. Otrzymujesz dowolny wpływ na konto osobiste na kwotę minimum 2000 zł.Otrzymujesz odsetki standardowe za lipiec
Miesiąc 2: w sierpniu otrzymujesz wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł.do 20-stego sierpnia 2024 r. otrzymujesz promocyjne odsetki za lipiec (różnica 7,2 % i oprocentowanie standardowe). W sierpniu nie udało Ci się spełnić warunków transakcji.Otrzymujesz odsetki standardowe za sierpień.Otrzymujesz 20 zł za zgody marketingowe.
Miesiąc 3: we wrześniu otrzymujesz wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł, nie udało Ci się spełnić warunków transakcji.We wrześniu nie otrzymujesz oprocentowania promocyjnego za sierpień.Otrzymujesz odsetki standardowe za wrzesień.
Miesiąc 4: w październiku otrzymujesz wynagrodzenie na kwotę minimum 2000 zł, nie udało Ci się spełnić warunków transakcji.Otrzymujesz odsetki standardowe za październik
Miesiąc 5: w listopadzie otrzymujesz nagrodę 280 zł za wynagrodzenie, nie udało Ci się spełnić warunków transakcji.Otrzymujesz odsetki standardowe za listopad

Otwórz darmowe CitiKonto z premią 300 zł i oprocentowaniem KO na 7,2%!

Nie masz jeszcze karty kredytowej Citibank? Możesz zyskać nawet 1200 zł!

To duży grzech! :) Citibank znany jest bowiem z przyznawania jednych z najdroższych nagród na start dla klientów, którzy zdecydują się wyrobić kartę kredytową. Poza tym w Citibanku dostępna jest w ofercie karta Simplicity, która jest liderem kart kredytowych z darmowymi powiadomieniami o aktywności na rachunku karty poprzez SMS. Na chwilę obecną można wybierać w nagrodach na start pośród poniższych promocji – mamy do wyboru:

Rekordowe 1200 zł nagrody do darmowej karty
Rekordowe 1200 zł nagrody do darmowej karty
Słuchawki Apple AirPods gratis + 300 zł premii
Słuchawki Apple AirPods gratis + 300 zł premii
800 zł w bonach Allegro na dowolne zakupy
800 zł w bonach Allegro na dowolne zakupy
600 zł zwrotu na kartę za każdą dowolną płatność
600 zł zwrotu na kartę za każdą dowolną płatność

Wszystkie te promocje zebraliśmy w jednym miejscu i porównaliśmy je w czytelnej tabeli. Zamieściliśmy pod nią listę najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących promocji kart kredytowych Citibanku. Zachęcamy do lektury i porównania promocji Citibanku!

Ile kosztuje Konto Osobiste CitiKonto?

CitiKonto to zupełnie nowy rodzaj rachunku osobistego w Citibank. Dzięki zaktualizowanej ofercie Citibanku otrzymujemy zupełnie darmowy rachunek bankowy – czyli 0 zł za wszystkie podstawowe opłaty:

  • 0 zł za prowadzenie konta 
  • 0 zł za kartę do konta z usługą wielowalutową 
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów Citi 
  • 0 zł za 4 pierwsze wypłaty z bankomatów innych niż Citi w miesiącu 
  • 0 zł za przelewy krajowe w Citibank Online lub Citi Mobile 
  • 0 zł za pierwsze 3 przelewy Express Elixir w miesiącu

W zamian za powyższe „ulgowe traktowanie” opłat godzimy się na wyższe opłaty niektórych usług, z których nie musimy korzystać:

  • 9 zł za obsługę telefoniczną CitiPhone (warto od razu upewnić się, że usługa jest wyłączona, domyślnie powinna być wyłączona),
  • 30 zł za wpłatę/wypłatę gotówki w oddziale,
  • 30 zł za realizację przelewu na CitiPhone lub w oddziale.

Szczegóły opłat za CitiKonto znajdziecie w TOiP.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 13 sierpnia 2024 (lub do wyczerpania się 3000 wniosków) złożyć wniosek o CitiKonto wraz z Konto Oszczędnościowe oraz zawrzeć umowę wyrażając jednocześnie zgody wskazane w opisie promocji
przez 4 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia konta zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 2000 zł oraz min. 3 płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł
przez 3 kolejne miesiące po 2 miesiącu od otwarcia konta zapewnić wpływ z wynagrodzenia na konto w kwocie min. 2000 zł
przez pierwsze 4 miesiące (do 20 dnia kolejnego miesiąca) zostanie podwyższone oprocentowanie Konta Oszczędnościowego do 7,2% dla kwoty do 100 tys. zł
do końca miesiąca po miesiącu spełnienia warunków zostanie wypłacona nagroda

Otwórz darmowe CitiKonto z premią 300 zł i oprocentowaniem KO na 7,2%!

Oblicz swój zysk z konta oszczędnościowego

To jest tylko uproszczona wersja kalkulatora lokat. Pełną wersję kalkulatora pokazującego zysk netto, brutto, podatek belki oraz dający możliwość wyboru okresu lokaty w dniach, miesiącach czy też latach znajdziecie na naszej stronie KALKULATORY LOKAT. Znajdują się tam również inne kalkulatory pozwalające łatwo wyliczyć np. potrzebny kapitał dla osiągnięcia oczekiwanego zysku.

Alternatywne oferty kont oszczędnościowych

W poszukiwaniu ewentualnego alternatywnego konta oszczędnościowego warto regularnie zerkać w na bieżąco aktualizowany Ranking kont oszczędnościowych lub też Ranking lokat. Naszymi faworytami jeżeli chodzi o konta oszczędnościowe są obecnie poniższe oferty:

Uwaga: informacje o parametrach rachunku będą dynamicznie się zmieniały na postawie danych opublikowanych w naszym rankingu kont oszczędnościowych.

mBankRachunek Moje Cele w mBankRachunek Moje Cele +750 zł premii
mBank
7.50%3 m-ce025000ZAŁÓŻ KONTO »
- tylko dla nowych klientów
- wymaga ROR

CitibankKonto Oszczędnościowe w CitibankKonto Oszczędnościowe +300 zł premii
Citibank
7.20%4 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR i karty kredytowej: CitiKonto


Nest BankNest Konto Oszczędnościowe w Nest BankNest Konto Oszczędnościowe
Nest Bank
7.10%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR: Nest Konto (bezpłatne)
- dla nowych rachunków

Nest BankNest Konto Oszczędnościowe w Nest BankNest Konto Oszczędnościowe +400 zł premii
Nest Bank
7.10%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR: Nest Konto (bezpłatne)
- dla nowych rachunków

PekaoKonto Oszczędnościowe Premium w PekaoKonto Oszczędnościowe Premium +200 zł premii
Pekao
7%5 m-cy0200000ZAŁÓŻ KONTO »
- dla nowych klientów otwierających Konto Oszczędnościowe Premium z Kontem Świat Premium

PekaoKonto Oszczędnościowe w PekaoKonto Oszczędnościowe +200 zł premii
Pekao
7%5 m-cy0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- dla nowych klientów otwierających Konto Oszczędnościowe z Kontem Przekorzystnym

Alior BankKonto Mega Oszczędnościowe w Alior BankKonto Mega Oszczędnościowe +700 zł premii
Alior Bank
7%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
-wymaga konta ROR i min. 5 płatności kartą na miesiąc
- tylko dla nowych środków

VeloBankElastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBankElastyczne Konto Oszczędnościowe +650 zł premii
VeloBank
7%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR
- tylko dla nowych klientów

mBankRachunek Moje Cele w mBankRachunek Moje Cele +530 zł premii
mBank
6.50%3 m-ce050000ZAŁÓŻ KONTO »
- tylko dla nowych klientów
- wymaga ROR

VeloBankElastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBankElastyczne Konto Oszczędnościowe +650 zł premii
VeloBank
6.50%3 m-ce0300000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR
- tylko dla nowych środków

MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit w MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit
Millennium
6%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR: np. Konto 360° lub Konto 360° Student

MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit w MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit +100 zł premii
Millennium
6%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR: np. Konto 360° lub Konto 360° Student

MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit w MillenniumKonto Oszczędnościowe Profit +600 zł premii
Millennium
6%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- wymaga ROR: np. Konto 360° lub Konto 360° Student

Toyota BankIndeksowane Konto Oszczędnościowe w Toyota BankIndeksowane Konto Oszczędnościowe
Toyota Bank
5.87%do odwołania0100000ZAŁÓŻ KONTO »
- nie wymaga konta ROR
- konto zakładane online
- oprocentowanie na podstawie WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału

ING Bank ŚląskiOtwarte Konto Oszczędnościowe w ING Bank ŚląskiOtwarte Konto Oszczędnościowe +500 zł premii
ING Bank Śląski
5.25%3 m-ce0200000ZAŁÓŻ KONTO »
- na nowe środki

ING Bank ŚląskiOtwarte Konto Oszczędnościowe w ING Bank ŚląskiOtwarte Konto Oszczędnościowe +500 zł premii
ING Bank Śląski
5.25%3 m-ce0200000ZAŁÓŻ KONTO »
- dla nowych klientów

Santander Consumer BankKonto Oszczędnościowe w Santander Consumer BankKonto Oszczędnościowe
Santander Consumer Bank
5%do
odwołania
050000ZAŁÓŻ KONTO »
- nie wymaga konta ROR
- konto zakładane online

Alior BankKonto Mega Oszczędnościowe w Alior BankKonto Mega Oszczędnościowe +700 zł premii
Alior Bank
4.50%3 m-ce0100000ZAŁÓŻ KONTO »
-wymaga konta ROR
- tylko dla nowych środków, , , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.