ZarabiajnaBankach.pl

Pomagamy oszczędzać oraz zarabiać na produktach bankowych. Wykorzystuj promocje bankowe – podreperuj budżet …

430 zł premii pieniężnej za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Promocja dla Ciebie” + łatwe 400 zł w gotówce do karty kredytowej

UWAGA!!! Ta promocja niestety już się zakończyła.
Możesz jednak skorzystać z innych aktualnie dostępnych promocji - zobacz wszystkie aktualne promocje
.

Kolejna promocja konta osobistego od BNP Paribas z nagrodą w formie pienięznej

Jeszcze przez dwa dni będzie dostępna promocja z premią do 890 zł a już pojawiła się kolejna oferta dla konta osobistego od BNP Paribas. W nowej kampanii pod hasłem „Promocja dla Ciebie” do zgarnięcia jest 430 zł premii pieniężnej do Konta Otwartego na Ciebie w zamian za spełnienie określonych warunków promocji. Poza tym cały czas jest dostępna rewelacyjna promocja karty kredytowej gdzie można zgarnąć aż 400 zł w zwrotu w gotówce za zakupy w różnych sklepach, którą można połączyć z kontem niniejszą promocją konta osobistego.

Zasady przystąpienia do promocji „Promocja dla Ciebie”

Promocja „Promocja dla Ciebie” została przygotowana przez firmę Hagen we współpracy z baniem BNP Paribas. Produktem objętym w niniejszej promocji jest oczywiście znane już większości z Was Konto Otwarte na Ciebie. Nagrodą w najnowszej ofercie banku jest premia pieniężna w łącznej wysokości 430 zł.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 430 zł w gotówce!

Promocja jest skierowana do osób, które co najmniej od 12 miesięcy nie były posiadaczem konta w banku BNP Paribas. Jeżeli śledzicie na bieżąco promocje bankowe to wiecie, że jest to obecnie jeden z najkrótszych okresów karencji w tego typu promocjach. Zapis w regulaminie odnośnie warunków przystąpienia do promocji brzmi dokładnie tak:

W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

W promocji organizowanej przez pośredników czyli takiej jak ta, pierwszym krokiem jaki zawsze wykonujemy to rejestracja na dedykowanej stronie promocji – mamy na to czas max. do 17 maja 2024 roku jednak nie dłużej jak do osiągnięcia 9000 sztuk rejestracji w promocji (w przypadku wyczerpania się limitu wniosków bank zablokuje możliwość rejestracji w promocji). Podczas rejestracji podajemy swoje dane oraz adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się oraz link do złożenia wniosku o konto (możemy również od razu po rejestracji na stronie promocji kliknąć w przycisk Otwórz konto i taką metodę polecamy). Zgodnie z regulaminem promocji na jeden adres e-mail możemy założyć nie więcej jak jeden profil uczestnika promocji czyli jedno konto.

Po kliknięciu udostępnionego nam linku mailu (lub po kliknięciu w przycisk Otwórz konto na stronie promocji) wypełniamy wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj (można wybrać jeszcze inne karty ale tylko w przypadku tej można uniknąć kosztów za jej posiadanie!) podając bezbłędnie wszystkie swoje dane osobowe zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym – na to mamy również czas max. do 17 maja 2024 roku. Należy również przygotować sobie skany dowodu osobistego – są one wymagane już na etapie wnioskowania o konto. Umowę podpisujemy poprzez kod SMS przy czym musi to nastąpić najpóźniej do 31 maja 2024 roku.

Pozostałe formalności takie jak potwierdzenie naszej tożsamości oraz przekazanie karty płatniczej następuje korespondencyjnie poprzez kuriera (na potrzeby kuriera można wskazać inny adres aniżeli zameldowania, tak aby było wygodnie dla klienta). Otrzymaną kartę do konta należy aktywować i nadać jej PIN w terminie do 31 maja 2024 roku.

Informacja! Po złożeniu wniosku przez internet umowę podpiszemy za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera banku Autenti. Następnie przyjeżdża kurier, który potwierdza tożsamość oraz wydaje gotową kartę do konta. Aktywacji karty można dokonać na kilka sposobów:
a) w systemie bankowości elektronicznej lub Aplikacji GOmobile w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
b) poprzez Centrum Telefoniczne, Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, (opłata według cennika operatora) w przypadku karty debetowej fizycznej oraz mobilnej lub
c) w dowolnym bankomacie z użyciem PIN-u w przypadku karty debetowej fizycznej lub
d) płacąc Kartą za zakupy z użyciem PIN-u (poza Transakcjami Zbliżeniowymi) w przypadku karty debetowej fizycznej lub
e) w oddziale Banku w przypadku karty debetowej fizycznej.

Na chwilę obecną nie ma niestety opcji otwarcia konta przelewem. Dostępna jest natomiast tzw. opcja na selfie czyli wideoweryfikacja poprzez skanowanie dowodu oraz twarzy w aplikacji mobilnej banku. Umowa w tym przypadku również jest podpisywana poprzez kod przesyłany w wiadomości SMS.

Pamiętajmy! W celu skorzystania z promocji przechodzimy na specjalną stronę promocji, tam dokonujemy rejestracji i tylko z linku udostępnionego przez organizatora po rejestracji wypełniamy wniosek o konto. W przeciwnym wypadku nie zostanie nam naliczona żadna premia!

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 430 zł w gotówce!

Jak zgarnąć nagrodę pieniężną w łącznej wysokości 430 zł?

Jak już wyżej wspominaliśmy nagrodą gwarantowaną w tej promocji jest premia pieniężna wynosząca łącznie do 430 zł. Nagrody będą wydawane w pięciu transzach: 50 zł na start oraz 2x po 190 zł.

Pierwsza nagroda pieniężna w wysokości 50 zł zostanie przyznana za sam fakt podpisania umowy o konto wraz z kartą, następnie aktywowanie karty i nadanie jej PINu (zgodnie z opisem wskazanym wyżej) w terminach wskazanych powyżej.

Druga nagroda pieniężna w wysokości 190 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków do otrzymania pierwszej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać min. 4 płatności BLIK na dowolną kwotę (w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych poniżej),
 • wykonać min. 2 przelewy z konta na kwotę min. 50 zł każdy (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK, w tym Przelewów na telefon BLIK),
 • zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 900 zł (mogą to być przelewy z innego banku).

UWAGA! Do płatności BLIK nie są zaliczane płatności z kodem MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Ostatnia trzecia nagroda pieniężna w wysokości 190 zł zostanie przyznana jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków do otrzymania drugiej nagrody zostaną spełnione poniższe warunki gdzie należy:

 • wykonać min. 4 płatności BLIK na dowolną kwotę (w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych poniżej),
 • wykonać min. 2 przelewy z konta na kwotę min. 50 zł każdy (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych oraz przelewów dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych, tj.: Dotpay, PayU, Przelewy 24, Blue Media, BLIK, w tym Przelewów na telefon BLIK),
 • zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 900 zł (mogą to być przelewy z innego banku).

Przykładowy scenariusz spełniania warunków promocji do uzyskania nagród, w zależności od miesiąca w którym nastąpi zawarcie umowy oraz aktywacja karty:

Warto jednak pamiętać o tym, że druga/trzecia nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, iż uzyskamy prawo do pierwszej/drugiej nagrody. Tym samym aby zgarnąć całą pulę nagród należy spełnić warunki promocji we wszystkich wskazanych miesiącach.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 430 zł w gotówce!

Odbiór nagród

O przyznaniu premii organizator poinformuje poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową najpóźniej do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełniania warunków promocji.

W pierwszym mailu będzie przesłany również specjalny kod do zalogowania się na stronie promocji. Należy z jego użyciem zalogować się na stronie promocji do 26 dnia miesiąca, w którym przyszła wiadomość podając w formularzu numer otworzonego rachunku w promocji celem wypłaty nagrody pieniężnej.

Nagrody zostaną przekazane przelewem na konto do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymamy informację o przyznaniu nagrody. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie.

Dodatkowe 32000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości aż 400 zł

Promocja „Punktuj na start z Bankiem BNP Paribas” będzie dostępna w terminie od 15 stycznia do 31 marca 2024 roku jednak nie dłużej jak do wyczerpania się puli nagród, która wynosi 10000 sztuk po 16000 pkt każda. Informacja o szacowanej dacie zakończenia promocji zostanie opublikowana z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie banku BNP Paribas.

Z promocji może skorzystać każdy klient BNP Paribas, który w okresie promocji dokona rejestracji w Programie Bezcenne Chwile karty debetowej lub kredytowej z logo Mastercard wydanej przez BNP Paribas. Wykluczone są jednak osoby (a raczej karty), które przed dniem 15 stycznia 2024 roku przystąpiły do programu i zarejestrowały już kartę Paribasa. Co więcej w ramach promocji można otrzymać nagrodę aż dwukrotnie przy czym tylko raz na jedną kartę. Zatem jeżeli posiadacie (lub sobie wyrobicie dodatkowe) jedną lub dwie karty BNP Paribas to macie szansę zyskać łącznie odpowiednio 16000 pkt lub nawet 32000 pkt spełniając poniższe warunki promocji osobno dla każdej z dodanej do programu karty Mastercard.

Aby otrzymać 16000 punktów na jedną kartę (lub ich wielokrotność ale max. 32000 pkt dla dwóch różnych kart) należy spełnić łącznie poniższe warunki:

 • przystąpić do Programu Bezcenne Chwile (Priceless Specials) rejestrując w nim kartę (lub karty) Mastercard wydaną przez BNP Paribas (kartę rejestrujemy poprzez bankowość internetową GOonline, aplikację mobilną GOmobile, w Centrum Telefonicznym albo w Oddziale Partnera) w zakładce Moje Finanse => Karty gdzie należy kliknąć „Zarejestruj się” na banerze Bezcenne Chwile lub w zakładkę zatytułowaną Bezcenne Chwile,
 • dokonać min. 4 płatności na łączną kwotę co najmniej 1000 zł przy użyciu karty dodanej w czasie promocji do programu Bezcenne Chwile przy czym płatności te muszą być dokonane nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania karty w programie.

Nagroda w postaci naliczenia 16000 pkt lub jej wielokrotności (max. 32000 pkt) zostanie przekazana w ciągu 30 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków promocji. Punkty będą ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich przyznania.

Szczegółowy opis promocji z punktami znajdziecie tutaj: Od 16000 pkt do 32000 pkt programu Bezcenne Chwile o wartości 200-400 zł dla nowych jak i obecnych klientów BNP Paribas

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 430 zł w gotówce!

Dodatkowe 400 zł premii pieniężnej do karty kredytowej :)

Pojawiła się nowa, jeszcze lepsza aniżeli ostatnio promocja karty kredytowej Mastercard od BNP Paribas z nagrodą w postaci moneybacku czyli częściowego zwrotu kwoty wydanej podczas zakupów. W zamian za wyrobienie takiej karty i płatności za określone usługi bank zwróci do 400 zł na kartę w ramach tzw. moneybacku wynoszącego 10% kwoty zakupów. Oczywiście do kompletu warto dorzucić za jednym podejściem promocję konta osobistego z premią pieniężną w wysokości aż 500 zł na start ;)

O szczegółach tej promocji pisaliśmy tutaj: 400 zł zwrotu za płatności kartą kredytową BNP Paribas + karta za 0 zł na rok + 500 zł w gotówce do konta osobistego

Konto Otwarte na Ciebie… opłaty, prowizje i podstawowe informacje…

Konto Otwarte na Ciebie to obecnie podstawowe konto osobiste oferowane przez BNP Paribas. Główne cechy tego konta to:

 • 0 zł za prowadzenie konta (bezwarunkowo),
 • 0 zł za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj pod warunkiem:
  – wykonania co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu + jedno logowanie do bankowości + wyrażenie zgód marketingowych + brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych (są to warunki promocji „Obniżka za kartę” obowiązującej do końca 2023 roku – tutaj regulamin) lub
  – w przypadku gdy jej posiadacz nie ukończył 26. roku życia;
  w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata 7 zł miesięcznie,
 • 0 zł za wypłaty z własnych bankomatów oraz bankomatów Planet Cash – w pozostałych opłata wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w TOiP.

Którą kartę płatniczą wybrać w tej promocji?

W opisywanej promocji BNP Paribas można dowolnie wybierać pośród kilku kart płatniczych oferowanych przez bank. Wg. regulaminu w promocji biorą takie karty jak:

 • Karta Otwarta na Dzisiaj – opłata miesięczna za kartę wynosi jak wyżej już opisaliśmy,
 • Karta Otwarta na eŚwiat – opłata miesięczna wynosi 8 zł i nie można jej uniknąć,
 • Karta Otwarta na Świat – opłata miesięczna wynosi 12 zł i również nie można jej uniknąć.

Sugerujemy zatem wybór Karty Otwartej na Dzisiaj, dzięki czemu będziecie mogli w łatwy sposób uniknąć opłaty za jej prowadzenie do końca 2023 roku. Wystarczy bowiem wykonać trzy płatności kartą w każdym miesiącu jej posiadania oraz spełnić pozostałe w/w warunki aby była całkowicie bezpłatna.

Harmonogram promocji:

Data Warunek / zdarzenie
do 17 maja 2024 (max. 9000 rejestracji) zarejestruj się w promocji i złóż wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą
do 17 maja 2024 podpisz umowę o konto, aktywuj kartę, nadaj jej PIN
przez 2 kolejne miesiące po miesiącu spełnienia warunków dla pierwszej nagrody w każdym z tych miesięcy:

 • wykonaj min. 4 płatności BLIK na dowolną kwotę,
 • wykonaj min. 2 przelewy z konta,
 • zapewnij wpływy na konto na kwotę łączną min. 900 zł
do 22 dnia każdego kolejnego miesiąca zostanie przekazana informacja o przyznaniu nagrody
do 26 dnia miesiąca, w którym przyjdzie informacja o przyznaniu pierwszej nagrody zaloguj się na stronie promocji i podaj dane do wypłaty nagród
do końca miesiąca, w którym została przesłana informacja o przyznaniu nagrody zostanie wypłacona nagroda

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zgarnij 430 zł w gotówce!

Lokalna kopia dokumentów:, , , , , , , ,
Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi?

Jeżeli zdarzyło Ci się przegapić ciekawą promocję w przeszłości nie pozwól aby to się ponownie powtórzyło. Wystarczy, że zapiszesz się na nasz newsletter a będziesz informowany o wszystkich nowych wpisach bezpośrednio na Twój adres e-mail. Możesz również śledzić nasz profil na Facebook'u oraz obserwować nas na Twitterze lub na Instagramie. Pamiętaj! Nie wysyłamy SPAMu i reklam. Otrzymasz tylko i wyłącznie informację o wpisach na naszym blogu! Możesz zobaczyć przykład naszego newslettera.
Newsletter ZarabiajnaBankach.pl16 komentarzy dla wpisu: “430 zł premii pieniężnej za założenie Konta Otwartego na Ciebie w BNP Paribas w promocji „Promocja dla Ciebie” + łatwe 400 zł w gotówce do karty kredytowej

 • Marek pisze:

  Cześć! Mam kartę kredytową w BNP, ale konta osobistego nie. Czy łapię się na tą promocję i mogę założyć konto z premią? Dzięki

 • Marcin pisze:

  pytanie do ZNB, wile razy czytałem tutaj, ze piszecie w komentarzach, że można dostać w BNP Paribas punkty bonusowe 16 tys za bezcenne chwile jak wyrobi się kartę dodatkowa, np. wirtualna? wyrobiłem taką kartę pkt nie dostałem, na infolinii BNP dowiedziałem się, że wszystkie karty w BNP są przypisywane do jednego konta bezcenne chwile i nie ma możliwości zdobyć drugiej nagrody za to, dobrze kojarzę ze piszecie ze się da?

 • Marcin pisze:

  ZNB, to kto się myli Wy czy BNP? bo rzeczywiście nie dało się dodać karty wirtualnej do bezcenne chwile,a Wy jak dodaliście?

  • ZnB pisze:

   U nas po kilku dniach dało ją się dodać poprzez stronę BCh po zalogowaniu do konta. A co do nagrody i odpowiedzi infolinii wystarczy przeczytać raz regulamin:

   4. Przyznanie Nagrody zostanie dokonane poprzez zasilenie Rachunku Programu Uczestnika liczbą 16 000 Punktów za każdą zarejestrowaną w Programie Kartę Partnera, przy użyciu której Uczestnik spełnił warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie 2 (dwie) Nagrody, nawet jeżeli spełniłby kryteria otrzymania Nagrody więcej razy

 • Marcin pisze:

  to nic z tego nie rozumiem, ja nie mogłem dodać ani po zalogowaniu do bezcenne chwile przez stronę ani przez aplikacje,a w zakładce apl widziałem przy karcie wirtualnej saldo karty plastikowej a na infolinii powiedziała ze jest jedno konto dla wszystkich kart

  • ZnB pisze:

   Bo to jest jedno konto, do którego dodaje się kolejne karty z poziomu menu po zalogowaniu się do BCh.

 • Marcin pisze:

  ona na ifolinii powiedziala ze z bnp paribas mozna dodac tylko jedna karte do Bch

  • ZnB pisze:

   Wierzysz jakiejś losowej osobie czy regulaminowi i doświadczeniu (naszych i naszych czytelników) z poprzedniej promocji?

 • zd_an pisze:

  Karta kredytowa chyba wyklucza z promocji.
  W regulaminie jest zapis:
  W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1) nie jest stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu zawartej z Bankiem, dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej;
  Regulamin nie określa rodzaju karty, a więc każda karta wyklucza.
  Osoba posiadająca kartę kredytową ma też dostęp do kanałów elektronicznych.

  • ZnB pisze:

   Jak regulamin nie określa rodzaju karty? Oczywiście, że określa a zacytowany zapis regulaminu dotyczy „Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu” w zakresie ROR a nie w zakresie karty kredytowej :)

   Sam dostęp do kanałów elektronicznych również nie wyklucza z promocji.

 • Dawol pisze:

  Czyli można te 4 transakcje blik zrobić jako przelewy na telefon do swojego innego konta?

  • ZnB pisze:

   Wg regulaminu wszystko na to wskazuje :)

   Transakcja BLIK – transakcja zainicjowana przez Uczestnika i wykonana z Konta Osobistego z wykorzystaniem usługi BLIK, czyli usługi umożliwiającej składanie zleceń płatniczych w Aplikacji GOmobile , w tym przelewów na telefon BLIK, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu;

 • Adam pisze:

  Czy ktoś zakładał konto w maju? Dostaliście maila o nagrodzie?

  • ZnB pisze:

   Jeżeli zakładałeś konto w maju, to informacja o pierwszej nagrodzie przyjdzie do 22 czerwca :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *OPCJE ŚLEDZENIA KOMENTARZY DO WPISU:
Informuj mnie o nowych komentarzach poprzez e-mail. Możesz również subskrybować ten wpis bez pozostawienia komentarza.