ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

Do 600 zł zwrotu za zakupy w sklepach Biedronka i Lidl z Nest Konto od Nest Bank + lokata i konto oszczędnościowe na 7,1%

Do końca promocji pozostało:

Świetna promocja całkowicie darmowego Nest Konta z premią pieniężną do 600 zł

Mamy bardzo dobrą wiadomość! :) Poprzednia, raczej kiepska promocja na Nest Konta została zamieniona na zdecydowanie lepszą i z jeszcze wyższą premią. Nest Bank raczej rzadko wypuszcza tak dobre promocje zatem warto się zainteresować niniejszą, bo do zgarnięcia jest nawet 600 zł premii pieniężnej za założenie darmowego Nest Konta i dokonywanie płatności kartą w sklepach Biedronka oraz Lidl. Dodatkowo można skorzystać z jednego z najlepszych kont oszczędnościowych na rynku z oprocentowaniem aż 7,1% dla kwoty do 100 tys. zł lub z Lokaty Witaj na 7,1%.

Nest Bank ruszył z nową promocją konta i premią w formie 600 zł zwrotu na konto :)

I to jest bardzo dobra decyzja. Znany wszystkim Nest Bank zdecydował się zakończyć poprzednią promocję przed czasem, która na tle konkurencji wypadała blado. Tym samym wraca do gry o nowych klientów i to z nie byle jaką nagrodą pieniężną w wysokości do 600 zł w formie zwrotu za zakupy w sklepach Biedronka oraz Lidl. Tym samym od dziś w Nest Banku możemy zyskać:

 • do 600 zł premii pieniężnej w ramach promocji „Otwórz Nest Konto i zgarnij zwrot za zakupy w Biedronce i Lidlu” opisywanej w tym wpisie,
 • nawet 1 mln zł i więcej ;) w programie poleceń za polecenia konta znajomym (szczegóły promocji),
 • 7,1% na Nest Koncie Oszczędnościowym dla kwoty do 100 tys. zł (szczegóły promocji),
 • 7,1% na Lokacie Witaj dla kwoty do 25 tys. zł (szczegóły promocji).

Według nas jest to bardzo dobra promocja i wręcz obowiązkowa w portfolio zarabiania na bankach :) A teraz nie ma co się ociągać tylko trzeba działać póki promocja jest dostępna!

Załóż darmowe Nest Konto i zgarnij nawet 600 zł nagrody w gotówce!

✅ 600 zł nagrody w promocji „Otwórz Nest Konto i zgarnij zwrot za zakupy w Biedronce i Lidlu”

Jeżeli szukacie zupełnie darmowego (bezwarunkowo darmowego!) konta osobistego to jest to szansa jaka rzadko się zdarza i chyba najlepsza okazja jaka dotąd była do założenia tego! Mowa tu o Nest Koncie od Nest Bank, które w najnowszej promocji daje zarobić nawet 600 zł premii pieniężnej wypłacanej na konto w formie częściowego zwrotu (10% lub 5%) za płatności kartą w sklepach Biedronka oraz Lidl.

Promocja będzie dostępna do wyczerpania puli 5000 wniosków przy czym nie dłużej jak do 30 września 2024 roku. Dodatkowo bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji o czym poinformuje na swojej stronie, zatem nie warto odkładać decyzji o skorzystaniu z tej oferty do ostatniej chwili, bowiem nigdy nie wiadomo kiedy promocja zostanie zakończona!

Zgodnie z regulaminem promocja ta kierowana jest do:

1) pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) legitymujących się polskim dowodem osobistym,
4) nieposiadających Rachunku ROR w Banku od 01.01.2022 r.(włącznie).

Aby skorzystać z promocji należy złożyć wniosek o Nest Konto wraz z kartą poprzez dedykowaną stronę promocji w terminie najpóźniej do 30 września 2024 roku. Po złożeniu wniosku o konto otrzymamy potwierdzenie tego faktu drogą mailową, a dane dostępowe do konta przyjdą w wiadomościach SMS. Umowę należy podpisać najpóźniej do 14 dni od złożenia wniosku.

Jeżeli chodzi o podpisanie umowy to do wyboru mamy kuriera, oddział, przelew autoryzacyjny (warto zapoznać się z ograniczeniami tej formy podpisania umowy w tym artykule) lub wideorozmowę (obecnie najszybsza i najpewniejsza forma zawarcia umowy). 

Regulamin promocji wymaga wyrażania zgód marketingowych dla banku zatem pamiętajcie aby je „zahaczyć” podczas wypełniania wniosku o konto:

Zgoda Marketingowa – zgoda na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku wszystkimi
kanałami kontaktu tj.:
(1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz
(2) w rozmowie telefonicznej oraz
(3) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz
(4) za pośrednictwem bankowości internetowej
i aplikacji mobilnej.

Nagrodą w niniejszej promocji jest częściowy zwrot kwoty wydanej na zakupy w sklepach Biedronka oraz w Lidl i opłaconej kartą wydaną do konta. Zwrot ten będzie wynosić:

 • 10% ale nie więcej niż 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym aby taki zwrot został naliczony należy w każdym miesiącu:
  – zapewnić wpływ wynagrodzenia na konto w kwocie min. 2000 zł,
  – wykonać min. 15 płatności kartą z czego co najmniej jedną w sklepie Biedronka lub Lidl, lub
 • 5% ale nie więcej niż 60 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym aby taki zwrot został naliczony należy w każdym miesiącu:
  – zapewnić dowolny wpływ na konto w kwocie min. 2000 zł,
  – wykonać min. 15 płatności kartą z czego co najmniej jedną w sklepie Biedronka lub Lidl.

Powyższy zwrot będzie naliczany przez pierwsze pełnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta. Z prostej matematyki zatem wygląda, że można otrzymać łącznie, albo do 600 zł przy zapewnianiu wpływu z wynagrodzenia, albo do 360 zł przy dowolnych wpływach na konto.

Nagroda będzie wypłacana do ostatniego dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków promocji za dany miesiąc. Wszelkie szczegóły promocji doczytacie w regulaminie.

Przez wpływ wynagrodzenia w kwocie 2000 zł bank rozumie:

sumę Zleceń Płatniczych uznaniowych w kwocie nie niższej niż 2000 zł zaksięgowana na Rachunku ROR w danym miesiącu kalendarzowym z tytułu:
(i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę lub
(ii) stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanych bezpośrednio na Rachunek ROR przez zleceniodawcę, lub
(iii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub
(iv) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub
(v) świadczenia z programu Rodzina 800 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie;

Załóż darmowe Nest Konto i zgarnij nawet 600 zł nagrody w gotówce!

✅ Alternatywne 100 zł premii na start za założenie konta z kodem polecenia lub NIEOGRANICZONA ilość premii za polecenia, czyli nawet 1 mln zł zysku albo i więcej ;)

INFO! Promocja programu Nest Profit z premią 100 zł nie łączy się z promocją opisaną powyżej z premią do 600 zł! Musisz wybrać jedną z nich :)

Każda osoba, która od dnia 1 stycznia 2023 roku nie była posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (czy też w przypadku firm – rachunku firmowego) w Nest Bank ma szansą na zdobycie premii pieniężnej w wysokości 100 zł za otworzenie konta osobistego z kodem polecenia pozyskanym od innego klienta banku uczestniczącego w programie poleceń (lub 200 zł za otworzenie konta firmowego lub 1000 zł za wzięcie kredytu firmowego).

Pamiętaj, aby zawsze zweryfikować czy wniosek który składasz jest prawidłowy i posiada formularz (pole) do wprowadzenia kodu promocyjnego, który uzyskasz np. od nas. Pole na kod polecenia znajduje się na przedostatnim kroku wypełniania wniosku. Tylko taki wniosek uprawnia do wzięcia udziału w promocji. Znajdziesz go zawsze pod tym adresem.

W powyższym polu znajdującym się we wniosku o konto należy podać specjalny cyfrowy kod polecenia. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz możesz go uzyskać w prosty sposób od Nas. Będziesz miał pewność, że korzystasz ze sprawdzonego i wiarygodnego kodu polecenia Nest Bank i zarobisz dodatkowe 100 zł w gotówce (lub 200/1000 zł w przypadku firm).

Aby skorzystać z promocji i z kodu polecenia należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • od dnia 1 stycznia 2023 roku nie był posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (czy też w przypadku firm – rachunku firmowego) w Nest Bank,
 • złożyć wniosek o Nest Konto z kodem polecenia,
 • zawrzeć umowę o konto w okresie promocji jednak nie później jak w ciągu 14 dni od złożenia wniosku,
 • nie złożyć sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Nest Bank,
 • wyrazić i utrzymać w okresie promocji zgody marketingowe czyli zgody, na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty banku: za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS, w rozmowie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej,
 • wyrazić zgodę na udostępnienie Polecającemu informacji o spełnieniu warunków do wypłaty premii.

Aby otrzymać premię w wysokości 100 zł za skorzystanie z polecenia na konto osobiste należy dodatkowo zapewnić wpływy na konto w kwocie łącznej nie niższej niż 2000 zł oraz wykonać z konta 5 dowolnych transakcji (spośród Transakcja BLIK, Transakcja Kartą, przelew – z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia.

Nagrody będą wypłacane do ostatniego dnia następnego miesiąca po miesiącu spełnienia powyższych warunków. O szczegółach programu poleceń można poczytać w regulaminie programu.

Po założeniu konta w Nest Bank można przystąpić do programu Nest Profit aby otrzymywać nieograniczoną ilość premii za polecenia poniższych trzech produktów:

 • 100 zł premii za polecenie konta osobistego,
 • 400 zł premii za polecenie konta firmowego,
 • 1000 zł premii za polecenie kredytu firmowego.

Co więcej, program ten przewiduje również dodatkowe benefity w postaci premii za przystąpienie do programu jak i również w postaci premii za polecenia dokonane przez osoby zaproszone przez nas! Tym samym oprócz wyżej wspomnianych premii dodatkowo przysługuje:

 • 100 zł premii za przystąpienie do programu poleceń i pierwsze skuteczne polecenie,
 • 50 zł premii za przystąpienie do programu poleceń i pierwszej skuteczne polecenie kolejnej osobie przez osobę, którą zaprosiliśmy,
 • 50 zł premii za polecenie konta osobistego kolejnej osobie przez osobę, którą zaprosiliśmy,
 • 200 zł premii za polecenie konta firmowego kolejnej osobie przez osobę, którą zaprosiliśmy,
 • 500 zł premii za polecenie kredytu firmowego. kolejnej osobie przez osobę, którą zaprosiliśmy.

Dzięki temu możemy budować swoją siatkę poleceń i zyskiwać jeszcze więcej aniżeli przyjęło się to w standardowych bankowych programach poleceń.

O programie poleceń pisaliśmy tutaj: „Program Poleceń Nest Profit” czyli 100 zł w gotówce za założenie Nest Konta + nieograniczone premie za polecenia

Załóż darmowe Nest Konto i zgarnij nawet 600 zł nagrody w gotówce!

✅ 7,1% na Nest Koncie Oszczędnościowym przez 3 miesiące

Podwyższone oprocentowanie Nest Konta Oszczędnościowego (NKO) będzie dostępne do odwołania czy też bardziej do kolejnej zamiany tabeli oprocentowania. Oprocentowanie 7,1% obowiązuje tylko dla nowych NKO otworzonych od 3 stycznia 2024 roku dla kwoty do 100 tys. zł i będzie obowiązywało przez okres 90 dni od momentu otworzenia rachunku oszczędnościowego pod warunkiem spełnienia aktywności na Nest Koncie, o których piszemy poniżej. Dla kwoty od 100 tys. zł do 400 tys. zł bank oferuje już tylko 2,5% w skali roku.

Podwyższone oprocentowanie do poziomu 7,1% w skali roku dla kwoty do 100 tys. zł otrzymamy jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki dla Nest Konta gdzie należy:

 • zapewnić na to konto wpływy w wysokości min. 2000 zł,
 • wykonać z konta min. 3 dowolne transakcje spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku.

Więcej o koncie oszczędnościowym w Nest Bank pisaliśmy tutaj: 7,1% do 100 tys. zł na Nest Konto Oszczędnościowe w Nest Bank

✅ 7,1% przez 6 miesięcy na Lokacie Witaj dla kwoty do 25 tys. zł…

Oprócz promocji na konto Nest Bank ma w swojej ofercie świetną Lokatę Witaj z oprocentowaniem 7,1%. Tytułową lokatę można uruchomić tylko w terminie 30 dni od otwarcia konta osobistego – tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło ;) Korzystając zatem z promocji na konto osobiste oprócz 400 zł premii na start można sobie łatwo zapewnić dostęp do świetnej lokaty :)

Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie 7,1% przez 6 miesięcy wystarczą zwykłe wpływy na konto (osobiste lub firmowe). Warunek ten musi zostać spełniony w każdym pełnym miesiącu po otwarciu lokaty (przez cały okres jej trwania) przy czym:

 • w przypadku konta indywidualnego w kwocie nie niższej niż 2000 zł
 • w przypadku konta firmowego w kwocie nie niższej niż 5000 zł.

Warto jednak dodać, że w zamian za uproszczenie warunku wpływu, nowy regulamin lokaty promocyjnej wymaga dodatkowo wykonania 3 dowolnych czynności spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, Przelew (z wyłączeniem Polecenia Przelewu Wewnętrznego Klienta) w każdym pełnym miesiącu po otwarciu lokaty (przez cały okres jej trwania) oraz udzielenia i utrzymania zgody marketingowej na kontakt wszystkimi kanałami (SMS, PUSH, mail, telefon).

Więcej o tej lokacie pisaliśmy tutaj: Nest Bank: Nest Lokata Witaj na 7,1% na 6 miesięcy do 25 tys. zł

Nest Konto to całkowicie darmowe konto bez żadnej ściemy i haczyków!

Nest Konto jest w pełni darmowe bez żadnych haczyków ponieważ opłaty typu 0 zł w ramach Nest Konta są bezwarunkowe, co oznacza, że nie jest wymagane spełnienie jakichkolwiek dodatkowych warunków. Tym samym za zupełne 0 zł otrzymujemy:

  • prowadzenie konta,
  • obsługę karty,
 • przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty,
 • wypłaty z bankomatów sieci Euronet,
 • wpłaty w bankomatach sieci Euronet

a pozostałe ewentualne opłaty można sprawdzić sobie w tabeli opłat i prowizji.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 30 września 2024 (nie więcej jak 5000 wniosków) złóż wniosek o Nest Konto z kartą
do 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto
przez 6 kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta w każdym z tych miesięcy spełniaj warunki podane w opisie aby uzyskać 5% lub 10% zwrotu za zakupy w Biedronce i Lidlu
do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków zostanie wypłacona nagroda za miesiąc, w którym zostały spełnione warunki promocji

Załóż darmowe Nest Konto i zgarnij nawet 600 zł nagrody w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl8 komentarzy dla wpisu: “Do 600 zł zwrotu za zakupy w sklepach Biedronka i Lidl z Nest Konto od Nest Bank + lokata i konto oszczędnościowe na 7,1%

 • Wojak pisze:

  Podobno kurier juz nie dziala tylko przelew, wideo albo placowka Nest.

  • ZnB pisze:

   Jutro to zweryfikujemy i damy znać. Dziękujemy za info! :)

  • Wojak pisze:

   @ZnB No i co ustaliliscie mozna przez kuriera zakładac czy nie ?

   Podobno Alior tez wycofuje sie z opcji zaloznia konta przez kuriera.

  • ZnB pisze:

   Teoretycznie taki proces jeszcze mają ale już go nie udostępniają. Pewnie tak jak wszędzie cięcie kosztów i przechodzenie na selfie/wideorozmowy :( Szkoda, bo metoda „na kuriera” była zawsze najpewniejszą metodą i awaryjną metodą gdy coś poszło nie tak podczas weryfikacji online.

 • Michał pisze:

  Witam można połączyć zwroty za zakupy i założenie konta z polecenia?

  • ZnB pisze:

   Przeczytaj dokładnie opis bo jest tam odpowiedź na Twoje pytanie ;)
   Jeżeli nie chce Ci się czytać to odpowiadamy: NIE!

 • tomasz pisze:

  czy wpływ z wynagrodzenia jest weryfikowany czy może to być po prostu wpływ z rachunku w innym banku?

  • ZnB pisze:

   Ciężko stwierdzić co z tym robi bank bo promocja jest jeszcze za świeża a di tej pory chyba nie było podobnej w Nest aby oprzeć się o jakieś historyczne doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.